Dette bør du vite om miljømerkene

Av:

Stein Erik Einstad

Stein Erik Einstad

Stein Erik Einstad er salgsdirektør for Kinnarps AS, og har gjennom flere år i bransjen fått god erfaring med forhandlere, anbud, avtaler og produkt.

Mange bryr seg om miljøet og ønsker å velge bærekraftige produkter, enten som forbrukere eller innkjøper i en virksomhet. Problemet er at det ikke alltid er lett å vite hva de forskjellige miljøsertifiseringene betyr og hvilke som er å foretrekke. Vi har laget en oversikt over de forskjellige miljømerkene og det viktigste du burde vite om dem:

Skog

FSC (Forest Stewardship Council)

Dette miljømerket handler om ansvarlig skogbruk og er i dag det eneste uavhengige sertifiseringssystemet innen dette området. Målet er at bruken av verdens skoger skal være økonomisk bærekraftig. I hovedsak stiller FSC krav til skogplantasjer for å fremme ansvarlig forvaltning, men merket kan også bli funnet på papir, trykksaker og byggematerialer av tre.

PEFC (Program for the endoresment of Forest Certification Schemes)

Dette er verdens største skogsertifiseringssystem, og fungerer som en global paraplyorganisasjon for nasjonale sertifiseringer av treråvarer. Dette miljømerket dekker også vilkårene til arbeiderene, ved å kreve at de får organisere seg og ha tillitsvalgte, ikke er yngre enn den lovlige arbeidsalderen og at alle har de samme vilkårene. 

Møbler

Møbelfakta

Et møbelmerke fra Sverige med fokus på kvalitet, bærekraft og sosialt ansvar. Produktene må møte strenge krav innen kvalitet og miljø.44 møbelprodusenter har for øyeblikket tilsluttet seg dette merket. 

Bra Miljöval

Er også fra Sverige. Kravene er fastsatt av en miljøorganisasjon (SNF). Målet er å oppnå et samfunn i balanse med naturen, der miljøgevinst, folkehelse og global solidaritet er viktig.

Bra Miljöval dekker ni områder som har blitt valgt for sin betydelig innvirkning på miljø, helse og klima.

Kravene for å oppnå sertifiseringen skjerpes kontinuerlig, noe som gjør at produkter og tjenester stadig blir mer miljøvennlige. Miljømerket er non-profit.

NF environment

Frankrikes eneste offisielle miljømerke for møbler. Omfatter produktkrav på kvalitet og miljø og produsentkrav på miljø.

GS (Geprüfte Sicherheit)

Tysk kvalitetsmerking for møbler. Det omfatter europeiske lovkrav for sikkerhet og i noen tilfeller stilles strengere krav enn det som er lovpålagt.

Les også: Ønsker du miljøvennlige kontormøbler? Tenk over dette før innkjøp

Generelle

Svanen

Et Nordisk miljømerke, hvor kravene er fastsatt av landene i fellesskap. Svanen dokumenterer at produkter og tjenester oppfyller definerte miljøkrav. I Norge får de støtte til drift via en egen post i Statsbudsjettet.

Svanemerkede møbler og innredninger tilfredsstiller strenge krav til:

  • bruk av sertifiserte treråvarer, hvor minst 70% av trevirket skal komme fra sertifisert skogbruk
  • bruk av resirkulert plast og metall
  • redusert bruk av miljø- og helseskadelige stoffer til overflatebehandling og flammehemming.
  • Bærekraft og slitestyrke 
  • Mulighet for gjenvinning ved endt brukstid
  • Produsentens avfallshåndtering

EU Ecolabel

Dette er EUs miljømerke, som er en del av EØS avtalen. Vurderer hele livssyklusen til et produkt fra utvinningen av råmaterialer, til produksjon, pakking, transport, bruk og resirkulering. Denne metodikken skal garantere at produktets totale miljøavtrykk blir redusert. I forhold til møbler har dette primært blitt brukt på stoffer, men i 2026/17 vil dette omfatte hele møbelet. 

Der Blaue Engel 

Tyske Blaue Engel er verdens eldste miljømerkeordning. Det er den offisielle miljømerkeordningen i Tyskland, og de vurderer alle relevante miljøproblemer i hele produktets livssyklus. Det finnes nesten 12 000 produktet med dette merket. 

Miljøfyrtårn

Er en norsk sertifiseringsordning som skal sikre at driften i en virksomhet er miljøvennlig. Dette er en nasjonal ordning, og sertifisering skjer hvert tredje år. Miljømerket er knyttet til virksomhetens fysiske beliggenhet, og hele virksomheten må tilfredsstille alle relevante bransjekrav.

Stiftelsen Miljøfyrtårn forvalter et kravsett som alle virksomheter må oppfylle, i tillegg til bransjespesifikke krav.

ISO

Dette er en internasjonal organisasjon som utgir standarder innen en rekke områder. I noen land fungerer disse standardene som teknisk grunnlag for miljølovgivning. Sertifiseringen revideres årlig, men kravene er ikke bransjespesifikke. Avgrensing og omfang defineres i løpet av prosessen, og alle relevante lover og forskrifter må etterleves i praksis.

EPD (Environmental Product Declaration)

Er en Internasjonal deklarasjon om miljøprofilen til et produkt, basert på livsløpsvurderinger.

Vil du lære mer om bærekraftig design og rene materialer? Lest rapporten vår: