Hvordan smart kontordesign kan gi mer engasjerte medarbeidere

Av:

Janecke Mathiesen

Janecke Mathiesen

Janecke Mathiesen er Market & Communication Manager for Kinnarps AS – og har ansvaret for all marketing, PR og online kommunikasjon. Hun har lang erfaring både fra byrå, som selvstendig og store internasjonale merkevarer.

Engasjerte medarbeidere er den viktigste ressursen i en bedrift. De arbeider mer fokusert, er mer lojale og har svært mye å si for resultatet. Men hvordan skaper man drømmearbeidsplassen der de fleste trives?

Alle vet hvor viktig det er, men likevel viser en undersøkelse fra American Psychological Association at bare 13 prosent av alle kontoransatte i den vestlige verden opplever et ekte og dypt engasjement for jobben. Tenk om man kunne omvende alle misfornøyde og uengasjerte medarbeidere, hva hadde ikke det betydd for så vel arbeidsklimaet som det faktiske resultatet?

Betydningen av kontordesign på jobbengasjement

Så, hva skal til for å skape engasjerte medarbeidere på arbeidsplassen? Det handler ikke bare om høyere lønn. Nei, det som avgjør om vi trives på jobben eller ikke, har en rekke andre forklaringer og løsninger. Det aller viktigste i undersøkelsen er innredningen.

En utrivelig og byråkratisk innredning der vi sitter fastlåst i kontoravlukker fra 9 til 5 hemmer følelseslivet. Vi blir reduserte, reserverte, fantasiløse og mister initiativet. Og det som verre er, som de vanedyrene vi er aksepterer vi etter en stund å oppholde oss i lokaler som trange, ukomfortable og støyende, uten å stille spørsmål.

Derfor er det så verdifullt med smart designede arbeidsplasser som oppmuntrer til kreativitet og intelligente samtaler, som bygger en inkluderende bedriftskultur der mennesker våger å være seg selv. Da oppstår den smittende følelsen av at forandring er mulig. American Psychological Association slår i sin undersøkelse fast at slike bedrifter i gjennomsnitt går 20 prosent bedre enn snittet.

Slik skaper du engasjerte medarbeidere ved hjelp av kontordesignet

En annen undersøkelse, utført av Dale Office Interiors, har kartlagt hva som skal til for å skape høyere engasjement og økt produktivitet på arbeidsplassen gjennom kontordesignet. Gjennom en spørreundersøkelse med 500 personer kom de fram til følgende:

  • Skap rom for å slappe av i: 19,8 prosent av kontormedarbeidere er enig i at rom hvor det er mulig å ta en hvilepause i, er nøkkelen til økt produktivitet på arbeidsplassen.
  • Invester i bedre teknologi: 17,6 prosent av deltakerne i undersøkelsen mente at bedre teknologi ville forbedre produktiviteten på arbeidsplassen.
  • Sett opp stillerom for egenarbeid: 17,2 prosent uttalte at stillerom for å ta telefonsamtaler eller for å gjøre arbeid som krever konsentrasjon ville forbedre produktiviteten deres.
  • Fjern rot på kontoret: Å fjerne ting og gjenstander på kontoret som ofte skaper rot, som kabler og ledninger, ville øke produktiviteten til 13,5 prosent av kontormedarbeiderne som deltok i undersøkelsen.

Denne undersøkelsen understreker viktigheten av to ting. For det første, viktigheten av å lytte til de ansatte og hvilke behov de har på arbeidsplassen. Som vi har beskrevet i en annen artikkel skapes og utvikles nemlig et godt arbeidsmiljø i fellesskap. For det andre, behovet for godt planlagte, tiltalende og nøye gjennomtenkte arbeidsplasser, som fremmer måten vi arbeider, møtes og lærer sammen på.

Én mulig løsning er en aktivitetsbasert arbeidsmåte, der arbeidsmiljøet tilpasses det faktiske belegget, og hver enkelt arbeidsplass kan erstattes av en lang rekke fleksible, funksjonelle og stimulerende omgivelser som fremmer ulike arbeidsoppgaver. Vi kaller dette «Next Office», en arbeidsmåte basert på vår tolkning av forskning, nye ideer og kunnskap. Hvis det er noe som høres appellerende ut for deg og din arbeidsplass, er du mer enn velkommen til å laste ned vår digitale brosjyre «Kinnarps Next Office» nedenfor.