TV2 flytter inn i nye lokaler med møbler fra Kinnarps

Av:

Janecke Mathiesen

Janecke Mathiesen

Janecke Mathiesen er Market & Communication Manager for Kinnarps AS – og har ansvaret for all marketing, PR og online kommunikasjon. Hun har lang erfaring både fra byrå, som selvstendig og store internasjonale merkevarer.

TV2 har vært igjennom omfattende flytteprosesser for å skape kontorlokaler og arbeidsmiljøer som støtter oppunder visjonen om å skape Europas smarteste TV-kanal. Kinnarps har bistått med en hjelpende hånd for å realisere disse prosessene.

Nye lokaler i Oslo

Etter å ha hatt Karl Johans gate som hjem i mange år, har TV2 flyttet til nye lokaler, midt mellom Operaen, nye Deichmanske Bibliotek, Munchmuseet og Barcode. De gamle, store lokalene preget av ineffektiv arealbruk ble forlatt til fordel for funksjonelle, sentrale og fremtidsrettede lokaler i moderne Bjørvika. 

TV2 valgte tre ulike leverandører som skulle levere møbler til sine nye lokaler i Oslo, tre store aktører som alle har forskjellig leveransemodell. Kinnarps ble valgt som hovedleverandør.

Fremtidens kontor og aktivitetsbasert arbeid

Et så stort flytteprosjekt som TV2 har vært igjennom, krever et godt stykke planleggingsarbeid. Mye logistikk og store leveranser er involvert og mange ulike behov skal ivaretas. Kinnarps bistod TV2 med kunnskap om fremtidens kontortrender og aktivitetsbaserte arbeidsformer samt kompetanse på logistikk og trygghet i å planlegge og implementere store leveranser.

Etter en belegningsstudie med manuell måling av skrivebord, gjennomførte TV2 og Kinnarps en workshops med ledere, mellomledere og ansatte. Først ut var lederne og mellomlederne, som ble delt opp i grupper på 15-20 personer, der TV2s utgangspunkt for flytting, fremtidens kontor, aktivitetsbasert arbeid og flytteprosessen ble diskutert. Deretter ble det gjennomført en workshops med de ansatte, der arbeidsmønstre, foretrukne arbeidsmiljøer og behov for konsentrasjon ble kartlagt. Funnene ble sammenfattet i en resultatrapport, en teknisk analyse som ga TV2 et solid bilde av hvilke typer møbler, soner og antall aktivitetstyper bedriften trenger.

Fordelen med en totalleverandør

Med en grundig analyse av belegningsgrad og aktivitetsmønstre for hånden, samt en forståelse av i hva slags omgivelser de ansatte trenger og foretrekker for å utføre oppgavene sine best mulig, kunne flyttingen og innredningen begynne. 

I en prosess preget av tett, jevnlig og god dialog, transparent kommunikasjon og åpenhet, ble både samarbeidet og sluttresultatet en suksess for alle involverte parter. Om samarbeidet med Kinnarps forteller Nina Børslien i TV2:

– Det som er så fint med Kinnarps er at det er ett ledd fra start til slutt. Møblene kommer til avtalt tid, avtalt sted og blir montert fortløpende. Man slipper blant annet å forholde seg til tredjeparts møbelmontører. Man blir informert hele veien om fremdrift, feil og mangler. Man kan være trygg på at ingenting feies under teppet. Med så mange aktiviteter i bevegelse var det en stor trygghet å vite at absolutt alt som kom fra Kinnarps, det kunne vi stole på at ble håndtert. Helprofesjonell leverandør som leverer på administrasjon, logistikk, montering og oppfølging.