Stor møteplass

Dette stedet kan brukes av 11 personer eller flere, både til kreative workshops og formelle møter. Det kan være åpent, eller lukket for uforstyrrede samtaler. Med riktig teknologi er det også perfekt for presentasjoner og videokonferanser. Velg om det skal kunne reserveres eller ikke.

Se flere store møteplasser