Hvorfor du bør ta sosialt ansvar ved innkjøp av kontormøbler

Av:

Janecke Mathiesen

Janecke Mathiesen

Janecke Mathiesen er Market & Communication Manager for Kinnarps AS – og har ansvaret for all marketing, PR og online kommunikasjon. Hun har lang erfaring både fra byrå, som selvstendig og store internasjonale merkevarer.

Tenker du at det å ta et sosialt ansvar er det samme som å investere i miljøvennlige møbler? Det er for så vidt riktig, men det omfatter også mye mer enn det. Sosialt ansvar betyr å stille krav om at varer man kjøper, produseres uten at mennesker og miljø blir skadet. Det er altså hele verdikjeden som skal være sikker og «grønn».

Kort fortalt kan sosialt ansvar oppsummeres i tre punkter:

 • Ha respekt for grunnleggende menneskelige rettigheter.
 • Ta ansvar for å skape et sikkert og helsebringende arbeidsmiljø.
 • Bidra til et bærekraftig samfunn. 

Ta ansvar for arbeidsforhold

Går du til anskaffelse av produkter produsert i lavkostland kan du bidra til økonomisk vekst, arbeidsmuligheter og utvikling i dette landet. Det du må være bevisst på da, er at flere av disse landene har dokumentert høy risiko for at varen er produsert under forhold som bryter med internasjonale konvensjoner.

Den internasjonale arbeidstakerorganisasjonen (ILO) jobber for å bedre arbeidsforhold, arbeidsmuligheter og levevilkår for arbeidere over hele verden. De har definert fire forhold som særlig viktige, og som er gode tips og tenke igjennom før du handler: 

 • Forbud mot barnearbeid.
 • Forbud mot diskriminering.
 • Forbud mot tvangsarbeid.
 • Organisasjonsfrihet.

Brudd på arbeidsrettigheter ved fabrikker som produserer kontorrekvisita og møbler, er godt dokumentert. Det er enkelt for deg som kjøper å stille krav og få svar på disse. Det å bygge merkevare og få anerkjennelse gjenspeiles i hele din innkjøpsprosess. Hvem er du, hvilke kriterier legger du til grunn før innkjøp, og hvilke verdier er viktige? Det kan være lurt å huske at alt du gjør og investerer i, også reflekteres i produkter og merkevaren du igjen skal selge.

Slik får du bedre effekt av innkjøpene dine: Last ned e-boken ”The Better Report”

Skap et helsebringende arbeidsmiljø

Har du oversikt over hvilke materialer møblene dine er laget av, og i hvilken grad de kan påvirke helsen til medarbeiderne dine? Ulike typer metaller, plast og kjemikalier kan være skadelige for kroppen, og en del av dem brukes i produksjon av møbler. Derfor bør du sjekke følgende ting før du kjøper inn nye møbler:

 • Er møblene overflatebehandlet med kontrollerte lakker?
 • Har møblene uegnede kjemikalier i tekstilet?
 • Er møblene konstruert med helsefarlige stoffer i plasten, som isocyanat TDI eller Bisfenol A?
 • Har eventuelle elektroniske komponenter helsefarlige kjemikalier som kan fordampe ved bruk?
 • Er det en høy forekomst av løsemidler i møblene?

Det er vanskelig å vite om noe som ikke er synlig, er farlig for helsen. Er du bevisst på disse punktene, kan du skape et arbeidsmiljø som ikke påvirker helsen til medarbeiderne dine på en negativ måte.

Les også: Hvorfor det lønner seg å tenke grønt også på kontoret

Ta ansvar for miljøet

Produkter har forskjellig miljøeffekt i ulike livsfaser. Pass på at leverandøren din kan gjøre rede for produktet gjennom hele livssyklusen. Kommer råmaterialene fra bærekraftige skogsbruk? Hvor mye vil møblene belaste miljøet når de kastes?

Tre, metall, plast, tekstil, elektronikk og kjemikalier påvirker alle miljøet på ulike måter. Vær miljøbevisst og velg produkter som samsvarer med kravene i de ulike miljømerkene. Da kan du være trygg på at hele produksjonsløpet til møblene dine er fremstilt på en bærekraftig måte.

Les også: Ønsker du miljøvennlige kontormøbler? Tenk over dette før innkjøp 

Hvorfor ta sosialt ansvar?

Med en godt formulert innkjøpspolitikk bidrar organisasjonen din til et mer bærekraftig samfunn. Medarbeiderne dine får et godt arbeidsmiljø, og den positive kjedereaksjonen påvirker både miljøet og mennesker involvert i produksjonen. 

Ønsker du å lese mer om hvorfor og hvordan virksomheten din bør og kan ta samfunnsansvar i anskaffelsene sine, kan du laste ned e-boken ”The Better Report” her.