Case: Skapaskolan

CASE-FAKTA

Kunde:
Skapaskolan

Arkitekt:
Cage Copher arkitekt SAR/MSA, Street Monkey Architects

Læremiljøekspert:
Peter Lippman

Designer:
Rikard Gartmyr, Wolfgang

Interiørarkitekt Kinnarps:
Berit Pettersson, Stockholm

Antall elever:
500

Levert:
Våren 2019

NYSKAPENDE LÆRINGSMILJØ MED MODIGE VALG AV SKOLEMØBLER OG MATERIALER

Skapaskolan i svenske Huddinge ble berømt allerede før den ble åpnet. I nært samarbeid med arkitekten og læringsmiljøeksperten Peter Lippman, designbyrået Wolfgang og Kinnarps har Skapaskolan realisert visjonen om et nyskapende læringsmiljø som er en attraktiv arbeidsplass for alle, uansett om man er barn eller voksen. Nå kommer det studiebesøk fra hele verden.

«Konseptet vårt bygger på større læringsmiljøer med flere elever, flere lærere og høy fleksibilitet. Ulike arealer for ulike aktiviteter, avgrensede arealer for ulike grupper og rolige og varierende kroker for trygghet og adskilthet for de som trenger det. Vi ønsker variasjon i miljøene, at elevene skal finne trygge steder og være aktive i læringen sin. Vi har etterstrebet en ekthet i møbler og materialer, som kan tilføre læringsmiljøet nye verdier. Møbler er viktige kulturbærere i både skolemiljøer og arbeidsmiljøer.»

Christer Holger, grunnlegger og virksomhetsleder ved Skapaskolan

Et skolemiljø med individet i fokus

Christer Holger grunnla Skapaskolan i 2013 med en visjon om å skape en skole der elevene får mot og evne til å følge drømmene sine. Med individet som utgangspunkt og den nye informasjonsteknologien som middel vil han skape et kreativt sted for læring som bygger på fremtiden – ikke på fortiden.

«Hvordan kan skolen se ut når alle data, all kommunikasjon og all informasjon gjøres tilgjengelig? Og hvordan kan teknologien brukes til å skape en skole der alle elever er et subjekt? Når voksne tar lederutdanning, er utgangspunktet alltid hvem du er, hvordan du fungerer og hva du er interessert i. Slik er det sjelden i skolen. Jeg vil bygge en skole som elevene opplever som meningsfull – der de får mulighet til å uttrykke seg og påvirke. De skal oppleve at alt er mulig i en verden der all informasjon er tilgjengelig», forklarer Christer Holger.

Allerede da skolen ble grunnlagt, var målet å bygge egne lokaler med et fysisk miljø som var utformet for å støtte Skapaskolans visjon.

«Vår måte å tenke på har en sterk tilknytning til læringsmiljøet. Hvis vi går tilbake i tid, til hvordan skolen ble utformet på 1800-tallet med allmennskolen, bygde hele utformingen på at det var vanskelig å spre informasjon. Skolebygningen ble en forelesningsmaskin – et sted der man samlet lærebøker og forelesere – og det er noe som fortsatt lever videre. Men i dag lever vi i en verden der all kunnskap er lett tilgjengelig, og vi ønsket å bygge et miljø med det som utgangspunkt», forteller Christer Holger.

Evidensbasert design av læringsmiljøer

Den nye Skapaskolan ble innviet i januar 2019. Skolen har plass til 500 elever fra førskolenivå til niende trinn, og er bygget i tre etasjer. Ansvarlig arkitekt er Cage Copher fra Street Monkey Architects, og ved utformingen av læringsmiljøet samarbeidet Skapaskolan tett med den internasjonalt anerkjente arkitekten og læringsmiljøeksperten Peter Lippman, designer Rikard Gartmyr fra designbyrået Wolfgang og Kinnarps.

Siden man helt fra begynnelsen av visste at man skulle bygge nytt, har man helt fra starten arbeidet med å bygge prototyper av ulike læringsmiljøer og latt elevene og lærerne evaluere dem.

«Vi hentet inspirasjon i næringslivets innovative måter å arbeide på, spesielt programvarebransjens smidige utvikling som innebærer at man lærer raskt ved å ta små steg», forteller Christer.

