Case: Fujitsu

Case facts

Kunde::
Fujitsu

Hvor:
London Baker Street

Antall ansatte:
200-300

Kvadrat:
4000m2

Design :
Modus

ENDRING OG UTVIKLING AV  HUB-LOKASJONER
Fujitsus eiendomsstrategi handler om å skape flere sosialt engasjerende knutepunktsteder,  i Nord- og Vest-Europa som bruker et sett med standardiserte konsepter og produkter for å bygge  oppunder organisasjonens merkevare og kultur. Et sted lagd for samarbeid. 

Fujitsus London Hub har nylig blitt endret i tråd med de definerte standardene. Dette for å tilpasse Baker Street-lokaliteten til sine søsterlokalsjoner i Helsingfors, Stockholm og München. Disse samlingsplassene gir rom for samarbeid og erstatter tradisjonelle arbeidsstasjoner med et landskap som støtter ulike måter å jobbe på. Fujitsus mål er å sikre at alle ansatte har muligheten til å bruke en arbeidsplass som støtter deres individuelle krav, er attraktive og knytter alle kolleager sammen. 

Baker Street innredningen er levert og implementert under COVID 19-pandemien, som har gjort det mulig for Fujitsu å prioritere og planlegge gjennomføringen av deres eiendomsstrategi for de neste 18-24 månedene. Omstendighetene har gjort det mulig for Properties Projects-teamet å levere prosjektet trygt og uten at ansatte venter på å komme inn for å jobbe. Det har gitt ekstra tid og krav til å skape en arbeidsplass som er trygg, sikker og gjort klar for kolleger å komme tilbake til uten å bekymre seg. Hele tiden med verdiene trivsel, lokasjon og teknologi i bunn. 

- Vi gjennomfører prosjekter fra start til slutt på kort tid. Vi presser prosjektene gjennom fordi vi ser at vi har en begrenset periode å få jobben gjort samtidig som ansatte er hjemme og organisasjonen opplever en slik endringstilstand. "

Phil Scrutton, Fujitsu Head of Property Projects at Fujitsu

Fujitsu ser deres ulike lokaler, spesielt Baker Street, som arbeidsplasser som skaper samarbeide i stedet for å fokusere på enkelt menneskets oppgaver. Miljøet tilbyr et valg av arbeidsmetoder, og denne friheten til å jobbe som du ønsker er viktig for Fujitsu. Det er også en avgjørende faktor for suksessen. Faktisk har de klart å redusert fra 270 arbeidsstasjoner til 120 og gjennom dette skapt større plass til uformelt samarbeid, ulike arbeidssoner og forbedret tilgjengelighet på ressurser og teknologi.

IEn ting er at de ansatte har god plass, men lokasjonen har også stor betydning. Det at det er en hovedstad, hvor alle sine knutepunkter blir viktig for Fujitsu, både fra et kommersielt og arbeidsplassperspektiv. Som Olly Dickinson, leder for arbeidsplassstandarder i Fujitsu, påpeker:

“I tråd med vår eiendomsstrategi er vi glade for å ha skapt denne arbeidspassen til et miljø som vil støtte og oppmuntre alle til å nå sitt beste hver eneste dag. Vi ser på Kinnarps som en partner og ikke en leverandør, et partnerskap bygget på tidligere prosjekter og en klar forståelse av målene Fujitsu har som virksomhet over hele verden. ”

fujitsu-embrace@2x.jpg

Embrace er perfekt for sosiale settinger og samarbeid. Lekkert og enkelt å bare sette seg nedpå. 

fujitsu-motus-vagabond@2x.jpg

Vagabond bordet sammen med Motus stoler, skaper fleksibilitet og god plass. Denne løsningen er enkel å flytte på, og kan brukes både til møter, som en midlertidig arbeidsplass og et sted og spise og drikke kaffe. 

fujitsu-high-meeting@2x.jpg

Et høyt møtebord kan være med å  legge til grunn for kortere og effektive møter, samt et godt samlingssted for nye ideer. 

"For oss handler det om å ha et begrenset antalll partnere vi stoler på, og som lar innedningen utvikle seg. Somforstår oss, og jobber sammen med oss ​​for å sikre at det er et lokalt element i hvert eneste prosjekt vi leverer. Vi forstår viktigheten av arbeidsplassen for å tiltrekke og beholde gode kollegaer, og ønsker å legge til grunn mulighet til å endre seg i takt med utviklingen. "

Paul Brown Head of Property & Shared Services, Fujitsu Northern and Western Europe

inkluderende Design

Dette prosjektet var basert på  Kinnarps ’skandinaviske arv og  verdier, sammen med et dedikert Kinnarps-team som samarbeidet tett med Fujitsu og deres andre partnere. De har skapt en god arbeidsplass basert på innsikt.  Vi har brukt Kinnarps produkter som skaper inkludering, og dette gjorde det mulig å jobbe tett med Fujitsu og ilby løsninger og innredning som støtter samarbeid og deres verdier. Kinnarps og Fujitsuere sikre i troen på å skape innredning som hjelper folk til å utnytte sitt potensial. Å designe inkluderende arbeidsmiljø gjør at alle kan bruke lokalene effektivt, og alle ansatte blir nøkkelen til suksessen - og dette ble supplert med Fujitsus arbeidsplassstrategi skaper et godt grunnlag. 

Både Kinnarps og Fujitsus miljøansvar ble fokus fra produksjon, levering til installasjon og montering. Ved bruk av tepper i stedet for plastemballasje ved pakking av produkter,  tilbyr Kinnarps løsninger som er i harmoni med Fujitsus pågående reduksjon av engangsplast. Faktisk sparer vi på Kinnarps 270 kg emballasje per lastebil, og 96% av råmaterialene våre er sertifiserte. Det er mange verdier som støtter partnerskapet mellom Kinnarps og Fujitsu, og som gjør at vi kan samarbeide om å tilby Fujitsu tjenesten og produktene og hjelper de med å bygge en bedre fremtid for sine ansatte.

“Å jobbe sammen med en partner som forstår det praktiske med prosjektledelse og implementering, er avgjørende for at et prosjekt skal lykkes. Vi stolte på at Kinnarps kunne støtte oss fullt ut og jobbe sammen med våre andre partnere for å sikre at Baker Street-visjonen ble oppnådd. ”

Phil Scrutton, Fujitsu Head of Property Projects at Fujitsu

SAMMENDRAG

  • Fokus på samabeid og trivsel
  • Endrede arbeidsplass forhold
  • Inkluderende design
  • Bærekraftige løsninger 

Relaterte produkt

Papa

Papa

Fields

Fields

297 Farger og materialer | 23 Varianter

Crest

Crest

Neo lite

Neo lite

Deli

Deli

Esencia

Esencia

276 Farger og materialer | 3 Varianter

Polaris

Polaris

16 Farger og materialer | 20 Varianter

Vagabond

Vagabond

Motus

Motus

Plint

Plint

Ava

Ava

Conica seating

Conica seating