Kontordesign for trivsel og glede

Av:

Janecke Mathiesen

Janecke Mathiesen

Janecke Mathiesen er Market & Communication Manager for Kinnarps AS – og har ansvaret for all marketing, PR og online kommunikasjon. Hun har lang erfaring både fra byrå, som selvstendig og store internasjonale merkevarer.

Mange arbeidsgivere tror at det holder å stille ut noen designstoler for å skape et godt designet arbeidsmiljø. Men, kraften i design må implementeres riktig for å skape trivsel, samhørighet og glede.

Det er utarbeidet en Trendrapport, der du kan gå i dybden på et hvilke trender som gjør seg gjeldende for å skape et gjennomtenkt arbeidsmiljø, og hvordan dette kan tilpasses for å påvirke vår arbeidsglede, kreativitet, produktivitet og helse.

Innredning, design og helse

Før ble kontormiljø planlagt utifra funksjonalitet. Design og estetikk har blitt et sideprosjekt, overflødig dekor eller en ekstra kostnad. Men, nå viser forskning at vi blir påvirket av hvordan arbeidsplassen vår designes, og forskningen viser også at det finnes en sterk sammenheng mellom innredning og antall sykedager.

Hvis ikke arbeidsmiljøet er innredet på en god måte i forhold til ansatte og oppgavene, kan personalet bli stresset, viser forskning fra Ohio State University og National Institute of Mental Health i USA. I studien ble nyoppussede bygg med gjennomtenkt design sammenlignet med bygg der innredningen var tradisjonell funksjonell. De som jobbet i eldre miljø var betydelig mer stresset, selv utenfor jobben. Stresseffekten var såpass stor at den økte risikoen for sykdommer.

Les også: Det utvidede designbegrepet: Husk dette når du skal innrede kontoret

I dag refererer ordet design til et bredere konsept enn enkeltstående møbler. Det handler om å finne en løsning på et problem, mer enn å finne farge på veggen. Helseperspektivet er ekstra viktig innenfor design. Sykdom henger nært sammen med den mentale trivselen. God innredning med god tilpasning kan bidra til å holde kollegaer friske, men har også andre positive effekter: Medarbeidere som trives på jobb, kjenner seg ofte mer tilfredse med selve jobben. Nesten halvparten av de som var jobbsøkende i en undersøkelse gjennomført i fjor, oppga at kontorets innredning påvirket om de skulle takke ja til en jobb eller ei.

Vil du vite mer om helhetsergonomi, kan du laste ned den nye brosjyren «Ergonomics - the essentials» her: 

 

Design og produktivitet

Naturlig lys, lydnivå, temperatur og luftkvalitet. Alt har enrom påvirkning på produktivitet og hvordan vi trives på kontoret. Ytterligere et aspekt er hvordan designet påvirker miljøet og fungerer som en forlenget arm for merkevaren.

En undersøkelse der 120 000 personer har blitt spurt, viser at bare 52% synes at deres arbeidsplass er innredet for å fremme trivsel og produktivitet. Med andre ord er det mange som fortsatt kan utnytte potensialet til medarbeiderne for å skape bedre resultat. Interaksjon er viktig for fremtidens kontor: ifølge en undersøkelse gjennomført av Demoskop er andelen som anser arbeidsmiljøet viktig for å trives på kontoret hele 94%. Den sier også at bare én av fire er helt fornøyd med sitt eget arbeidsmiljø.

Les også: Hvordan smart kontordesign kan gi mer engasjerte medarbeidere

Vil du vite mer om hvilke trender som er viktig å tenke på når du skal innrede ditt neste kontor – last ned Trendrapporten her.