Peter Lippman har base i Australia, og har fått stor internasjonal oppmerksomhet for sin ekspertise innen evidensbasert design av læringsmiljøer. Helt siden Peter Lippman begynte å jobbe sammen med pedagogene og elevene på Skapaskolan, har han holdt regelmessige workshops og hjulpet til med og evaluert ulike typer prøvemøbleringer.

«Skapaskolan er langt fremme med sine ideer om kreativitet og hvordan teknologien og det fysiske miljøet kan brukes til å støtte elever og lærere – ideer som også er i tråd med forskningen min. Derfor har det vært fantastisk morsomt å få være med og følge prosjektet fra starten av», sier Peter Lippman, som påpeker at nettopp engasjementet og deltakelsen til elever, lærere og øvrig personale har vært en suksessfaktor. Et godt læringsmiljø må alltid ta utgangspunkt i virksomhetens og individenes unike behov, mener han.

«Vi har bygget de ulike pilotmiljøene ut fra ønskene deres. Deretter har vi testet og endret i takt med at vi har fått tilbakemeldinger. Pedagogene har vært utrolig gode til å støtte og oppmuntre hverandre i prosessen, og på den måten fant vi frem til miljøer som var skreddersydd for nettopp Skapaskolans arbeidsmåter og behov. Det var en god følelse da en av lærerne fortalte at hun og elevene trivdes så godt i undervisningsrommet at hun ikke engang tenkte på at hun underviste.»

Er du nysgjerrig på hva vi kan gjøre med din skole?

Kontakt oss

Trygghet gir kreative skolemiljøer

Resultatet er et ukonvensjonelt læringsmiljø der de tradisjonelle klasserommene er erstattet av mangefasetterte miljøer som har hentet inspirasjon fra arbeidslivet. Skapaskolan har totalt ti undervisningsrom med mange ulike aktivitetssoner, som defineres av både plassbygde løsninger og møbler. I midten er det en tribune i form av et miniauditorium som fungerer som samlingsplass. Undervisningsrommene har også flere ulike typer arbeidsplasser, der elevene kan jobbe i et trygt miljø – alene eller i mindre eller større grupper – uten å forstyrre hverandre. Her er det plassbygde krypinn og loft for de som vil trekke seg unna, samt utstillingsmiljøer og gruppemoduler for de som vil gi presentasjoner, snakke sammen, lese høyt, se på eller spille inn film. Undervisningsrommene har også fått økt fleksibilitet i form av såkalte «break out zones», det vil si arealer som ligger utenfor det egentlige undervisningsrommet, men som kan tas i bruk når og hvis behovet oppstår. På den måten unngår man også den tradisjonelle transportstrekningen i form av korridorer, og alle skolens arealer kan brukes i læringen. Men til tross for mange aktivitetssoner har læreren alltid oversikt og kan sikre at læringen pågår hele tiden. Elevene skal alltid kunne føle seg trygge i læringsmiljøet. Trygghet er en forutsetning for kreativitet, mener Peter Lippman.

«Grunntanken er at klasserommet skal utformes etter hvordan elevene og lærerne oppfører seg – ikke etter hva man vil at de skal gjøre. Den tradisjonelle klasseromsinnredningen og møbleringen er derfor inndelt i ulike soner for ulike aktiviteter.»

Peter Lippman, arkitekt og læringsmiljøekspert

Modige valg av skolemøbler og materialer

Når man kommer inn i hovedentreen, går man også rett inn i den kontinuerlige aktiviteten på Skapaskolan. Rett frem ligger et podcast-studio og en musikksal. Til høyre er det et stort, innbydende torgmiljø med en gradert trapp, og til venstre ligger spisesalen og det åpne kjøkkenet, som blir en naturlig del av elevenes og personalets hverdag. Her kan man omgås – og ikke bare i lunsjpausen. En smoothie-bar er en fin plass å «henge» for elever og personale, med spennende innsyn direkte inn i kjøkkenet. I tilknytning til kjøkkenet og spisesalen ligger også det uhøytidelige biblioteket. Siden det meste av tiden tilbringes i undervisningsrommene, er det også disse som har fått utgjøre Skapaskolans mange bankende små hjerter. Alle rom er multifunksjonelle, og brukes både i løpet av skoledagen og av skolefritidsordningen.

