Ti tips for bedre akustikk i de åpne deler av kontorlandskapet

I dag er det vanligere å bruke de åpne flatene på kontoret til samarbeid, kommunikasjon og kreativitet. I disse områdene er det viktig å lage planer for lydmiljøet, så man unngår lydrelatert stress og konsentrasjonsvansker. Akustikkonsulent Pontus Thorsson lærer oss mer om akustikk i åpne kontorlandskap og hva som er viktig å tenke på.

Mange av dagens arbeidsplasser er utformet med utgangspunkt i samarbeid, ikke individuelt arbeid. Det er flere grunner til at denne endringen har skjedd. Forskning viser for eksempel at tanker og ideer utvikles bedre sammen med andre. Men det har også et sosialt aspekt. I takt med økt digitalisering omgås vi mindre og mindre med hverandre, og den kontakten vi har skjer ofte gjennom sosiale medier. Derfor blir kontoret og kollegaene desto viktigere for vår sosiale interaksjon. Dette gjenspeiles også i kontorenes utforming, de stille fokussonene prioriteres bort til fordel for åpne og sosiale områder.

Skap et balansert lydnivå

Det å få en bra akustikk og et balansert lydnivå i et åpent kontorlandskap er dog en stor utfordring. Den åpne løsningen innebærer nesten alltid et stort kompromiss på vegne av lydmiljøet. Mange har rett og slett problemer med å finne områder der de kan jobbe konsentrert og uforstyrret, noe som fører til økt stress og redusert effektivitet. I følge akustikkonsulent Pontus Thorsson er det ikke lydnivået i seg selv som er det største problemet, men samtalene rundt oss. "Mennesket har lyktes som art fordi vi er så gode til å samarbeidet, og dette er takket være vårt utviklede språk. Ulempen er at vi er programmert til å lytte når andre snakker. Så fort vi hører noen snakke, vil hjernen lytte og tolke det som sies. Vi blir rett og slett forstyrret når kollegaer snakker rundt oss mens vi arbeider", forteller Pontus Thorsson.

Det er ikke nødvendig at det er helt stille på kontoret, litt bakgrunnsstøy kan til og med være fordelaktig mange ganger. Det er derimot viktig at det finnes bestemte områder for individuelt arbeid der man kan sitte helt uforstyrret og avskjermet fra kollegaenes samtaler. "Det beste er å ta utgangspunkt i sin egen bedrift og tenke aktivitetsbasert. Grunnregelen er at det må finnes plasser for alle typer aktiviteter – fra åpne og kreative områder, til helt stille plasser for individuelt og uforstyrret arbeid", sier Pontus Thorsson.

Akustikktips

1.

Et heldekkende akustikktak er et bra grunnlag og begynnelse. Det må være nedpendlet fra selve taket, og gi en lyddempende effekt i hele kontoret.

2.

Lydabsorberende veggabsorbenter kan med fordel settes opp i rom der man vil ha ekstra fred og ro, men også på utvalgte plasser i mer åpne områder.

3.

Bokhyller med bøker og permer bidrar til at samtaler og annen lyd blir mer diffuse. Skillevegger kan også være et godt alternativ.

4.

Gardiner bidrar til et triveligere miljø, både visuelt og lydmessig. De bør helst være av litt kraftigere stoff og henge litt ut fra veggen/vinduet.

5.

Sørg for at kontorets stoler er så stille som mulig. Stoler med bein må ha møbelknotter, og de med hjul bør stå på dempende underlag.

6.

Lydabsorberende takskjermer (baffler) hindrer effektivt at lyden sprer seg rundt i rommet.

7.

Gulvmatter demper først og fremst trinnlyd, men de absorberer også annen lyd.

8.

Sørg for å ha god nok avstand mellom de forskjellige arbeidsplassene.

9.

Det er viktig å ha rom som er lydisolerte og som oppleves som helt stille. I disse rommene skal man kunne ha møter eller jobbe uforstyrret og konsentrert på egen hånd.

10.

Lydisolerende vinduer er en forutsetning for at det ikke skal sive inn lyd utenifra. Dette er naturligvis ekstra viktig dersom kontoret ligger i et bymiljø eller i nærheten av for eksempel en bilvei.

Slik beskytter du de stille miljøene

Det handler ikke om å skape et helt stille kontor, men om å balansere lyden og finne passende lydmiljøer for alle typer aktiviteter. Kreativt arbeid og brainstorming for eksempel er ofte lettere dersom det er litt bakgrunnsstøy. Men dersom man skal sitte og konsentrere seg kan andre samtaler skape store problemer.  "Hørselen vår har ikke utviklet seg på 50 000 år. Derfor er naturen fortsatt hørselens referanse, og i naturen er det aldri helt stille. Å ha det helt stille kan faktisk være anstrengende for mange. Så vi er ikke ute etter fullstendig stillhet, men etter fred og ro. Når det er sagt, så er det fremdeles de stille områdene som er den største mangelvaren ved dagens kontor", sier Pontus Thorsson.

Den mest effektive måten å sikre et stille miljø for uforstyrret arbeid er naturligvis å sette opp en tett vegg. Dersom dere ikke har den muligheten, kan dere i stedet sette opp skikkelig lydabsorberende gulvskjermer. På den måten skapes et rom i rommet for uforstyrret arbeid. Sørg også for at tak og vegger absorberer så mye lyd som mulig, ikke bare i de avskjermede områdene, men på hele kontoret. Aller viktigst er taket, da dette er den største overflaten.

Pontus Thorsson

Lydkonsulent og grunnlegger av Akustikverkstan

Pontus har doktorgrad innen akustikk, og hans avhandling handlet om utendørs lydutbredelse. Pontus har lang erfaring som akustikkonsulent og som forsker/foreleser på Chalmers. Han har gjennomført mye vellykket forskning, bl.a. på lyd fra vindkraft og akustikk i lettvektsbygg. 

Les mer på akustikverkstan.se