KINNARPS NEXT EDUCATION®
ER EN METODE SOM GJØR DET LETT Å SKAPE FREMTIDENS LÆREMILJØER

Slik fungerer det!       Derfor skapte vi Next Education

Skolens pedagogikk og didaktikk har utviklet seg i flere tiår. I mange tilfeller har imidlertid skolens fysiske utforming sett ut slik den alltid har gjort, men nå har det begynt å endre seg. Med godt miljø gjør vi det lettere for elevene å lære. Alle elevene. Vi snakker om læremiljøer. Vi snakker om Kinnarps Next Education – en metode for å skape rom for aktiv læring.

MED KINNARPS NEXT EDUCATION® FÅR DU EN HELHETSLØSNING SOM IVARETAR ALL KUNNSKAPEN SOM FINNES OG SOM SKAPER ET UNIKT LÆREMILJØ:

Et miljø som støtter aktivitetene som elever og pedagoger utfører på skolen.

Bedre arealeffektivitet og utnyttelse av alle skolens lokaler.

En holdbar og fleksibel innredning.

Arealer for spontane møter og mulighet til å dele kunnskap også utenfor klasserommet.

Økt trivsel hos elever og ansatte som kan bevege seg mellom ulike ergonomisk riktige miljøer.

SLIK FUNGERER DET – 5 ENKLE TRINN TIL FREMTIDENS LÆREMILJØ:

1.
INSPIRATION & VISJON

Hvordan ser optimale læremiljøer ut i fremtiden? 

I det første trinnet i prosessen handler det om inspirasjon og visjon. For mange er forskningsresultatene innen fysisk miljø og læring nye, i likhet med kunnskapen om hvordan relativt små arealer kan utnyttes smartere. Nye typer møbler kan skape fleksible miljøer som oppmuntrer til kreativitet og helse.

Sammen med skolen og ansvarlige arkitekter gjennomfører vi forelesninger, studiebesøk og workshops med alle interessenter, for å inspirere og analysere

2.
KARTLEGGING

Hvordan kan vi skape trygge, arealeffektive, fleksible miljøer som varer lenge? Hvordan skaper vi plass for både eget arbeid og samarbeid, ro og aktivitet, samtidig som vi bygger et miljø som skaper velvære for både kropp og sjel?

I det andre trinnet i prosessen går vi mer i detalj. Vi ser på ergonomi, lys, lyd, aktive og passive arealer, alderstilpasning – alt som spiller en rolle for at alle som bruker skolemiljøet skal ha det best mulig. Til hjelp har vi praktiske og konkrete verktøy som gjør det lett å dele, også for dem som ikke er vant til å visualisere nye miljøer.

3.
KONKRETISERING

I dette trinnet går vi først gjennom resultatet av analysen, og forankrer svarene med visjonen og målene deres. Deretter havner ballen hos oss i Kinnarps. Ut fra arbeidet vi har gjort sammen med alle involverte i de to første trinnene, tegner vi opp et innredningsforslag på grunnlag av alle forutsetningene, behovene og ønskemålene som er identifisert.

4.
IMPLEMENTERING

Nå bygger vi opp det nye læremiljøet. Farge, tekstiler, armaturer, møbler – vi laster de blå bilene våre, og pakker så mye som mulig i gjenbrukbare tepper i stedet for engangsemballasje. Alt blir lastet inn, montert og satt på plass. Naturlig nok når vi leverer en helhetsløsning. Så er det klart. Nå kan læringen begynne!

5.
OPPFØLGING

Hvordan hjalp de nye læremiljøene til i undervisningen deres? Ble det slik dere hadde tenkt? Det er spørsmål vi diskuterer og evaluerer på et oppfølgingsmøte. Når vi i fellesskap ser tilbake på prosessen og ser fremover mot nye muligheter, får både dere og vi mulighet til å lære og forstå mer om hvordan vi kan gjøre læremiljøer enda bedre i fremtiden.

Nysgjerrig på hva Next Education kan innebære for dere?

Kontakt oss

Derfor skapte vi
Kinnarps Next Education®

FINNES DET NOE SOM ER LIKE OMDISKUTERT SOM SKOLEN? TIL TROSS FOR DET, HVOR OFTE HØRER DU NOEN SNAKKE OM SKOLENS FYSISKE MILJØ?

LA ALLE KNOPPENE SPRINGE UT

Skolens oppgave – å utdanne de unge for en fremtid i stadig endring – er den viktigste oppgaven som finnes. Når skolen lykkes i å ivareta elevenes nysgjerrighet og interesse, legges grunnlaget for uendelige muligheter.

Kinnarps next education® er en filosofi og en metode som handler om å ivareta alle mulighetene som finnes for å gi de unge best mulige ferdigheter for å klare noe vi bare kan gjette hva er.

I dag vet vi at det fysiske miljøet har stor betydning for læringen. Med god kroppsholdning, lys, lyd og ventilasjon og et miljø som gir deg mulighet til å variere arbeidsplassen din, blir det lettere å holde konsentrasjonen oppe. Riktige møbler og riktig utstyr støtter læringen i både formelle og uformelle læremiljøer. Gode læremiljøer styrker ganske enkelt barnas utvikling og gjør dem bedre forberedt for sitt fremtidige liv. Burde vi ikke være forpliktet til å gi dem slike miljøer så langt vi kan?

Det mener vi i Kinnarps

Derfor gjør vi hva vi kan for å bidra til det. Vi tar utgangspunkt i eksisterende forskning, og jobber kontinuerlig for å finne nye former, materialer og konsepter som skaper ergonomiske, flotte og fleksible miljøer for læring. I tillegg samarbeider vi med skoler og arkitekter for å finne læremiljøer som støtter elevene og pedagogene i læringen og utviklingen.

Nå vil vi innrede fremtidens skole sammen med deg

Sammen kan vi skape et miljø der alle elever får mulighet til å blomstre. Nå lurer vi på om du er nysgjerrig på akkurat hvordan det beste læremiljø kan se ut?

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe til med læremiljøet ditt?

Kontakt oss