Er skolemøblene dine tilpasset dagens elever?

Av:

Bo Sørensen

Bo Sørensen

Bo Sørensen jobber i dag med store prosjekt innenfor arbeidsmiljø. Han er også utdannet ergonom, og har god innsikt i hva som skal til for at du får en bedre dag på jobb. Bo jobber med innovativt design med fokus på ergonomi.

Flere av barna våre sitter på de samme stolene og bruker de samme pultene som vi brukte da vi gikk på skolen. Det sier noe om hvor robuste disse skolemøblene faktisk er. Men det betyr likevel ikke at de er tilpasset dagens skoleelever.

Flere skoler bruker fortsatt gamle møbler i klasserommene sine. Gamle møbler er robuste. Det gjør at de ikke slites ut. Sånn sett er de gode, men de er sjelden tilpasset dagens elever. For det første er norske skolebarn høyere i dag enn de var for 30 år siden. For det andre kan høydeforskjellen blant elevene være store. For det tredje har ulike elever ulike behov.

Skoler som fortsatt bruker eldre, tradisjonelle og standardiserte skolemøbler risikerer at elevene trives mindre på skolen, får mindre læringsutbytte av undervisningen og får problemer med rygg og nakke. Kanskje på tide å tenke nytt? 

Fokuser på ergonomi

Stadig flere elever har plager på grunn av dårlige utstyrsforhold på skolene. Ikke sjelden er stolene problemet. Ved én skole ble stolene kastet i protest som en følge av at elevene fikk vondt i ryggen av det dårlige utstyret. 

Ergonomi i skolen er viktig, og gevinsten av god ergonomi er stor. Det øker læringsutbyttet, trivselen og overskuddet til elevene, forebygger helseproblemer, reduserer sykefraværet og stimulerer til økt samhandling mellom elever og lærere. 

Vi ser også en rekke andre innovative ergonomiske løsninger i klasserommene. På Bjerkreim barneskole i Rogaland, for eksempel, byttet to klasser ut stolene med terapiballer for å stimulere til bevegelse og sørge for at elevene unngikk statiske sittestillinger. Ved en skole i Wake County i USA kan elevene tråkke på en «trimsykkel» ved skolebenken, både for å generere energi og holde seg selv i bevegelse.

Nå trenger man riktignok ikke terapiballer eller trimsykler i klasserommene. Det viktigste er å bruke produkter og møbler som fremmer bevegelse. For eksempel bør du bruke møbler som oppmuntrer til økt bevegelse. Det bidrar til å gi barna en perfekt balanse av både læring og bevegelse. Stoler som er justerbare i høyden passer til enhver skolepult og gjør det mulig for elevene å tilpasse sittestillingen etter sine egne behov. Videre kan det lønne seg å bruke møbler som lar elevene stå ved pultene og å utforme klasserommet slik at det fremmer bevegelse.

Ta hensyn til individet

Klasserommene i den tradisjonelle skolen var velegnet i den gamle verden, der læreren skulle formidle kunnskap til en homogen masse. Nøkkelen til det moderne klasserommet ligger i å tilpasse læremiljøene, klasserommene og møblene til individene.

Heldigvis er det mulig å skape fleksible, aktivitetsbaserte skolemiljøer i dagens individualiserte verden. Det gjør det mulig for hver enkelt elev å finne sitt rette miljø for læring, samarbeid, kommunikasjon eller konsentrasjon.

Trenger du inspirasjon til hvordan du kan innrede klasserommene og læringsmiljøene dine? Ta en kikk på vår referansecase om Teglverket skole ved å klikke på linken nedenfor.