10 tips for bedre akustikk i klasserommet

Et godt lydmiljø har positiv innvirkning på elevenes læring, på både kort og lang sikt. Dårlig akustikk fører derimot til forverret resultat. Likevel blir lyden ofte glemt i planlegging av skolebygg og innredning av skoler. Vi gir deg derfor 10 enkle tips for bedre akustikk i klasserommet.

Visste du at halvparten av undervisningen i skolen skjer i "mørke", fordi undervisningslokalene ikke har god nok belysning? Eller at annenhver side i skolebøkene mangler når elevene skal ta til seg ny kunnskap? Nei, slik er det naturligvis ikke. Det var for å tydeliggjøre.  For når det gjelder lyd, kan faktisk situasjonen beskrives så drastisk.

Lydforstyrrelser svekker skoleresultatene

Alle vet at lyd kan være forstyrrende, samtidig som akustikk er et litt vagt område. Men det god forskning på området, som peker på at dårlig lydmiljø har sterkt negativ innvirkning på elevenes kognitive evner. Kort sagt betyr det at lydforstyrrelser svekker muligheten til å ta til seg informasjon og bearbeide den til kunnskap. Unge er dessuten mer følsomme enn voksne, og har vanskeligere for å sortere ut forstyrrende lyd, noe som gjør dagens situasjon i skolen særlig alvorlig. 

Dårlig akustikk i halvparten av klasserommene

Noen studier viser at så mange som halvparten av de undersøkte klasserommene ikke oppfyller kravene til et fungerende lydmiljø. Det er en utvikling som ofte forsterkes av at undervisningslokalene ikke er tilpasset nye pedagogiske metoder, med mindre kateterundervisning og mer elevsentrerte oppgaver basert på samarbeid og aktiv kunnskapsinnhenting i grupper.

Dessuten oppstår det forstyrrelser ikke bare når det læreren sier drukner i (u)lyd, det vil si i hørselsbaserte læresituasjoner der ørene er direkte involvert. Også i forbindelse med mer visuelle oppgaver, for eksempel lesing eller studering av tabeller eller diagrammer, kan lyd sabotere muligheten til maksimal læring. 

Påvirkning på lang og kort sikt

Dårlig akustikk innebærer at elevenes hjerner må bruke så mye energi på å sortere ut forstyrrende lyd at det blir mindre kognitiv kraft igjen til faktisk å lære noe. Hvis halvparten av klasserommene ikke oppfyller kravene til egnet lydmiljø, er jo i praksis halvparten av den totale undervisningstiden bortkastet.

Det som kanskje er enda mer urovekkende, er at det finnes både en akutt og en kronisk påvirkning. Det er ille nok at barn og unge får dårligere skoleresultater på grunn av uegnede lydmiljøer, men den langsiktige kognitive utviklingen kan også bli negativt påvirket.

   

Skap et funksjonelt lydmiljø

Det var de dårlige nyhetene. Men det finnes gode nyheter også. For det første at det ikke handler om at vi skal ha helt stille klasserom. Litt bakgrunnslyd kan til og med være positivt, siden hørselen vår fortsatt er tilpasset et liv i naturen, som jo aldri er helt stille. For det andre kan man med ganske enkle midler skape funksjonelle lydmiljøer og plasser for ulike typer aktiviteter i skolen.

Det beste er naturligvis at man tenker gjennom akustikken når en skole bygges, for eksempel ved å involvere akustikkeksperter tidlig i prosessen. Men det er også mulig å forbedre akustikken i eksisterende bygninger.

Ulike typer tekstiler gjør at lyden dempes og forstyrrelsene reduseres, så tepper, gardiner og myke møbler har positiv innvirkning på lydmiljøet. Akustikkplater på bordplater, myke hjul på stoler og myklukking på skuffer og dører er andre eksempler på enkle tiltak. Flyttbare lydabsorberende skjermer kan brukes til å skape midlertidige, rolige oaser for konsentrert egenarbeid eller prosjektbasert gruppearbeid. Vegg- og takskjermer er også et godt hjelpemiddel som gir svært god effekt.

