Fellesområder

Det store fellesarealet der elever og skolepersonale møtes til ulike tider i løpet av dagen. Med variert innredning og sonemøblering kan man skape et koselig og trygt miljø som innbyr til ulike aktiviteter. Ved å blande ergonomiske elevstoler og bord i ulike høyder med myke, polstrede møbler, skaper man forutsetninger for både avkobling, uformell læring, samarbeid og selvstudier under lengre eller kortere økter. Ulike digitale løsninger kan støtte dagen med aktuell informasjon eller tidsplaner.

Se flere fellesområder