Fremtidens skolemøbler bør oppmuntre til bevegelse

Den siste trenden innen skoleverden er Learn with Brain and Body (LEARN BNB). Eksperter og forskere har konstatert at fysisk bevegelse gjør læring lettere, og det er viktig at læringsmiljøer og undervisning tilpasses etter dette. Det er ikke lenger nok at hjernen settes i arbeid, hele kroppen må engasjeres.

Fysisk aktivitet fører til bedre læring

I følge en rapport fra Nordisk ministerråd er 68 % av svenske skolebarn fysisk inaktive. Fremtiden ser imidlertid lysere ut. Kinnarps Trendrapport om fremtidens læringsmiljø, utviklet i samarbeid med eksperter innen læringsmiljø i Norden, tyder på at bruken av hele kroppen i læringssammenhenger kommer til å øke. Learn BNB er en av de trendene som i stor grad kommer til å påvirke læringsmiljøene våre. Trenden er viktig på mange måter siden god kroppskontroll gjør intellektuell læring enklere. Learn with Brain and Body handler om at det ikke er nok at bare hjernen settes i arbeid, hele kroppen må engasjeres. Klasseromsgym og stille møbler er derfor trender som blir mer og mer vanlige på skolene våre.

 "Fysisk aktivitet forbedrer ikke bare helsen, men også kognitive evner, både på kort og lang sikt. I løpet av de to første tiårene av livet tilbringer barn en stor andel av tiden sin på skolen. På denne måten har skolen en unik mulighet til å påvirke barns fysiske aktivitetsnivå og fremme helsefremmende vaner. For eksempel gjennom å skape miljøer som fremmer fysisk aktivitet, og innføre korte aktivitetsavbrudd i løpet av undervisningstimene", sier Daniel Berglind, forsker ved Karolinska Institutet.

Les mer: Alt om ergonomi på kontoret og arbeidsplassen

Teknikk og innredning

Learn BNB stiller nye krav til at både produkter og miljø skal være stille, samtidig som de fremmer bevegelse. Dette innebærer stoler med gyngefunksjon og stille gulv. I rapporten kommer det frem at i fremtiden kommer teknologi og "Internet of Things" (IoT) til å fremme bevegelse i klasserommet. Dette vil skje gjennom sensorer som forandrer møblenes stilling og oppfordrer elevene til å stå når de har sittet stille over lengre tid. Med Learn BNB øker dynamikken og bevegelsen i rommet for å stimulere læringen. Det er viktig å tenke på at innredningen bør være fleksibel, slik at den kan tilpasses til individet, gruppen og typen undervisning.

Se produktene: Ergonomiske kontorstoler for voksne

"På samme måte som mange arbeidsplasser er innredet med møbler som fremmer bevegelse, begynner klasserom og læringsmiljø nå å tilpasses slik at elevene ikke blir sittende stille for lenge. Vi merker en økt etterspørsel fra skoler etter mobile møbler, lyddempende produkter og stoler som gir plass til bevegelse uten å lage lyd. Mye kommer til å skje innen utviklingen av skoleinnredning de kommende årene, sier Anders Larsson Next Education Concept Manager hos Kinnarps.

Fem tips for et aktivt klasserom

1.
Brainbreaks

Aktivitetspauser i klasserommet med øvelser som elevene kan utføre uten utstyr.

2.
Klasseromsgym

Et område i eller nærme klasserommet der det finnes utstyr og bevegelsesinstruksjoner.

3.
Ståbord

Plasseres i klasserommet så elevene kan veksle mellom å sitte og stå.

4.
Mobile møbler

Møbler (for eksempel med hjul) som enkelt kan flyttes rundt, og som dermed muliggjør tilpassing for storklasser, gruppearbeid og individuelt arbeid.

5.
Skrivbar overflate

Lag notatområder på forskjellige vegger for notater og ideer. Dette får lærere og elever til å bevege seg over større områder.

