Mellomstor møteplass

Her kan man ha både planlagte og spontane møter for 7–10 personer. Stedet kan være en del av et åpent miljø, eller lukket for uforstyrrede samtaler. Teknologien bidrar også til å gjøre plassen perfekt for presentasjoner og videokonferanser. Velg om det skal kunne reserveres eller ikke.

Se flere mellomstore møteplasser