Omdefinering av arbeidsplassen – fremtidens kontor og hvordan du kan forberede deg

Akkurat som samfunn og kulturer endrer seg over tid, endres også måten vi ser på arbeidet, hvordan vi jobber og hvordan kontoret fungerer. På grunn av COVID-19-pandemien ble mange ansatte nødt til å jobbe hjemmefra, uavhengig av om de ønsket det eller var forberedt på det eller ikke. Dette er blitt beskrevet som et globalt eksperiment innen fjernarbeid, og effektene begynner å vise seg. Ved å intervjue og innhente kunnskap fra ulike fagfolk over hele Europa, har Kinnarps identifisert utfordringene, behovene og mulighetene denne nye virkeligheten har skapt – disse presenteres nå i et nytt white paper.

"Under denne pandemien har vi hatt helt nye utfordringer. Dette har gitt oss ny kunnskap om hvordan arbeidsplassen og arbeidsmetodene vil se ut i fremtiden. I våre intervju ble det klart at de tingene vi savner mest fra kontoret, er hverandre og samarbeidet vi har. Vi ser tydelig at fremtidens kontor vil bli mer som en møteplass der samarbeid er i fokus. Vi ser imidlertid også behovet for å kunne komme inn på kontoret for å kunne jobbe konsentrert og individuelt. Det er viktig å innrede hvert kontor unikt, og i henhold til behovene til den bestemte virksomheten."

Dan Molander, salgsdirektør, Kinnarps

Hva betyr denne nye virkeligheten for arbeidsplassen?

Selv om bedrifter og enkeltpersoner har hatt ulike erfaring med å jobbe hjemmefra, ser det ut til at en mer fleksibel tilnærming mellom å jobbe hjemme og dra inn på kontoret er kommet for å bli. Med dette kommer nye krav til måten vi arbeider på og hvordan vi innreder kontorlokalene våre. Hvis de ansatte jobber eksternt 2–3 dager i uken, er det ikke en kostnadseffektiv løsning å ha sitt eget personlige skrivebord. Noen ansatte kan også komme inn på jobb for å samarbeide og andre for å fokusere.  Dette skaper behov for å definere ulike miljø basert på disse aktivitetene. Kinnarps har god erfaring med arbeidsplassdesign og utarbeidelse av riktig strategi. Vi har utført over 200 arbeidsplassanalyser over hele Europa.

"Vi er overbevist om at det er viktigere enn noen gang å analysere og kartlegge hvordan en bedrift fungerer, samt hvilke aktiviteter som fungerer best på kontoret og hvilke som kan utføres andre steder enn på arbeidsplassen. Det er viktig å se fremover og utvikle et langsiktig perspektiv. Vi må gå bort fra kortsiktig planlegging, og begynne å se på kontorinnredningen som noe som må kunne endres etter oppgave og behov. Først når man forstår sine egne behov og betingelser, kan man begynne å gjøre endringer og skape en innredningsløsning som støtter de ansattes hverdag og bidrar til fremgang. Fremtidens arbeidsplass må være fleksibel og kunne endre seg i takt med endrede behov."

Henrik Axell, Workplace Strategist, Kinnarps

I vårt nye white paper understreker Kinnarps viktigheten av fleksibilitet for å skape fremtidsrettede og bærekraftige kontor, som kan tilpasses både ønsker i dag og på lang sikt – uansett hva som kreves for å møte fremtidige behov og utfordringer og skape suksess.
 
Les mer på kinnarps.no