Kinnarps blåbilkonsept reduserer karbonavtrykket ditt

Transportmåten for de nye møblene dine er avgjørende for hvor bærekraftig den nye innredningsløsningen din er. Vi i Kinnarps har et eget logistikksystem der vi kontrollerer alle ledd i kjeden. Det gjør at vi kan redusere transportenes miljøpåvirkning kraftig – fra utslipp av karbondioksid til forbruk av emballasje.

"Hele konseptet er mulig fordi Kinnarps' grunnleggere har jobbet med denne visjonen helt fra begynnelsen av. I dag hadde det vært en altfor stor arbeidsmessig og økonomisk utfordring å bygge opp et så stort apparat fra grunnen av."

Ingemar johansson, Kinnarps

Miljøfordeler med Kinnarps bærekraftige transport

  • Gjennom effektiv pakking transporterer Kinnarps 50 % mer møbler i blåbilkonseptet sammenlignet med resten av bransjen
  • Kinnarps pakker med tepper, noe som innebærer en besparelse på minst 270 kg emballasje per container.
  • Kinnarps blå biler drives med diesel med fornybart innhold, noe som har ført til at vi har redusert utslippene av karbondioksid med 40 %.

Kundeverdier med Kinnarps miljøsmarte blåbilkonsept

  • Vi kan levere en helhetsløsning ved leveransen
  • Vi installerer på 50 prosent kortere tid enn normalt i bransjen
  • Kunden får minimalt med forstyrrelser i virksomheten i forbindelse med levering og montering

Kinnarps ble grunnlagt i 1942 av Evy og Jarl Andersson. Allerede på 1950-tallet investerte de i sin første buss, som møblene skulle fraktes i. De hadde innsett fordelen med å kunne levere produktene sine selv. Med egen transport kunne de påvirke leveringstiden, kjørerutene, økonomien og – ikke minst – servicen de ga kundene sine. Og også at alle kontormøblene eller skolemøblene ble levert til riktig sted og på riktig måte. Dette ble grunnlaget for Kinnarps' egen transportavdeling med blå lastebiler, som i dag omtales som «blåbilkonseptet». Blåbilkonseptet er ryggraden i et unikt, bærekraftig og miljøvennlig logistikksystem der Kinnarps eier og kontrollerer alle ledd i kjeden.

"På 1990-tallet ble konseptet foredlet ytterligere av sønnen til Evy og Jarl, Assar Jarlsson, som utviklet smarte konsepter for lasting og emballering av produktene våre. Hele logistikkjeden og alle lastebilene er optimert for møblene våre, og det gjør at systemet blir svært effektivt", forteller Ingemar Johansson, som er med på å lede logistikken i Kinnarps.

Løsningen er unik når det gjelder møbler til offentlige miljøer. I dag består Kinnarps' logistikkteam av et hundretalls medarbeidere, der ca. 15 jobber med strategi og planlegging, og resten er leveringsmontører.

Effektiv pakking gir miljøfordeler

Drivkraften bak blåbilkonseptet er sunn fornuft. Bærekraft, økonomi og kundefordeler går hånd i hånd, og gir fordeler i både Kinnarps' og kundenes bærekraftsarbeid.

Logistikkjeden styres helt av kundebestillinger. Allerede når bestillingen mottas, blir kjørerutene og pakkingen av lastebilene planlagt med tanke på leveransetid og geografi. Et spesielt program planlegger også hvordan møblene skal pakkes i lastebilen slik at volumet utnyttes effektivt, ikke helt ulikt et puslespill. Skrivebord, kontorstoler, oppbevaring – systemet vet nøyaktig hvordan de ulike møblene skal pakkes for å få plass til mest mulig.

”På den måten kan lastebilene våre fylles optimalt med kontormøbler før hver kjøretur. Møblene pakkes også etter prinsippet først ut, sist inn”, forteller Ingemar Johansson.

”På vei hjem fra kundene stopper de blå bilene hos leverandørene til Kinnarps og tar med seg materiale hjem til produksjonen. Det gjør at man får en fyllingsgrad på om lag 50 prosent på returene. Dette betyr at vi transporterer minimalt med luft, og på den måten kan vi redusere CO2-utslippene våre og kontormøblenes karbonavtrykk.”

