Skrivebordsplass i et åpent miljø

I et kontorlandskap kan du enten jobbe alene ved eget skrivebord eller dele dette med andre. Arbeid alene, i et åpent miljø, krever soner som også tilbyr steder der du kan gjennomføre oppgaver som krever middels og høy fokus. Samtidig gir en åpen plass mulighet til samtaler med kolleger og dele informasjon og delta i uformelle samtaler. Soner med fokus på individuelt arbeid som krever høy konsentrasjon skapes ved hjelp av skjermer, romdelere, ulike løsning for oppbevaring samt tekstiler. Det bør utarbeides felles regler og retningslinjer for de ulike sonene.

Se flere åpne skrivebordsplasser