Gevinsten av god ergonomi i skolen

Av:

Aase Marie Sletten

Aase Marie Sletten

Er du som beslutningstaker mest opptatt av design fremfor ergonomisk funksjonalitet når du velger møbler til klasserom, lærerværelse og andre kontorplasser på skolen?  Da risikerer du at både elever og ansatte får et dårligere utgangspunkt enn de burde ha fått. 

Design er definitivt viktig, men bør ikke fortrenge ergonomifokuset. Det er fullt mulig å kombinere spenstig og inkluderende design med god ergonomi. Arbeidsplasser, læringsmiljøer, pause- og korridorarealer med riktig ergonomi, er svært viktig for trivselen og prestasjonene til brukerne. Riktig ergonomi påvirker ikke bare enkeltpersoner, men hele skolemiljøet.

Man kan oppnå følgende fordeler:

  • Læringsutbyttet øker for elevene.
  • Trivselen og overskuddet øker blant elever og ansatte.
  • Helseproblemer forebygges blant ansatte og elever.
  • Økt samhandling mellom lærere og elever stimuleres.
  • Redusert sykefravær.

Lær mer om hvordan ergonomi og helse henger sammen i e-boken ”Body Talk”. 

Unngå belastninger og plager

«Sitting is the new smoking», konkluderes det med i internasjonale forskningsmiljøer, og normalt sitter man lenge i løpet av en skoledag.  

Se produktene: Ergonomiske kontorstoler for voksne

Fremtidens skole innebærer kanskje mindre stillesittende arbeid, men i dag er det viktig å fokusere på riktig arbeidsstilling. Sitter man godt? Sitter man på en stol som inviterer til bevegelse av kroppen? Passer stolen til skolepulten man sitter ved? Er justeringsmulighetene på stolen enkle slik at man faktisk gjør dette? Fokuserer man på dette vil elevene trives bedre. De orker mer og er mer mottakelige for læring.

Les også: Har du vondt i ryggen? Sitter du riktig? Har du riktig stol?

Gode lysforhold er utrolig viktig

Et bevisst forhold til belysningen er også med på å skape et godt arbeidsmiljø.

Belysningen må i stor grad aldertilpasses. En ansatt i 40-årene trenger dobbelt så mye lys enn en 20-åring for å føle at arbeidsforholdene er gode. Det kan lønne seg å søke råd om belysning og lysmiljø.

Les også: Hvordan få riktig arbeidslys i høst- og vintermørket?

Redusert støyproblematikk

Lyd påvirker ytelsesevnen vår i langt større grad enn man kan tro. Forstyrrende lyd forårsaker stress, hodepine og kan skape konsentrasjonsvansker.

En fersk undersøkelse viser at 40 % av de som plages av støy i hverdagen blir i dårlig humør. På lik linje med å søke råd om lys, er det viktig å søke råd om hvordan man skal skape et godt lydmiljø. Mange enkle tiltak vil bidra til å forebygge støyplager og gi god støydemping i skolehverdagen.

Les også: Hvor avgjørende er lyder og støy for arbeidsmiljøet?