Tribuner, krypinn og loft er plassbygget, mens Kinnarps har levert møblene. Løsningene er utformet i tett samarbeid med designer Rikard Gartmyr, som har hatt det kreative ansvaret for Skapaskolans kommunikasjonsplattform, varemerke og innredning.

«Vi har valgt å jobbe med nedtonede og lette fargeskalaer som gir rom for at kreativiteten kan finne sine egne uttrykk. Myke vegg-til-vegg-tepper på gulvet gjør det lett å velge sted avhengig av hva man vil jobbe med for øyeblikket. Møblene er av svært høy kvalitet, og vi har tatt valg som er uvanlige i denne typen miljøer. I kantinen har vi for eksempel bordet Knop i hvitbeiset askefiner, et materiale som vanligvis ikke velges i miljøer med hard slitasje. Askefineren går igjen flere steder i innredningen, og er ett av flere uttrykk for at dette er en skole som tror på og satser på elevene sine», sier Rikard Gartmyr.

Ståbordet Vagabond i ulike utførelser gir mulighet for fleksibel møblering, og er kombinert med de høye pallene Plockepinn i ulike rosa nyanser for en dynamisk sittestilling. Også oppbevaringen, Space, er utformet for å tilby sittemuligheter der man minst aner det, for eksempel i hovedentreen som kombinert skooppbevaring og sitteplass. Små leserom med omsluttende lenestoler gir mulighet for å trekke seg unna, samtidig som rommene har innsyn utenfra.

«Jeg opplever at Kinnarps har et sterkt engasjement for skolen og en vilje til å hjelpe elevene våre fremover. De mener, akkurat som oss, at det fysiske miljøet er viktig og at man må våge å bruke ressurser på gode materialer og tid til grundig planlegging av læringsmiljøer. Kvalitet lønner seg.»

Rikard Gartmyr, designer, Wolfgang

Skapaskolan_vertical_01.jpg

EKTE MATERIALER

Hvitbeiset askefiner gir hele skolemiljøet en eksklusiv følelse, og gir elevene og personalet et signal om at de er viktige. Her er et bilde fra lærerarbeidsplassene.

Skapaskolan_vertical_04.jpg

VARIERTE SITTEMULIGHETER

Skapaskolans læringsmiljøer tilbyr mange ulike sittemuligheter, i entreen møtes man for eksempel av puffer i serien Fields, som tilbyr aktive sittestillinger.

Skapaskolan_vertical_03.jpg

ERGONOMISK ELEVSTOL

Den ergonomiske elevstolen Xact er designet spesielt for skolemiljøer samt barns og unges behov for varierte og ergonomiske sittestillinger. Stolen oppmuntrer til bevegelse, og kan stilles inn slik at den passer til både den høyeste og den laveste eleven i klassen.

Fysisk miljø er viktig for læringen

Men kan det fysiske miljøet påvirke læringen?

Selvfølgelig!, sier Rikard Gartmyr.

«På Skapaskolan har man hatt mot – ikke bare til å gjøre noe utenom det vanlige – men man har også våget å jobbe med produkter og materialer av høy kvalitet. Jeg har sterk tro på å velge gode materialer ut fra et bærekraftperspektiv – gode materialer holder over tid, ikke bare visuelt, men også rent praktisk. Min erfaring er at miljøer med materialer som signaliserer ekthet også sier at «du er verdifull». Det påvirker ikke bare innstillingen til læringen, men fører også til at man tar vare på møblene og miljøet man har rundt seg.»

Peter Lippman er enig:

«Det er veldig enkelt. Møblene du har rundt deg har stor betydning for hvordan du føler deg og oppfører deg i ulike situasjoner. Igjen handler det om trygghet. Møbler som skaper trygghet – kanskje i form av et sittemøbel med høy rygg som likevel gir utsyn, eller en lenestol med gyngefunksjon – gjør deg rolig og fokusert samtidig som du fortsatt føler deg sett av læreren.»

For Christer Holger har reisen sammen med Skapa-teamet blitt en bekreftelse på at alt henger sammen.

