Smart og fleksibel oppbevaring for det moderne kontoret

Nye måter å jobbe på, og nye digitale løsninger har endret behovet for oppbevaring på kontoret. Borte er hyllene med mapper, bøker og papirer som preget kontorene våre. Det har endret seg fra stort og personlig til mindre, mer fleksible og smarte oppbevaringsløsninger som er så mye mer enn bare en oppbevaring.

Kontoret er fortsatt hjertet i virksomheten

Til tross for hybride arbeidsmetoder, er det fysiske kontoret fortsatt samlingsstedet for driften hos de fleste organisasjoner. Det er et sted for kreativitet og kultur. Kontoret er stedet hvor nye medarbeidere lettest integreres og til syvende og sist den fysiske representasjonen av organisasjonens merkevare, både overfor kunder og som arbeidsgiver. Det er ingen tvil om at kontoret er viktig, men for å skape en attraktiv arbeidsplass må det fysiske miljøet matche de ansattes behov og støtte organisasjonens arbeidsmetoder.

Moderne oppbevaringsløsninger er en del av arbeidsflyten

Henrik Axell, Head of Workplace Strategy i Kinnarps, hjelper organisasjoner med å lage skreddersydde kontorløsninger. Med innsikt fra over 400 arbeidsplassanalyser har han vært vitne til skiftet fra det tradisjonelle kontoret til de moderne arbeidsplassene vi ser i dag. Kravene til å optimalisere hver kvadratmeter av lokalene har økt, og i dag er det nødvendig med ulike miljøer som fremmer både fokus, samarbeid og sosialt samvær. For å finne en balanse mellom slike miljøer, og for å skape et attraktivt og funksjonelt kontor, har smarte oppbevaringsløsninger blitt enda viktigere.

"Områder tilrettelagt for spontane møter er gunstige, både for å sørge for liv og røre på kontoret, og for å bryte ned barrierer mellom avdelinger. Med en moderne oppbevaringsløsning kan du effektivt skape slike miljøer!"

Henrik Axell, Head of Workplace Strategy, Kinnarps

Dynamiske miljøer

Rom tilrettelagt for spontane møter er gunstige, både for å sørge for liv og røre på kontoret, og for å bryte ned barrierer mellom avdelinger. Med en moderne oppbevaringsløsning kan du effektivt skape slike miljøer!

Fleksibilitet

Det moderne kontoret prioriterer ofte fleksibilitet og mobilitet. Modulære og multifunksjonelle møbler som kan tilpasses, imøtekommer endrede behov og blir en måte å fremtidssikre innredningen din på.

Multifunksjonalitet

Behovet for å optimalisere arealene har økt, men å optimalisere arealer betyr ikke nødvendigvis å komprimere. Det handler om hvordan du kan skape et kontor som mer effektivt møter organisasjonens behov. En multifunksjonell oppbevaringsløsning blir et godt verktøy for plassoptimalisering.

3 tips for å få mest mulig ut av oppbevaringsløsningen din!

1. Bruk oppbevaringen kreativt

En multifunksjonell oppbevaringsløsning kan skape dynamikk i det fysiske miljøet, for eksempel ved å fungere som en integrert møteplass eller romdeler.

2. Optimaliser arealene med oppbevaringsløsninger

Ved å velge oppbevaring som også fungerer som for eksempel prosjektplass, sittegruppe eller garderobe, kan du effektivisere arealene.

3. Velg en fremtidssikker oppbevaringsløsning

En modulær oppbevaringsløsning som kan tilpasses og endres etter behov er en bærekraftig og langsiktig løsning.

Tar kontoroppbevaring til neste nivå

Sammen med teamet sitt har Per Enskär, Category Product Manager i Kinnarps, utviklet neste generasjons kontoroppbevaring. Dette sier han om idéen bak den nye serien, Capacity:

"Vi så et tydelig behov for en oppbevaringsløsning som blir en naturlig del av arbeidsflyten. En fleksibel løsning for fremtidens kontoroppbevaring, ved å kombinere felles og personlige skap, sitteplasser, romdelere og garderober i én serie."

Capacity integrerer oppbevaringsløsningene på arbeidsplassen. De ulike modulene kan enkelt plasseres for å bli en del av arbeidsflyten – som prosjektrom, romdelere eller møteplasser.

Serien finnes i et bredt utvalg av beisfarger og tekstiler, og gir god plass til å skape et personlig uttrykk med planter og andre innredningselementer.

PerEnskar.jpg

Per Enskär, Category Product Manager, Kinnarps