SKAP ROM FOR LIVSKVALITET

Tiden er inne for å stille rette krav til innredningen

Forskning og studier viser en klar sammenheng mellom hvordan det fysiske miljøet påvirker personens trivsel og livskvalitet. Spørsmålet er om forskningen når frem når man planlegger nye spesial boliger? I moderne omsorgsmiljø må fokus ligge på individet, og derfor bør innredningsløsningen baseres på hver enkelt virksomhets unike behov og forutsetninger. For å skape bærekraftige og helsefremkallende omsorgsmiljø, må kunnskapen erfaring til flere interessenter tas i betraktning. Rette krav må stilles med tanke på innredning. Først da kan man oppnå helseøkonomiske effekter.

Vår erfaring viser fire tydelige faser som berører et prosjekts interessenter. Det er alltid ett felles trekk, og det er at bedriften starter med individet i sentrum for sine løsninger. For å hjelpe dere som nå planlegger innredning til helsebringende miljø, har vi utviklet et konsept vi kaller for Next Care – les mer om det her.

Kinnarps samarbeider kontinuerlig med ledende eksperter, forskere og helsepersonell. Vi har intervjuet flere av de om arbeidsplassens fysiske miljø, der vi har hatt spesielt fokus på eldresenter. Vi har også tittet nærmere på 3 ulike romløsninger – en gang, en spisesal og et besøksrom. Her har vi skapt inspirerende eksempel på hva vi ser på som gode løsninger for bærekraftig og praktisk innredning.

Eksperter om helsefremmende miljø

Helle wijk

Professor i sykepleie med fokus på omsorgsmiljø og eldreomsorg

 

«Grunnlaget bør alltid være å formulere hva funksjonen og formålet med miljøet er. Helse er en subjektiv opplevelse og innebærer ulike ting for ulike mennesker. Det å forstå målgruppen, det er viktig å høre på beboerne, og involvere og inkludere alle berørte.»

Les hele intervjuet med Helle og bruk hennes gode tips

Til intervjuet

Gun Aremyr

Ekspert innen demens

 

«Et fysisk miljø som lukter godt, er estetisk tilltalende og velkommen, viser at jeg fortjener å ha det fint rundt meg. Det kan også senke blodtrykket og minske behovet for smertelindring.»

Les hele intervjuet med Gun og bruk hennes gode tips

Til intervjuet

Annika Lückner

Projektleder, Hammarö kommune

 

«Det kan ikke være sånn at sykepleieperspektivet, som er kjernen i det vi ønsker å skape, kommer inn kun på slutten, da fungerer det ikke.»

Les hele intervjuet med Annika og bruk hennes gode tips

Til intervjuet

Les mer om hvordan det fysiske miljøet kan påvirke livskvaliteten for beboere, her kan du bla i vår seneste brosjyre

Les her

Bli inspirert av tre helsefremmende innredningsløsninger

01_entrence.jpg

 

Entreen

Entreen er det første inntrykket du får. Her gjør innredningsløsningen at alle kjenner seg velkommen, inkludert og det gir et inntrykk av visjonen til bedriften.

Les mer

01_diner.jpg

 

spiseplassen

Under måltidet kan alle sansene involveres. Her brukes estetikk, dufter, taktile materialer og tilpasset lydnivå for å forsterke roen rundt maten og smaksopplevelsen.

Les mer

01_social_room.jpg

 

Hverdagsrom

Besøksrommet er et rom der det finnes store muligheter for å skape en hjemmefølelse. Her byr vi på samspill, fellesskap og god livskvalitet.

Les mer

Vil du vite mer om Next Care og hvordan vår analyse kan hjelpe din virksomhet?

Kontakt oss

Referansestudie:
Eldreboligen Djupängen

Den eksisterende eldreboligen var for liten, så Hammarö kommune besluttet å bygge en ny. Prosjekteringen av Djupängen ble en mulighet til å tenke igjennom både funksjon og estetikk fra bunnen av. Med støtte fra Kinnarps koncept Next Care®, har Djupängen fått et fysisk miljø som øker livskvaliteten til de eldre, frigjør mer tid for personalet til omsorg, og gjør at kommunen kan være stolt av investeringen.

Les og se flere bilder til kampanjen her

Till caset