Arbeidsmiljøets betydning for bunnlinjen

Av:

Stein Erik Einstad

Stein Erik Einstad

Stein Erik Einstad er salgsdirektør for Kinnarps AS, og har gjennom flere år i bransjen fått god erfaring med forhandlere, anbud, avtaler og produkt.

Hva vil det egentlig si å skape et godt arbeidsmiljø, og kan det påvirke de økonomiske resultatene?

Hva er et godt arbeidsmiljø?

Kort fortalt handler det om at alle som deler en arbeidsplass bør oppleve at de har de rette forutsetningene for å gjennomføre arbeidsoppgavene sine. Vi trenger møbler som tar best mulig vare på kroppen vår, arbeidslokaler som er tilrettelagt for konsentrasjon når vi ønsker det, et godt lys- og lydmiljø og omgivelser som reduserer følelsen av stress og støy. Videre er fleksibilitet og variasjon gjennom arbeidsdagen stadig viktigere. Gode arbeidsformer, samarbeidsmåter og teknologitilpasninger er vesentlig for å skape god kommunikasjon og arbeidskultur.

Les også: Godt arbeidsmiljø for flere generasjoner på arbeidsplassen

De økonomiske fordelene av godt arbeidsmiljø

Ansatte føler seg vel – både i hode, kropp og sjel – når disse behovene er ivaretatt. Økt velvære vil føre til økt motivasjon og effektivitet. Ifølge en artikkel publisert av Forbes, fører en positiv arbeidskultur og et godt arbeidsmiljø til mer trivsel hos medarbeiderne, fremmer samarbeid og inspirerer til kreativitet.

Et godt arbeidsmiljø vil også innvirke positivt på sykefraværet. En artikkel publisert av The Guardian beskriver dette godt. I et kontorlokale i Amsterdam, et land der én av 17 mennesker opplever utbrenthet, identifiserte et designstudio ti indikatorer – blant annet inneklima, dagslys, fysisk aktivitet, sunn mat og mangfold – som kunne, hvis de ble forbedret, redusere sykefraværet med 30 prosent, øke produktiviteten med 20 prosent og øke levetiden til medarbeiderne.

Når både individene og virksomheten presterer bedre, vil det merkes på bunnlinjen. Ikke minst er det også bra for samfunnsøkonomien.

Les også: Godt arbeidsmiljø skapes og utvikles i fellesskap

Hvordan skape et godt arbeidsmiljø?

Det er mange veier til rom, men et fornyet fokus på arbeidsplassdesignets og innredningens betydning på arbeidsmiljøet, produktiviteten og bunnlinjen vil skape gevinster. Jacob Morgan, forfatter av boken «The Future of Work: Attract New Talent, Build Better Leaders, and Create a Competitive Organization», har samlet en rekke undersøkelser, rapporter og studier og skriver i en Forbes-artikkel at bedrifter bør utnytte designet av kontorlokalene for å forbedre medarbeidertilfredsheten på fire områder:

  • Fokuser på ulike arbeidsformer: Bedrifter bør skape rom der medarbeidere kan fokusere, samarbeide, lære og sosialisere. Det handler om mer enn bare åpne kontorlandskaper, men heller om å gi medarbeidere muligheten til å arbeide på ulike måter
  • La kontoret reflektere bedriftskulturen: La sentrale kjennetegn ved bedriftskulturen gå igjen i designet av kontorlokalene. Investeringer i pingpong-bord, kunst og kontormøbler bør være en strategisk investering
  • Undersøk hvordan medarbeiderne jobber: Ta en prat med medarbeiderne og kollegaene dine, og finn ut hva de verdsetter og har behov for. Innsikten du får, bør styre investeringene dine når det gjelder design og kontormøbler
  • Se på det fysiske rommet som programvare: Innen programvareutvikling gjør man iterasjoner, endringer og oppgraderinger, og man gjør det kontinuerlig. Det bør dere også gjøre i kontorlokalene. Test og eksperimenter med kontorløsningene og kontorlokalene deres.

Ønsker du flere konkrete tips for bedriften din? Last ned «Skap et kontor de ansatte vil elske» og les om hvordan vi kan hjelpe deg å analysere bedriftens behov.

Denne artikkelen ble første gang publisert 27.07.2016, og har siden blitt oppdatert og revidert.