Kan man velge kortreiste kontormøbler?

Av:

Christina Dahl

Christina Dahl

Når du skal kjøpe inn kontormøbler, er det mange valg. Du kan fokusere på pris, på helhet, på kvalitet, rådgivende tjenester rundt produktene og miljø. Det å tenke kortreist er velkjent innen mange segmenter, men har kanskje ikke så høyt fokus når det kommer til kontormøbler. Det som er viktig er at produktene holder god kvalitet, har et formspråk som holder over tid, og er mulig å gjenbruke. Har du kontroll over dette hvis du vet lite om leverandøren?

For å sjekke ut dette, kan du kontrollere leverandøren etter følgende emner: 

TRANSPORT: Kort transport av materialer og komponenter til produksjonen gir lavere klimapåvirkning. Transport med fornybart drivstoff, drivstoffeffektive biler samt høy fyllingsgrad er også effektive måter å redusere CO2 -utslippene på.

PRODUKSJON: Kontroller hvilke energityper produsenten bruker til strøm, oppvarming og prosesser, samt hvor energieffektiv produksjonen er. Energitypene bør være fossilfrie og fornybare. 

MATERIALVALG: Velg gjerne tre, som er et fornybart materiale med lav klimapåvirkning, gjennom hele verdikjeden.

Disse tre områdene har størst betydning for produktenes klimapåvirkning. Velger du et firma som følger hele produksjonen, fra planlegging til levering, er dette områder de enkelt kan svare deg på spørsmål om.

Les også: Hvorfor det lønner seg å tenke grønt, også på kontoret?

Fokuser på lokale produsenter av kontormøbler

Den aller beste måten å redusere miljøpåvirkningen til et produkt på, er å forlenge produktets levetid og fokusere på «lokale» produsenter. Bransjen har som så mange andre arbeidet lenge med lineære flytprosesser og forretningsmodeller. Det betyr at det ikke finnes noen effektiv infrastruktur for å tilgodese markedets ønsker om renovering og gjenbruk. Prosjektene risikerer å bli tungrodde og dyre. Hvis det blir dyrere å renovere og gjenvinne enn å kjøpe nytt, reduseres kundenes vilje til å velge gjenbruk.

Les også: Bra materialer inn, gir gode materialer ut 

Vil du vite mer om kortreiste møbler, og hvordan du kan sikre innkjøp som er bedre for miljøet? Last ned The Better Report her.