Hvordan sikre god ergonomi i skolen?

Klasserommet er en av våre viktigste arbeidsplasser. Med ergonomiske møbler blir klasserommet et positivt arbeidsmiljø med læring og personlig utvikling i sentrum. Det handler om å skape et variert og fleksibelt miljø som støtter både elevens og pedagogens ulike behov og forutsetninger.

I dag vet vi at det fysiske miljøet i klasserommet har stor betydning for læringen. Med god kroppsholdning, lys, lyd og ventilasjon, samt et miljø som er fleksibelt og skaper variasjon, øker trivselen og det blir lettere å holde konsentrasjonen oppe.  Men faktum er at mange elever – til tross for at skolen er arbeidsplassen deres – ikke får bruke møbler som er tilpasset deres alder og høyde. Dessuten kan det være store variasjoner i høyde mellom ulike elever i samme klasse, og ofte brukes samme klasserom av ulike klasser der elevenes høyde kan variere mye. Derfor er det viktig å innrede med fleksible løsninger og produkter.

Undersøkelsen Kinnarps har gjennomført ved svenske skoler, taler sitt tydelige språk.1

«40 prosent av elevene synes ikke at de sitter godt på stolen sin – samtidig som 50 prosent av dem mener at det fysiske miljøet er viktig eller til og med avgjørende for hvordan de trives på skolen. Lærerne deres er enige: To av tre pedagoger mener at det fysiske miljøet er viktig for elevenes prestasjoner.»

Anders Larsson, Next Education Manager, Kinnarps

Tilpasset høyde er viktig

Riktig kombinasjon av bord og stol er viktig for at eleven skal sitte godt. Faste eller justerbare bord sammen med riktig stol – aller helst hev- og senkbar – avlaster kroppen og styrker konsentrasjonsevnen.

«Det er alltid elevens høyde som er avgjørende for ergonomien, uansett om man sitter eller står oppreist og jobber. Derfor er det viktig ikke bare å kunne tilby møbler som er beregnet for elever i riktig alderskategori – men også å kombinere hev- og senkbare stoler med hev- og senkbare bord, slik at elevene kan optimere arbeidshøyden både ved sittende og stående arbeid», forklarer Anders, som er Next Education Manager hos Kinnarps.

Å fremme stående arbeid er ikke bare sunt for elevene, det gir også pedagogene bedre ergonomi på arbeidsplassen, siden det reduserer tiden da læreren må stå og bøye seg ned over pulter og bord.

«Valg av riktig møbel kan også forbedre arbeidsplassergonomien for andre personalgrupper i skolen. Stoler som kan henges opp på bordene ved rengjøring, forenkler arbeidet for renholdspersonellet, og vaktmesteren setter ofte pris på fleksible møbler med hjul eller stabelbare stoler.»

Nettopp fleksibiliteten er en viktig egenskap for både bord og stoler, for å skape et klasserom som støtter læreprosessen og der innredningen kan tilpasses aktivitetene som pågår for øyeblikket. Med riktig type hjul blir det lett å ommøblere fra tradisjonelle rader til ulike grupper – og tilbake igjen.

Slik velger du riktig skolepult

Velg en pult som er spesielt utviklet for skolemiljøer, og som finnes i ulike høydeintervaller for elever fra første klasse til videregående. Et hev- og senkbart bord gjør det mulig å tilpasse bordet i riktig høyde for både sittende og stående arbeid. Tenk også på at valget av bordplate er viktig for lydergonomien – støy er faktisk det som oppleves som mest forstyrrende i et klasserom. Bordplater med overflate i linoleum, alternativt mer slitesterke akustikkplater i laminat, sponplate og kork, er et godt valg ut fra et akustikksynspunkt. Du kan også velge å montere lydabsorbenter under bordplaten i rom der det stilles ekstra høye krav til lydmiljøet.

Mobile bord kan ha flere ulike utforminger, med tradisjonelle, store og låsbare hjul eller såkalte mikrohjul som er integrert i benet. Mikrohjulene har den fordelen at bordene enkelt kan stilles opp og kobles sammen uten mellomrom, og passer best for bruk inne i klasserommet der det ikke er noen dørterskler. De større hjulene passer utmerket ved forflytning over lengre avstander, eller når det er behov for å flytte over dørterskler og inn i tilstøtende rom.

Slik velger du riktig elevstol

Riktig stol er avgjørende for at elevene skal få en god ergonomisk arbeidsstilling. Stolen bør velges ut fra elevenes alder, og det aller beste er om stolen er hev- og senkbar, slik at elevene selv kan stille inn stolhøyden i forhold til bordet for sine individuelle behov. Velg dessuten gjerne en stol med gynge som følger kroppen. En slik stol oppmuntrer til naturlig bevegelse, som gjør at elevene føler seg bedre og orker mer. 

Når man lener seg frem over et bord eller en pult, pendler føttene bakover. Derfor bør høye elevstoler ha fotstøtte både foran og bak setet for avlastning. Fotstøtten skal helst kunne tilpasses i høyden ut fra hvor høy eleven er.

Stolens setedybde bør også være tilpasset for riktig høyde. Hvis forkanten på setet slutter foran knehasene, er setet for dypt, og man tvinges til å sitte med rette ben, eller bakenden glir forover slik at man krummer ryggen. Hvis setedybden er for kort, får ikke bena tilstrekkelig støtte. Riktig sittedybde får man ved å velge en stol som er tilpasset elever i riktig aldersgruppe.

Lær å velge riktig

Ved hjelp av vår tabell kan du enkelt se hvilke stoler og bord som er egnet for elever i ulike aldere og med ulik høyde.

