Derfor reflekterer bærekraftsarbeid positivt på merkevaren din

Av:

Janecke Mathiesen

Janecke Mathiesen

Janecke Mathiesen er Market & Communication Manager for Kinnarps AS – og har ansvaret for all marketing, PR og online kommunikasjon. Hun har lang erfaring både fra byrå, som selvstendig og store internasjonale merkevarer.

Ønsker du å henge deg på bærekraftstrendene vi ser i dag? Vil du bidra til å skape et helsebringende og godt arbeidsmiljø, og innarbeide miljøhensyn i innkjøpspolitikken din? Og skulle du ønske du visste hvordan møblene og produktene du kjøper har blitt fremstilt, av hvilke råmaterialer og under hvilke arbeidsforhold? Da har jeg gode nyheter til deg.

En bærekraftig arbeidsplass skaper arbeidsmiljøer der medarbeidere og ansatte føler seg bra, trives og jobber bedre – med færre belastningsskader og lavere sykefravær. Men ikke bare det, du kan også redusere presset på forbruket av jordens ressurser, tenke klimasmart og sørge for at produsentene av produktene du anskaffer har gode arbeidsforhold. Vi har tidligere skrevet om hvorfor det er viktig å ta sosialt ansvar ved innkjøp av kontormøbler. Nå har vi heldigvis fått et verktøy som kan hjelpe oss til å ta ansvaret:

The Better Effect Index. 

Les mer om The Better Effect Index i holdbarhetsrapporten vår.

Et helhetlig verktøy for bærekraftig interiørdesign

The Better Effect Index er det første omfattende verktøyet for deg som ønsker å ta bærekraftige interiørdesignvalg. Miljømerker som Svanen, Möbelfakta, Blauer Engel, NF Environnement og FSC er alle gode, men de fleste av dem begrenser seg til nasjonale forhold. Det gjør dem vanskelige å sammenligne fra et internasjonalt perspektiv. I tillegg svarer de ikke på alle de viktige spørsmålene knyttet til bærekraft – inkludert sosialt ansvar og ergonomi. 

For bærekraft handler ikke «bare» om miljøvennlige anskaffelser. FNs «Sustainability Development Goals» omfatter 17 ulike punkter som alle skal bidra til å gjøre slutt på fattigdom, beskytte jordkloden og sikre velstand for alle. The Better Effect Index tar derfor for seg seks viktige områder, og evaluerer og graderer ulike produkter i en indeks, slik at du som forbruker kan ta større kontroll over bærekraftarbeidet og miljøhensyn i dine anskaffelser av kontorinnredning. Men den tar ikke over plassen til de etablerte miljømerkene; de blir heller inkludert i helheten som viktige indikatorer. 

Seks viktige områder innen bærekraftig interiørdesign

  • Råmaterialer og ressurser: Utvinning av råmaterialer og produksjonen av materialer er en del av en komplisert global kontekst. Hvor de ulike råmaterialene stammer fra er en stor utfordring å kartlegge, men er helt nødvendig i et bærekraftarbeid. Vet du hvilke råmaterialer og ressurser møblene dine er laget av?
  • Klima: Innen 2030 har vi som samfunn satt oss målet om å bli klimanøytrale. Valg av materialer, produksjonsprosesser og transporteringsmetoder er nøkkelkomponenter i en strategi for å nå en slik målsetning. Har du kjennskap til hvordan leverandørene og produsentene av møblene dine påvirker miljøet?
  • Rene materialer: En rekke materialer og produkter på arbeidsplassen inneholder substanser og kjemikalier som er skadelige både for miljøet og for medarbeiderne dine. Har du oversikt over hvilke materialer møblene dine er laget av, og i hvilken grad de påvirker helsen til medarbeiderne dine?
  • Sosialt ansvar: Sosialt ansvar dreier seg om å vite hvordan produktene du kjøper inn er produsert. Mer konkret, at de er produsert under gode arbeids- og lønnsforhold i alle steg av produksjonsprosessen. Bidrar innkjøpspolitikken din til et mer bærekraftig samfunn, og
  • Gjenbruk: Ressursstyring i form av gjenbruk og renovering er en global megatrend. Spørsmålet alle virksomheter bør stille seg er hvorvidt de egentlig har behov for å gå til anskaffelse av nye møbler, eller om de kan renovere eller gjenbruke eksisterende produkter. 
  • Ergonomi: Ergonomi handler om å ta hele mennesket i betraktning i utformingen av møbler og interiør. Et holistisk perspektiv der alle kroppens funksjoner, muligheter og begrensninger – inkludert psykologiske – tas med i regnestykket. Gjør dine møbler og arbeidsplassen din det? 

The Better Effect Index gjør en sammenlagt vurdering av et produkt, basert på visse kriterier for gradering innenfor hver av disse indeksområdene, og gir deg et helhetlig bilde av hvor bærekraftig det er. Det betyr at du får en langt bedre innsikt i hvor bærekraftig produktene du anskaffer er, og kan ta større kontroll over miljø- og helseeffektene av kontormøblene dine og interiørdesignet ditt.

Les mer om bærekraftstrender i e-boken «The Better Effect» her.

Effekten av et bærekraftig interiørdesign

Du tenker kanskje: «Ja, dette er jo vel og bra, men hvordan hjelper det meg? Hvorfor skal jeg inkludere et bærekraftig interiørdesign på arbeidsplassen min?». Effekten av et bærekraftig interiørdesign går utover de åpenbare fordelene det skaper for miljøet og klimaet. Det gir også betydelige fordeler for virksomheten din. 

Et fokus på hvor og hvordan råmaterialer utvinnes, hvordan ressurser utnyttes, og i hvilken grad leverandøren din fokuserer på klimautslipp i valg av materialer, produksjonsprosessene og transportmetodene sine, reflekterer positivt på merkevaren din. Det samme gjør sosialt ansvar og gjenbruk av møbler og produkter. En studie utført av Unilever viser at en tredjedel av forbrukere velger å kjøpe fra merkevarer de antar er aktivt involvert i sosialt og bærekraftig arbeid, og at betydelige økonomiske muligheter ligger tilgjengelig for merkevarer som attesterer et bærekraftig arbeid.

Og så er det den positive effekten det gir medarbeiderne dine da. Rene materialer bidrar et bedre arbeidsmiljø, økt produktivitet og økte muligheter for å bli sertifisert som en bærekraftig virksomhet, for eksempel gjennom LEED. Plast, metaller og kjemikalier kan være skadelige for kroppen, og flere av dem brukes innen møbelproduksjonen. Med rene materialer reduserer vi de helsefarlige kjemikaliene mange av oss kommer i kontakt med hver eneste dag.

Ergonomiske interiørløsninger skaper på sin side en sunn og helsebringende arbeidsplass. Hvordan møblene er utformet er avgjørende for riktig belastning av rygg, nakke og skuldre. Ikke minst er det verdt å merke seg at du kan redusere både sykefravær og kostnader ved hjelp av ergonomiske løsninger på arbeidsplassen din.

I 2017 lanserer vi i Kinnarps The Better Effect Index som et enkelt og anvendelig verktøy på nett. Er du interessert i å lese mer om bærekraftstrender og fremtidens materialer og møbler, kan du lese mer i vår holdbarhetsrapport her: