Slik skaper man det beste teamet

Av:

Kinnarps

Kinnarps

Hvordan bygger man bedriftens beste og mest kreative team? Den første tanken er å samle de smarteste medarbeiderne i ett og samme rom. Men fullt så enkelt er det ikke, viser en spennende forskningsrapport fra Google.

Da Julia Rozovsky studerte på Yale School of Management, begynte hun å lure på hvorfor visse kollokviegrupper fikk henne til å gjøre det bra og få fram det beste i henne, mens andre stort sett bare gjorde henne nervøs.

– Mange ganger ble det strid om lederrollen. De høyrøstede fikk igjennom viljen sin, mens de mer ettertenksomme studentene satt stille og ble usikre på å fremme sine synspunkter. Det var helt enkelt mangel på ledelse som førte til en skjevhet i gruppedynamikken. I et slikt miljø utvikles ingen smarte ideer, sier Julia.

I dag er det meste på våre arbeidsplasser målbart, men det er feil å bare fokusere på individuelle prestasjoner. Det er bedre å studere hvordan vi fungerer sammen. Siden begynnelsen av 2000-tallet har gruppearbeid økt med mer enn 50 prosent i tjenestemannsforetak, og det er en utvikling som bare fortsetter.

For fire år siden sjøsatte Google et hemmelig prosjekt som gikk under kodenavnet Aristotle, med oppgave å få frem de best tenkelige forutsetningene for å bygge fremgangsrike team. Til å lede arbeidet ble Julia Rozovsky headhuntet.

Alt ble undersøkt og målt, fra lunsjvaner og felles hobbyer til hva kjønnsfordelingen i en gruppe hadde å si for resultatet.

– Det merkelige er at vi ikke så noe mønster overhodet. Google lever jo for å finne årsakssammenheng, men uansett hvor mye vi anstrengte oss ble vi ikke et kvekk klokere, forteller Julia.

Det var først da de begynte å interessere seg for de uskrevne og usynlige reglene som gjelder i en gruppe at de gjorde et gjennombrudd. De kom frem til at alle fremgangsrike grupper hadde to ting til felles:

  1. Alle prater omtrent like mye, og lederskapet er helt demokratisk. Hvem som tar ledelsen i gruppen, bestemmes ikke av hva som står på visittkortet, men heller hvilken oppgave man har fremfor seg.
  2. Det er en stor empatisk og sosial kapasitet til stede, som gjør at gruppen umiddelbart merker om noen føler seg utenfor.

Julia og hennes team fant ut at team som lever etter disse uformelle reglene er mer fremgangsrike enn andre, medarbeiderne blir igjen etter møtet, diskuterer ideer, spøker og skravler med hverandre og viser et mye større engasjement for oppgaven enn andre grupper som på papiret kanskje har en sterkere sammensetning.

– Det vi fremfor alt lærte oss av Aristotle, var betydningen av at mennesker føler seg psykologisk trygge på sin arbeidsplass. Man skal ikke trenge å gå inn i en annen rolle bare fordi man er på jobben. Dette prøver vi å lære våre medarbeidere, og da kommer også resultatene.