Anbud med fokus på myke verdier

Samarbeid på tvers av yrker, fokus på myke verdier og et anbud der man vil finne den beste løsningen, snarere enn den laveste prisen. Det er nøkkelen til å skape miljøer som gir god helse og er bærekraftig over tid, ifølge Annika Lückner, prosjektleder for den nye eldreboligen, Djupängen, i Hammarö kommune.

Annika Lückner, projektleder, Hammarö kommune

Annika Lückner gjør det gjerne litt vanskelig for både seg selv og andre, ihvertfall n´år det handler om en så stor og viktig investering som en ny eldrebolig med 120 leiligheter i en kommune med drøyt 16 000 innbyggere.

«Vi valgte en arbeidsmåte som stilte høyere krav både til oss selv og våre samarbeidspartnere i dette prosjektet, men det var nødvendig for at det skulle bli så bra som vi ønsket og som det må være for de eldres skyld», sier hun.

"Det kan ikke være sånn at sykepleieperspektivet, som er kjernen i det vi ønsker å skape, kommer inn kun på slutten, da fungerer det ikke."

Annika Lückner, projektleder, Hammarö kommune

Det Annika Lückner sikter til er blant annet hvordan anbudet til innredningen til Djupängen formuleres. Kommunen ville komme med en ensidig fokus på pris. I stedet valgte de en
tilnærming der det ble mulig å etterspørre en funksjonell løsning ut i fra visjonen om et varmt og innbydende miljø.

«Vi inviterte interiørdesignfirmaer og prøvde å beskrive følelsen vi ønsket å skape, i stedet for bare å be om produktforslag. Det var mer som et åpent spørsmål der firmaene fikk tolke det vi var ute etter og komme med ideer. Det stiller høyere krav til leverandøren, men resultatet blir bedre for alle. For beboerne, personalet, pårørerende og kommunen», sier hun.

Den andre nøkkelen var samarbeide. Fra prosjektet ble påbegynt for alvor i 21017, har sosialadministrasjonen jobbet tett med tjenesteadministrasjonen.

«De bygde og hadde ansvaret for de harde verdiene, og vi tok ansvar for innholdet og de myke verdiene. Det kan ikke være sånn at sykepleieperspektivet, som er kjernen i det vi ønsker å skape, kommer inn kun på slutten, da fungerer det ikke», sier Annika Lückner.

Denne måten å jobbe på har gjort det mulig å la visjonen for miljøet og hvordan den oppleves, være toneangivende. Som også forsterkes av at Hammarö jobbet sammen med en arkitekt som forsto og var interessert i helse perspektivet.

«Vi hadde en arbeidsgruppe med flere ulike yrker, inklusive personalet som skulle jobbe på Djupängen, for å få så mange ulike perspektiv og ekspertise som mulig, så vi kunne få et helhetsperspektiv på kravene, mulighetene og behovene. I tillegg hadde vi en dialog med ulike interesseorganisasjoner, for eksempel PRO (pensjonistenes landsorganisasjon i Sverige).»

Når det gjelder innredningen, sier Annika Lückner at møbelforetakene må få en sjanse til å bli inkludert i prosessen på et tidlig tidspunkt. Både for å få en forståelse for visjonen til innkjøper og et behov for å selv kunne bidra med sin kompetanse.

«Innredningen er helt avgjørende for opplevelsen av boligen, det er den som skaper stemningen i miljøet. Jeg ser på møbelbedriften mer som en samarbeidspartner enn en leverandør, noen man kan ha en dialog med og utbytte kunnskap og ideer med.»

Annika Lückner, projektleder, Hammarö kommune

«Innredningen er helt avgjørende for opplevelsen av boligen, det er den som skaper stemningen i miljøet. Jeg ser på møbelbedriften mer som en samarbeidspartner enn en leverandør, noen man kan ha en dialog med og utbytte kunnskap og ideer med. Her har Kinnarps virkelig levd opp til forventningene og bidratt mye med sitt konsept Next Care©, som viser at de forstår de spesielle behovene til omsorgsmiljøer.»

Høres dette for bra til å være sant? På spørsmål om alt har gått knirkefritt hele veien, sier Annika Lückner at det faktisk ikke har vært noen store problem på veien, men at det selvfølgelig alltid er en utfordring å bygge en eldrebolig for ca. 300 millioner svenske kroner.

«Vi begynte å diskutere dette allerede i 2013. Et forslag var å renovere en eksisterende eldrebolig, men en demografisk beregning viste at bygningen ikke passet til prosjektet. Det ble en motivasjon til å bygge noe nytt istedenfor å bygge om det vi hadde.»

Annika Lückner fortsetter: «Men det er selvfølgelig enda en utfordring å forklare at dette er en investering over tid, både i livskvalitet og økonomi. De eldre får en bedre bolig, personalet får en mer funksjonell arbeidsplass og kommunen styrker varemerket sitt som arbeidsgiver.»

Fem tips for kommuner som skal innrede spesialboliger

1.

Sats på samarbeid helt ifra begynnelsen. Jobb tverrfaglig, skap deltagelse, og få med ulike perspektiv, ikke minst fra personalet, så man ikke går glipp av viktig kunnskap.

2.

Tenk tidlig på innredning. Ikke vent til slutten av prosessen før du begynner å planlegge innredningen. Inviter innredningsbedrifter tidlig i prosessen for å diskutere deres visjon. Test og dra nytte av dereskompetanse.

3.

Kjøp inn den beste løsningen. Formuler anbudet så fokuset ligger på visjonen deres. Ikke spør etter de billigste møblene, men heller den mest funksjonelle løsningen. Beskriv følelsen dere er ute etter.

4.

Tenk langsiktig for alle sin skyld. En ny eldrebolig er en stor investering, ikke minst for små kommuner. Det er viktig å prøve å forstå at kvalitet er en investering som lønner seg for alle på sikt.

5.

Skape en god følelse. Spesialboliger er bare plasser der mennesker bor. Deres hjem. «Varmt, hjemmekoselig og innbydende», er viktige verdier
for å skape bærekraftige og helsefremmende miljøer.