Virksomhetstilpasset kontor: Hva det er, og hvorfor du bør ha det

Av:

Christina Dahl

Christina Dahl

Er du ute etter en arbeidsplass som gir bedre konsentrasjon og mer arbeidsglede? Denne artikkelen gir deg rådene du trenger.

I den nye, såkalte «tankeøkonomien» er det ikke lenger kunnskap som verdsettes høyest. I stedet handler det om å forstå kunnskapen og kunne kombinere kunnskapen man har opp mot leveransen bedriften skal levere. Det handler, med andre ord, om å tenke nytt og å skape innovative løsninger.

For å bringe virksomheten din inn i denne tankeøkonomien, og skape en arbeidsplass som tilrettelegger for innovasjon, må også kontoret ditt være med på lasset. Innovasjon krever tross alt konsentrasjon. Og i løpet av en arbeidsdag blir vi hele tiden forstyrret, av mail, kollegaer, telefoner og øvrige leveranser, eller fordi kontoret ikke er tilpasset moderne virksomheter. Jo flere forstyrrelser, desto lavere produktivitet og motivasjon. Kontoret må støtte virksomheten din, ikke motsatt.

Åpne kontor?

Forandringen til et nytt og moderne kontor skjer gradvis. Overgangen fra cellekontor til åpne landskap var startskuddet for denne endringen. Fra lukket til åpen – en stor endring. En åpen plass kan være fordelaktig for visse typer arbeidsoppgaver, for eksempel kreativitet og samarbeid, men det er ikke sikkert at du skal åpne hele kontoret. Det helt åpne kontoret har nemlig sine begrensninger, siden åpne rom skaper mye støy og går utover arbeidsoppgaver som krever konsentrasjon.

Det optimale kontoret overskrider diskusjonen om et åpent eller lukket kontormiljø. Det er så mange muligheter som ligger midt i mellom. Det som er viktigst er å finne ut hva som er riktig for akkurat din bedrift. For dine arbeidsoppgaver. For dine leveranser. Målet er å finne en kombinasjon av ulike arbeidsmiljø og sette de sammen på en slik måte at dine ansatte får både ro og motivasjon til å tenke nytt.

Les også: Hvordan planlegge ditt nye kontor? Her er 6 tips

Ny teknologi og stillesoner

Teknologi er også en konsentrasjons- og tidstyv. Hvor stor distraksjonen er, avhenger av hvilken type jobb du skal gjøre. Det er også personlig hvor mye man lar seg forstyrre av e-poster og telefoner. Hvis du vet at medarbeiderne dine trenger ro når de arbeider med en viktig leveranse, kan du selvfølgelig ikke ta fra de telefonen, for den kreves også i jobbsammenheng. Men, du kan tenke nytt. Undersøk muligheten til å gjøre om noe av plassen til for eksempel stillerom eller telefonrom. Disse kan utstyres med den teknologien som kreves. De tekniske mulighetene her er i dag mange.

Les også: Fremtidens kontor: Menneske, rom og teknologi

Møterom med mer

Med hånden på hjertet, hvor mange møter har du hver uke? Et møte kan være bra og produktivt, men møter krever også forberedelser og avbrudd i arbeidsoppgavene dine. Derfor bør du tenke på at et møterom også kan være et prosjektrom. Ha teknologi og innredning som gjør at du kan sitte der i lengre perioder, begynne med oppgaver, samarbeide med andre og ha teknologi som gjør at du leverer på alle oppgavene.

Det vi vet, er at dialog og gruppearbeid stadig blir en viktigere del av arbeidsdagen. Samtidig setter økonomi og areal begrensninger for hvor mange møterom og samlingspunkter en arbeidsplass kan ha. Gi dine ansatte muligheten for «flyt» i dagen, og se på hvordan ulike soner kan betjene ulike oppgaver.

Virksomhetsbasert innredning kan være din løsning

Virksomhetstilpasset kontor er et kontor som tilbyr ulike løsninger for ulike arbeidsoppgaver og ulike mennesker. For mange er dette en effektiv måte å øke menneskers kreativitet og trivsel. Istedenfor å ha en fast arbeidsplass der du skal løse alle dine ulike oppgaver, får du en arbeidsplass der det finnes mange ulike arbeidsmiljø som er spesialtilpasset det du skal levere.

Kanskje du en dag sitter inne på et cellekontor eller stillerom for å jobbe med arbeidsoppgaver som krever høy konsentrasjon. Da får du roen du trenger og unngår forstyrrelser. Senere på dagen beveger du deg over i en mer fargerik sone, møter kollegaer og tar et prosjektmøte.

Poenget med å tilpasse kontoret til virksomheten, er at du skal få ergonomisk riktige miljøer til å utføre oppgavene dine i riktige rammer. En virksomhet er ulik neste, så derfor er virksomhetstilpasset en løsning for akkurat deg, for alle løsninger er ulike og tilpasset virksomheten.

Introvert eller ekstrovert? 

På en virksomhetsbasert arbeidsplass, er det også viktig å tenke på menneskene. Noen er ekstroverte og andre introverte. Begge personlighetstyper er like viktig for en bedrift, men drives av ulike verdier og jobber under ulike forutsetninger. I tillegg kan du ha en dag der du ønsker å trekke deg stille tilbake – og ikke bare sitte i kreative, ekstroverte gruppemiljøer. Tenk på mennesket. Det er de som skal levere virksomhetens produkter og bør være utgangspunktet for alle innredningsløsninger. 

Les også: Hvordan tilrettelegge for introverte og ekstroverte på arbeidsplassen? 

Økt effektivitet på arbeidsplassen

Arbeidsplasser der den ansatte til enhver tid har muligheten til å velge hvor og hvordan de ønsker å løse oppgavene sine har vist seg å påvirke både trivsel, helse og produktivitet positivt. En undersøkelse fra Superlab viser faktisk at effektiviteten i et virksomhetstilpasset kontor er 14 prosent høyere enn i et klassisk kontormiljø. Vi har utarbeidet konseptet Next Office, en prosess der alle ansatte involveres for å finne hvordan din virksomhet best kan innredes, for å hjelpe deg til å utvikle et kontor som støtter virksomheten din. Prosessen inneholder både en analyse, teori om morgendagens kontor og løsninger. Du kan lese mer om Next Office og hvordan det kan hjelpe deg ved å følge linken nedenfor.