Universell Utforming av arbeidsplassen, hva betyr det?

Av:

Tomas Götesson

Tomas Götesson

Myndighetenes uttalte målsetting er at Norge skal være universelt utformet i 2025, og arbeider for dette gjennom lovverk og forskrifter. Bakgrunnen for dette ønsket er å skape gode og inkluderende omgivelser i vår arbeidshverdag. Det finnes regler for Universell Utforming, og i Norge ønsker vi et likeverdig og inkluderende samfunn. Har du tilrettelagt godt nok for at ditt kontor og kontorbygg skal nå dette målet? 

Arbeidsplassen må tilpasses menneskene, ikke motsatt

Universell Utforming handler om å gjøre produkter, bygg og uteområder i alminnelig bruk tilgjengelig for alle mennesker. Du tenker kanskje først og fremst på handicaptoalett og rullestolramper, men det omfatter også mye mer enn dette. 

For at alle skal kunne føle seg inkludert må det tas hensyn til menneskets variasjoner, enten det er i alder eller i funksjonsevne. Prosjektering med utgangspunkt i Universell Utforming, er basert på tre forhold:

  • Mennesker i alle aldre
  • Mennesker med redusert funksjonsevne i kortere eller lengre perioder
  • Mennesker som bruker utstyr og hjelpemidler som har konsekvenser for utforming

Snu om på måten du tenker på: Ikke tenk at du skal tilrettelegge kontorinnredningen for redusert funksjonsevne. Tenk heller at du skal skape et godt arbeidsmiljø for alle. Det skal ikke være ulike løsninger for ulike mennesker. Det er mer gunstig og langt mer inkluderende å finne løsninger som passer alle.

Les også: Sjekkliste for anskaffelse av nytt kontorinteriør

Krav om Universell Utforming

Er virksomheten din rettet mot allmennheten stilles det krav til at bygget ditt er Universelt Utformet. Dette gjelder uavhengig om du befinner deg i privat eller offentlig sektor. Det er du som disponerer lokalene som er ansvarlig for at kravene overholdes, ikke byggherre eller utleier.

Selv om kontorinnredning ikke reguleres av byggeforskriftene, er Universell Utforming minst like viktig for hvordan du utformer kontoret ditt. Selv små grep som bevisst bruk av farger, lys, stoffer, kontraster, justeringsmuligheter, lydabsorbering eller mulighet til ulike stå- og sittehøyder, kan gi store gevinster.

Se klippet: Alt du trenger å vite om Universell Utforming på 2 minutter 

Muligheter for gevinst

Ikke se på kravene for Universell Utforming som et problem. Er du bevisst fra starten, behøver du ikke regne med mer enn ca. 1 % merkostnad på å gjøre lokalet ditt Universelt Utformet. Det viktige her er at denne investeringen gir gode muligheter for gevinst:

  • Det gir ditt kontor gode og varige løsninger som sikrer bruksmessig fleksibilitet over lang tid
  • Alle kan bruke Universelt Utformede løsninger, også de uten funksjonsnedsettelser
  • Det samsvarer godt med andre viktige faktorer som brukervennlighet, kvalitet, økonomi og miljø
  • Det kan hjelpe deg å nå dine mål på områder som HMS, sykefravær og miljø
  • Det øker muligheten for å konkurrere om høyt kvalifisert og stabil arbeidskraft

Er du fortsatt ikke overbevist om at Universell Utforming er fornuftig, kan du tenke på at hjelpemidler som etthåndsgrep på armaturer, fjernkontroller til TV og automatiske døråpnere i utgangspunktet ble designet for mennesker med funksjonshemninger. Det som er nødvendig for noen, er bra for alle!  Arbeidsplassen må innredes etter menneskene!