   

God akustikk lønner seg

Men blir det ikke dyrt? Det avhenger naturligvis av hvordan man tenker, men det korte svaret er: nei. Det er ikke dyrere å gjøre det riktig enn å gjøre det feil. Tvert imot. Særlig hvis man veier opp mot læringsgevinst og langsiktige samfunnsøkonomiske perspektiver.

To svenske eksperter* har til og med laget et enkelt regneeksempel med utgangspunkt i tall fra WHO. De tar utgangspunkt i tall for svekket læring som følge av for høyt støynivå. Tallene er regnet om til tapt undervisningstid, ganget med lærerlønn – og viser at dårlig akustikk i svenske skoler koster ca. 1,4 milliarder svenske kroner hvert år.

Så for å knytte det til de drastiske sammenligningene i starten. Hvis belysningen slutter å fungere eller det mangler sider i boken, er det en selvfølge å si fra og gjøre noe med det. Det burde vel være like selvfølgelig å reagere hvis akustikken på skolen ikke fungerer?

* Staffan Hygge, professor emeritus i miljøpsykologi ved Högskolan i Gävle, og Robert Ljung, universitetslektor ved Högskolan i Gävle.

    

”Det er ofte de små tingene som kan utgjøre en stor forskjell når det gjelder å forbedre lydmiljøet i klasserommet. Funksjonelle løsninger som myklukking på skuffer og skap eller hjul på stoler, får effektivt bort mange av de forstyrrende lydene som oppstår i løpet av dagen i et klasserom. Vi ser det å skape et godt lydmiljø som en svært viktig del av prosessen for å skape et godt arbeidsmiljø for lærere og elever.”

Anders Larsson, Next Education Concept Manager Kinnarps AB

Ti tips for bedre akustikk i klasserommet

1.

school_acoustics_1.jpg

Flyttbare skjermer på hjul for å kunne dele av ved gruppearbeid bidrar til å redusere forstyrrende lyd, og skaper et mer fleksibelt læremiljø.

2.

school_acoustics_2.jpg

Lydabsorberende veggskjermer er effektive for å skape et generelt bedre lydmiljø.

3.

school_acoustics_3.jpg

Bord med akustikkplater reduserer forstyrrende lyd fra f.eks. penner i klasserommet. Lydabsorbenter som monteres under bordplaten fanger opp og absorberer lyd fra hele rommet, for eksempel fra skrapende stolben.

4.

school_acoustics_4.jpg

Hjul på stoler og bord reduserer irriterende skrapelyder.

5.

school_acoustics_5.jpg

Teppe på gulvet demper alle lyder, og reduserer først og fremst lyd fra trinn og møbler.

6.

school_acoustics_6.jpg

Gardiner demper lyd, og gjør dessuten rommet mykere og hyggeligere visuelt.

7.

school_acoustics_7.jpg

Myke møbler er behagelige å sitte på, og har en generelt lyddempende effekt.

8.

school_acoustics_8.jpg

Lydabsorberende takhimlinger gjør underverker med lydmiljøet.

9.

school_acoustics_9.jpg

Myklukking av dører og skuffer gir mindre slamring i klasserommet. De skaper også et generelt beroligende inntrykk.

10.

school_acoustics_10.jpg

Egne plasser for konsentrert, individuelt arbeid eller gruppearbeid reduserer støyforstyrrelser og øker fokuset på arbeidsoppgaven.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe dere å skape et godt lydmiljø?

Kontakt oss

Kontakt oss

Vibe

Vibe

Vibe Lyddemping vegg og tak

141 Farger og materialer | 27 Varianter

Vibe

Vibe

Vibe Gulvskjermer

141 Farger og materialer | 110 Varianter

Xact

Xact

323 Farger og materialer | 16 Varianter

Fields

Fields

297 Farger og materialer | 23 Varianter

Vi er her for deg.
Fra start til slutt.

Ser du etter et bestemt produkt? Interessert i å utforme en løsning spesifikt tilpasset deres behov? Eller bare nysgjerrig på hva vi kan tilby deg? Kontakt oss - vi er her for deg.