«Helhetsergonomien har vært viktig for oss. Vi har skapt et godt lydmiljø ved å bruke lydabsorbenter på ulike måter, og har bevisst valgt møbler som oppmuntrer til bevegelse. Fra ståbord som bidrar til en aktiv skoledag til elevstolen Xact som følger elevenes bevegelser og gir svært god ergonomi og sittekomfort», sier Christer Holger.

Muligheten til å trekke seg unna i et trygt miljø, alene eller sammen med andre, sikres gjennom både plassbygde løsninger som krypinn og loft, og gjennom myke sitteplasser.

Skolen – en arbeidsplass for alle

Hvorfor skal skolen være en arbeidsplass som er mindre attraktiv enn andre arbeidsplasser?, resonnerer Christer Holger.

«Miljøet på Skapaskolan skal være formålstjenlig og tiltalende for alle som jobber der. Elever, lærere og øvrig personale. Selv om elevene er vår viktigste målgruppe, er skolemiljøet en viktig kulturbærer også for medarbeiderne. Ved å utforme et godt fysisk miljø med god design, styrker vi varemerket vårt og gjør skolen mer attraktiv. Vi regner med at det blir lettere å rekruttere både elever og personale. Med det mener jeg ikke at vi skal lokke elever med blanke stoler som om det var prangende lesebrett. Men når det fysiske miljøet får være et verktøy som går hånd i hånd med virksomhetens visjon, er det noe som alle vil oppleve veldig sterkt.»

Og ja, opplevelsen er sterk. Allerede etter bare noen uker var responsen blant elever og medarbeidere svært positiv.

«Det føles helt fantastisk, det legger seg en ro over virksomheten. Vi merker at miljøene fungerer slik de var tenkt. Elevene har funnet sine trygge plasser, og lærerne sier at elevene er i læremodus en større del av dagen.»

Kinnarps-teamet synes at det har vært et fantastisk prosjekt å jobbe med. Skapaskolan hadde et tydelig bilde av målet, som de formidlet med enkelhet. Når man kommer tidlig inn i prosessen, er det lettere å forme et godt læringsmiljø, man blir glad av å få arbeide med engasjerte mennesker og en skole som våger å tenke nytt og gå utenfor boksen!

Oppsummering:

  • Konseptet bygger på større læringsmiljøer med flere elever, flere lærere og høy fleksibilitet.
  • Læringsmiljøene er fleksible og lar elever og lærere selv finne steder som passer til ulike aktiviteter. Disse kan pågå samtidig i de ulike undervisningsrommene – utgangspunktet er at elevene alltid skal føle seg trygge og sett, uansett aktivitet.
  • Læringsmiljøet er utformet helt og holdent etter Skapaskolans visjon og elevenes og personalets egne ønsker. Det tar utgangspunkt i individet, og bygger på en samtid der informasjon er tilgjengelig hele tiden.
  • Møbler og materialer er valgt med omhu og fokus på kvalitet – alt ifølge prinsippet om at et attraktivt miljø styrker skolens tiltrekningskraft og varemerke blant både elever og medarbeidere.

Relaterte produkter

Fields

Fields

225 Farger og materialer | 23 Varianter

Leia

Leia

281 Farger og materialer | 15 Varianter

Xact

Xact

272 Farger og materialer | 16 Varianter

Scandinavia

Scandinavia

199 Farger og materialer | 4 Varianter

Frisbee

Frisbee

261 Farger og materialer | 6 Varianter

Nexus

Nexus

30 Farger og materialer | 5 Varianter

Riff

Riff

200 Farger og materialer | 4 Varianter

Vagabond

Vagabond

Cap

Cap

Fields

Fields

225 Farger og materialer | 23 Varianter

Space

Space

Space skap med sjalusidør

44 Farger og materialer | 85 Varianter

Libra

Libra

203 Farger og materialer | 3 Varianter

Trix

Trix

201 Farger og materialer | 7 Varianter

Plockepinn

Plockepinn

Monolite High

Monolite High

Boullée

Boullée

Motus

Motus

Centrum

Centrum

Plint

Plint

Humlan

Humlan

Knop table

Knop table

Sture

Sture

5000

5000

172 Farger og materialer | 6 Varianter

Chip

Chip

272 Farger og materialer | 2 Varianter