Liten møteplass

Et sted for spontane eller planlagte møter med opptil 6 personer. Stedet kan være en del av et åpent miljø eller lukket for mer konfidensielle samtaler. Teknologien støtter presentasjoner og fjernmøter. Velg om det skal kunne reserveres eller ikke.

image1-small-meeting-space.jpg

image2-small-meeting-space.jpg

Relaterte produkter