Møbler med minimal emballasje

Hver lastebil er bemannet med to Kinnarps-montører. Ved levering bærer de inn møblene, pakker dem ut og monterer dem. Tanken er at kunden skal få møblene på plass raskt og effektivt, og med så lite forstyrrelser som mulig.

I stedet for tradisjonell emballasje bruker vi tepper og papp til å beskytte møblene. Teppene og pappen blir tatt med tilbake, og blir gjenbrukt gang på gang. Det betyr at hver container eller hvert lastebillass tilsvarer en besparelse på 270 kg emballasje – for eksempel bølgepapp. Det er en effektiv måte å spare klodens ressurser på, samtidig som kunden slipper bryderiet med å kvitte seg med emballasjen.

”Vi har besluttet å kjøre lastebilene våre på diesel med innblanding av fornybart innhold, såkalt HVO, som blant annet fremstilles av restprodukter fra den svenske skogindustrien. På den måten har vi klart å redusere utslippene av karbondioksid med 40 prosent, en viktig del av bærekraftsarbeidet vårt."

Ingemar Johansson & Ingemar Åberg, Kinnarps

Diesel – et bærekraftig drivstoff?

Kan diesel være et bærekraftig alternativ for dem som vil redusere utslippene av karbondioksid? Og hvilke alternativer finnes egentlig? Key account Anette Rydén og produktspesialist Eva Clintenell i oljeselskapet Preem svarer på spørsmålene.

Hvilke dieselalternativer finnes for klimasmart transport?

”I dag finnes det flere ulike alternativer å velge mellom. En produktgruppe kalles FAME-fettsyremetylestere, og bygger på ulike typer vegetabilsk olje, for eksempel soya, raps eller mais. RME, rapsmetylester, er nok det som er mest velkjent. Hvis du bruker begrepet biodiesel, er det denne typen diesel det handler om. Det er en forskjell i den kjemiske oppbyggingen til biodiesel og vanlig diesel, som innebærer visse begrensninger for bruk i kjøretøy. Kjøretøyleverandørene tillater generelt maks 7 prosent biodiesel i drivstoffblandingen. Hvis du vil kjøre på 100 prosent biodiesel, må kjøretøyet være tilpasset og godkjent av kjøretøyleverandøren. I dag er det bare tunge kjøretøy som får slik godkjenning.

Et annet alternativ, som ikke krever tilpassede kjøretøy, er diesel med fornybart innhold, såkalt HVO. HVO står for Hydrert Vegetabilsk Olje, og utvinnes av restprodukter fra blant annet skogbruk. HVO har en kjemisk oppbygning som er stort sett identisk med fossil diesel, slik at man kan kjøre vanlige lastebiler med dette drivstoffet – og det er denne typen diesel Kinnarps bruker. Men fordi gjeldende dieselstandarder ikke er helt oppfylt, trenger man som regel godkjenning fra kjøretøyleverandøren. I Preem kaller vi dieselen vår med fornybart innhold for ”Evolution”. Vi bygger den på en blanding av vanlig diesel, 7 % FAME og opptil 43 % HVO. Vår HVO er blant annet basert på furuolje fra svensk skog- og masseindustri. I teorien er det mulig å ha svært høy innblanding av HVO. Jo høyere andel HVO, desto lavere utslipp av fossilt karbondioksid.”

"Voksende skog tar opp karbondioksid, og kan også fornyes raskt, slik at miljøpåvirkningen ikke blir like stor. Derfor er diesel med fornybart innhold et godt og bærekraftig drivstoffalternativ.” 

Hva er det miljømessige poenget med diesel med fornybart innhold?

”Råolje er jo egentlig også basert på planter. Men råoljen har vært lagret under jorden i millioner av år, noe som gjør at omløpstiden blir svært lang i forhold til den korte tiden det tar å forbruke den. Det blir altså en ubalanse. HVO er baseert på en fornybar råvare, i dette tilfellet fra svenske skoger. Voksende skog tar opp karbondioksid, og kan også fornyes raskt, slik at miljøpåvirkningen ikke blir like stor. Derfor er diesel med fornybart innhold et godt og bærekraftig drivstoffalternativ.”

 

Eva Clintenell, Produktspecialist

Anette Rydén, Key Account