Gi barna mulighet til å lykkes ved å skape gode klasseromsmiljøer

Det er en selvfølge at elever skal ha god arbeidsplassergonomi, mener Ulrika Myhr, som er en av Sveriges ledende eksperter innen barnefysioterapi.

«Det er viktig at man føler seg vel i kroppen sin. God ergonomi i skolen kan ha store positive effekter for barnas motoriske utvikling, læreevne og psykiske helse.»

Ulrika Myhr har tilegnet hele sitt yrkesliv til barns motoriske utvikling, og er i dag en av Sveriges ledende autoriteter innen området. Hun er autorisert fysioterapeut, og har forsket og undervist både i Sverige og internasjonalt, blant annet i USA og Russland. Ulrika har bred erfaring fra arbeid med barn i alle aldere med ulike typer forutsetninger – med spesielt fokus på motorisk utvikling og barnenevrologi. I dag driver hun foretaket «Learn to Move», der hun tilbyr opplæring, forelesninger og konsulenttjenester med barnas beste i fokus. 

«Forskningen viser at god motorikk og fysisk styrke påvirker barnets kognisjon allerede fra 18 måneders alder. Barn med god motorikk har mye raskere kognitive prosesser, og dermed bedre læreevner.  Dessuten er den samfunnsøkonomiske gevinsten stor, siden ryggproblemer innebærer store kostnader for samfunnet.»

Ulrika Myhr, en av Sveriges ledende eksperter innen barnefysioterapi

Styrke er mangelvare

Ergonomien i skolene våre er ifølge Ulrika Myhr langt fra perfekte. Mange skoler er i dag innredet med møbler for barnetrinnet, også på mellom- og ungdomstrinnet. Det sier seg selv at man som nesten voksen ikke har godt av å sitte og jobbe ved møbler som er utformet for små barn.

«Det er en utbredt oppfatning at det er vanskelig og dyrt å velge riktige møbler til skolen, men slik trenger det ikke å være. Hvis du tar utgangspunkt i elevenes alder, kan du finne møbler som passer i 95 prosent av tilfellene», konstaterer Ulrika.

Når man sitter dårlig, blir man svak. Det fører i sin tur til at man får smerter.

«Styrke er mangelvare hos barna våre i dag. Dårlig sittestilling påvirker også læreevnen. Hvis man halvt ligger i stolen, bytter posisjon hele tiden og opplever ubehag, er det vanskelig å fokusere på det læreren sier. Det bidrar også til en urolig følelse i klasserommet.»

Koblingen mellom kropp og sjel

«Å sitte godt handler om å beholde en god holdning gjennom dagen og gjennom hele livet. En person med god holdning har også god kroppsfunksjon. Men det handler ikke bare om kroppen. Holdningen gjenspeiler også den psykiske tilstanden. Lut holdning hos et ungt menneske sier også ofte noe om selvfølelsen.»

Koblingen mellom kropp og sjel har lenge vært neglisjert av skolen. Hvis vi ønsker barn med positiv selvfølelse og å gi dem de beste læremulighetene, må vi også gi dem de beste forutsetningene, mener Ulrika Myhr.

«I skolen er det fag som språk og matematikk som har hatt status, mens kroppsøvingen har kommet ganske langt ned på listen. Men ut fra barns og unges perspektiv er kroppen svært viktig. Hvis du er fysisk «dyktig», har du status selv om du ikke gjør det så bra på skolen. Derfor synes jeg det er svært interessant å følge skolene som har innført pulstrening på timeplanen – blant annet i Sollentuna kommune. Allerede etter et par uker har man sett at det er stor forskjell på konsentrasjonen i klasserommet, elevene spiser og sover godt, og er fysisk aktive.»

Fysioterapeutens tips

Inngå aldri kompromisser med stolhøyden

Man kan aldri kompensere for feil høyde på stolen med et høyt eller et lavt bord. Det beste er å gi elevene en hev- og senkbar stol, slik at de selv kan stille inn en høyde som føles bekvem. 

Velg en stol for dynamisk sittestilling

En stol med gynge gir elevene mulighet til å velge mellom hvile og aktivitet, samtidig som de får en viss muskeltrening. Elevene orker ganske enkelt å sitte i lengre tid med en gynge.

Gi elevene sitteinstruksjoner

Barn får ofte svært raskt forståelse for grunnprinsippene for hvordan kroppen fungerer, og da blir de mer motivert til å sitte riktig og tenke på holdningen.

Ved å velge riktige møbler til klasserommet er det også mulig å skape læremiljøer som stimulerer læreprosessen og gjør pedagogenes arbeid lettere. Møbler som er ergonomisk utformet og gir fleksibilitet når det gjelder både arbeidshøyde og tilpassing til ulike aktiviteter, gir sterkere og mer opplagte elever som orker mer. Og når du velger; spør en gang til hvilke akustiske egenskaper møblene har. Smart designede skolemøbler kan også bidra til et godt lydmiljø, som kan gjøre underverker for roen i klasserommet.

1. According to a survey carried out in Swedish schools by Demoskop on behalf of Kinnarps in 2016.

Vil du vite mer om hvordan vi hjelper deg med å skape miljøer for aktiv læring?

Next Education

Se noen av våre fleksible og ergonomiske skoleprodukter:

Vagabond

Vagabond

Xact

Xact

272 Farger og materialer | 16 Varianter

Xpect

Xpect

234 Farger og materialer | 36 Varianter

Xpect

Xpect

234 Farger og materialer | 36 Varianter

Boullée

Boullée

Plint

Plint

Vi er her for deg.
Fra start til slutt.

Ser du etter et bestemt produkt? Interessert i å utforme en løsning spesifikt tilpasset deres behov? Eller bare nysgjerrig på hva vi kan tilby deg? Kontakt oss - vi er her for deg.