 

Å møte elevenes behov

Kontorene og arbeidsplassene våre er i stadig i endring. Innredningstrender blandes med det som er ergonomisk og bra for kreativiteten. Dette ser vi ofte som en selvfølgelighet, men på mange skoler har tiden dessverre stått stille. "Teknologien har forandret seg, men klasserommene ser ofte ut akkurat som før. Pultene står på rad og rekke, og fremst i klasserommet er det en tavle. Det eneste som er annerledes på mange skoler vi besøker, er at elevene bruker et nettbrett i stedet for en penn", forteller Anders Larsson. Skoler som ligger foran våger å utfordre tradisjonelle strukturer og møte elevenes behov. Med fleksible klasserom og møbler som støtter variasjon og oppmuntrer barn til bevegelse øker sjansene for bedre arbeid og samarbeid. Det handler om å imøtekomme individuelle læringsprosesser. Dersom formiddagens oppgave er å lese, kan det hende man ikke får med seg innholdet i boken like bra på en trestol som i en myk sofa eller på et teppe. Forskjellige barn lærer på forskjellig måte. Noen trives med å sitte på en lav stol, andre på en høy. Det finnes også de som trenger avskjerming eller å sitte mot en vegg. Det er viktig, og på tide, å bruke denne kunnskapen i klasserommet", fortsetter Anders.

Møbler flere steder

En viktig ting å tenkte på er at mange barn kjenner seg trygge i et hjørne. De ser man av hvor de velger å sette seg langs veggene. Derfor bør man skape et klasserom med flere enn fire hjørner. Man kan bruke skjermer, tekstiler, lenestoler med høye rygger og oppbevaring på hjul for å skjerme av. Skap forskjellige soner i rommet. Det er også andre plasser i skolens verden som kan utnyttes mer effektivt. Hvorfor bruke kantinen bare til spising? Kan man gjøre en passiv korridor aktiv? Og hvordan skaper man miljøer for spontane møter og uformell læring?

Kan en stol og et bord påvirke læringen?

Det finnes mange smarte alternativ for å få inn bevegelse og variasjon på en naturlig måte i den daglige undervisningen. Ved å plassere ståbord i klasserommet kan elevene stå opp og utføre oppgavene sine, noe som er en bra og ofte enkel måte å fremme bevegelse på. Det er også viktig å kunne veksle mellom forskjellig arbeid – i storklasse, for gruppearbeid eller for individuelt arbeid. Innredningen må derfor være funksjonell og mobil. Den må kunne tilpasses for situasjonen og behovet. Stoler og bord med hjul gjør det fleksibelt å flytte rundt og skape nye formasjoner og grupperinger. En utfordring er imidlertid at man ikke lager bråkete miljøer, mer aktivitet må ikke gjøre det urolig. Én løsning er å bruke gyngende stoler eller krakker på stille gulv. Å velge en ergonomisk elevstol som enten kan tilpasses og justeres eller har gyngefunksjon og hjul gjør også at brukeren oppmuntres til bevegelse når han eller hun sitter på den. Det vil også være enkelt å tilpasse stolen etter elevens høyde og behov.

Kinnarps Next Education®

"Vi bygger også plasser der man kan sitte i et hjørne, og plasser med myk, varm møblering – det skaper trygghet."

Christer Holger, grunnlegger av Skapskolan

Se Christers samtale om fremtidens læringsmiljøer i vårt konsept Next Education.

Til filmen

Produkter som oppmuntrer til bevegelse

Xact

Xact

Kinnarps

323 Farger og materialer | 16 Varianter

Fields

Fields

Kinnarps

297 Farger og materialer | 23 Varianter

Boullée

Boullée

Materia
Elevate

Elevate

10 Farger og materialer

Mer om skole her

Vil du vite mer om arbeidet vårt med aktive læringsmiljøer?

KINNARPS NEXT EDUCATION® – forskning, strategi og rådgivning for å skape ditt ideelle læringsmiljø. I vår prosess arbeider vi med konkrete verktøy og workshops for å analysere hvordan situasjonen er i dag, kartlegge behovet og finne ut hvilke miljøer dere har behov for i det fremtidige læringsmiljøet. Sammen skaper vi et unikt læringsmiljø basert på behovene og forutsetningene deres. En metode for å skape rom for aktiv læring.

 

Les mer

Vil du ha en egen trendrapport?

I tillegg til Learn BNB presenteres ytterligere ni trender i trendrapporten vår om fremtidens læringsmiljøer. Rapporten dekker et bredt spekter – fra det faktum at VR og AR blir stadig viktigere og hvordan globaliseringen påvirker fremtidens læring, til at flere elever og foreldre ønsker å skape sitt eget, unike læringsmiljø. Trender som med stor sannsynlighet kommer til å påvirke fremtidens utforming av klasserom og læringsmiljøer.

 

Last ned rapporter