Next Care: 5 steg til å innrede helserom

Av:

Trine Jensen

Trine Jensen

Går det an å tenke annerledes når det gjelder sykehjem, helseinstitusjoner, behandlingshjem og omsorgsboliger? Hvordan ville du hatt det rundt deg? Her er det like mange svar som det er mennesker.

Livskvalitet er i stor grad knyttet til hvordan vi bor og nærmiljøet vårt. Hvordan vi bor blir enda viktigere i situasjoner hvor vi trenger hjelp og støtte fra andre og ikke lenger kan bo hjemme. Vi ønsker å skape helsefremmende omsorgsmiljøer, som får personene som bruker dem til å føle seg trygge og føle at de blir sett.

Vi har samlet premissgivere for helsesektoren, for å se på hva de synes er viktig for å skape gode institusjoner, sykehjem, bo– og behandlingsenter. Hva er viktig for de som jobber der? For de som bor der? For de som besøker pårørende? Og, hva bør formgivere og arkitekter vektlegge?

All kunnskapen vi har samlet, er gjengitt i en ny brosjyre som vi kaller Next Care, det fremtidige pleie og omsorgsstedet. Du kan laste ned hele her.

Vi har i tillegg utarbeidet 5 tips for hvordan du burde jobbe for å få frem den beste innredningsløsningen. Dette er en prosess der vi lytter til alle brukere, og sammen skaper en innredning basert på innsikt fra samtalene.

  1. Inspirasjon og visjon
  2. Workshop
  3. Konkretisering
  4. Implementering
  5. Oppfølging

Det viktigste er å få møblene til å passe til fremtidens behov. Vi må lytte og lære av hverandre, og bruke kunnskapen til å utvikle de riktige møblene og innredningsløsningene. Alle må bli hørt. Vi må skape et miljø som inspirerer, stimulerer og aktiverer alle som bor i det. Et hjemmekoselig miljø som er avslappende og støtter individet i hverdagens aktiviteter. En holdbar, fleksibel og effektiv innredning som kan tilpasses mange ulike behov og som tar vare på alt i miljøet.

Ved å skape et miljø som er trygt, lett å forstå og enkelt å navigere i, skaper du samtidig et miljø som gjør jobben lettere og gir personalet mer tid til beboerne. Det er enklere å oppnå økt trivsel for alle som får variasjon ved å bevege seg mellom ulike typer sanseopplevelser og ergonomisk riktige miljøer.

Før hadde vi sykehjem som ga pleie til beboere som en gruppe mennesker, i dag må vi skape løsninger for den enkelte.

Vil du lese mer, kan du også logge inn på kinnarps.no/helse-og-omsorg/kinnarps-next-care/