Kinnarps' blåbilkonsept – vårt bidrag til bærekraftige miljøer for kontor og skole

Transportmåten for de nye møblene dine er avgjørende for hvor bærekraftig den nye innredningsløsningen din er. Vi i Kinnarps har et eget logistikksystem der vi kontrollerer alle ledd i kjeden. Det gjør at vi kan redusere transportenes miljøpåvirkning kraftig – fra utslipp av karbondioksid til forbruk av emballasje.

"Hele konseptet er mulig fordi Kinnarps' grunnleggere har jobbet med denne visjonen helt fra begynnelsen av. I dag hadde det vært en altfor stor arbeidsmessig og økonomisk utfordring å bygge opp et så stort apparat fra grunnen av."

Ingemar johansson, Kinnarps

Kinnarps ble grunnlagt i 1942 av Evy og Jarl Andersson. Allerede på 1950-tallet investerte de i sin første møbelbuss. De hadde innsett fordelen med å kunne levere ut produktene sine selv. Med egen transport kunne de påvirke leveringstiden, kjørerutene, økonomien og – ikke minst – servicen de ga kundene sine. At alle de nye kontormøblene eller skolemøblene til kunden ble levert til riktig sted og på riktig måte. Dette ble grunnlaget for Kinnarps' egen transportavdeling med blå lastebiler, som i dag omtales som «blåbilkonseptet». Blåbilkonseptet er ryggraden i et unikt, bærekraftig og miljøvennlig logistikksystem der Kinnarps eier og kontrollerer alle ledd i kjeden.

"På 1990-tallet ble konseptet foredlet ytterligere av sønnen til Evy og Jarl, Assar Jarlsson, som utviklet smarte konsepter for lasting og emballering av produktene våre. Hele logistikkjeden og alle lastebilene er optimert for møblene våre, og det gjør at systemet blir svært effektivt", forteller Ingemar Johansson, som er med og leder logistikken i Kinnarps.

Løsningen er unik når det gjelder møbler til offentlige miljøer. I dag består Kinnarps' logistikkteam av et hundretall medarbeidere, der om lag 15 jobber med strategi og planlegging, og resten er leveringsmontører.

Effektiv pakking gir miljøfordeler

Drivkraften bak blåbilkonseptet er sunn fornuft. Bærekraft, økonomi og kundefordeler går hånd i hånd, og gir fordeler i både Kinnarps' og kundenes bærekraftsarbeid.

Logistikkjeden styres helt av kundebestillinger. Allerede når bestillingen mottas, blir kjørerutene og pakkingen av lastebilene planlagt med tanke på leveransetid og geografi. Et spesielt program planlegger også hvordan møblene skal pakkes i lastebilen slik at volumet utnyttes effektivt, ikke helt ulikt et puslespill. Skrivebord, arbeidsstoler, kontorstoler, oppbevaring – systemet vet nøyaktig hvordan de ulike møblene skal pakkes for å få plass til mest mulig.

”På den måten kan lastebilene våre fylles 100 prosent med kontormøbler før hver kjøretur. Møblene pakkes også etter prinsippet først ut, sist inn”, forteller Ingemar Johansson.

”På vei hjem fra kundene stopper de blå bilene hos Kinnarps' leverandører og tar med seg materiale hjem til produksjonen. Det gjør at man får en fyllingsgrad på om lag 50 prosent på returene. Dette betyr at vi transporterer minimalt med luft, og på den måten kan vi redusere CO2-utslippene våre og kontormøblenes karbonavtrykk.”

Møbler med minimal emballasje

Hver lastebil er bemannet med to Kinnarps-montører. Ved levering bærer de inn møblene, pakker dem ut og monterer dem. Tanken er at kunden skal få møblene på plass raskt og effektivt, og med et minimum av forstyrrelser.

I stedet for tradisjonell emballasje bruker vi tepper og papp til å beskytte møblene. Teppene og pappen blir tatt med tilbake, og blir gjenbrukt gang på gang. Det betyr at hver container eller hvert lastebillass tilsvarer en besparelse på 270 kg emballasje – for eksempel bølgepapp. Det er en effektiv måte å spare jordens ressurser på, samtidig som kunden slipper bryderiet med å ta hånd om emballasjen.

Miljøfordeler med Kinnarps' bærekraftige transport

  • Gjennom effektiv pakking transporterer Kinnarps 50 % mer møbler i blåbilkonseptet sammenlignet med resten av bransjen
  • Kinnarps pakker med tepper, noe som innebærer en besparelse på minst 270 kg emballasje per container.
  • Kinnarps' blå biler drives med diesel med fornybart innhold, noe som har ført til at vi har redusert utslippene av karbondioksid med 40 %.

Kundeverdier med Kinnarps' miljøsmarte blåbilkonsept

  • Vi kan levere en helhetsløsning ved leveransen
  • Vi installerer på 50 prosent kortere tid enn normalt i bransjen
  • Kunden får minimalt med forstyrrelser i virksomheten i forbindelse med levering og montering

Kinnarps velger diesel med fornybart innhold

Blåbilkonseptet vårt kjøres i dag i hele Norden, samt i Belgia, England og Storbritannia. Alle montører har opplæring i Eco-driving, og våre egne verksteder sørger for at bilene alltid er i topp stand og kjøres med riktig dekktrykk.

”Lastebilparken vår inneholder et 50-tall kjøretøy, der om lag halvparten er klassifisert som Euro 6 og halvparten er Euro 4- og Euro 5-kjøretøy som kommer til å bli faset ut etter hvert”, forteller Ingemar Åberg, som er kjøretøyleder i Kinnarps.

”Vi har besluttet å kjøre lastebilene våre på diesel med innblanding av fornybart innhold, såkalt HVO, som blant annet fremstilles av restprodukter fra den svenske skogindustrien. På den måten har vi klart å redusere utslippene av karbondioksid med 40 prosent, en viktig del av bærekraftsarbeidet vårt."

Ingemar Johansson & Ingemar Åberg, Kinnarps

Drømmen er å kunne kjøre bilene på diesel med 90 eller 100 prosent fornybart innhold

”Men faktum er at denne typen drivstoff er i ferd med å bli mangelvare. Den nye loven om reduksjonsplikt trer i kraft 1. juli 2018, og kommer trolig til å innebære at vi og alle andre som prioriterer bærekraftige dieselalternativer ikke får de leveransene vi ønsker.”

Når det gjelder diskusjonen om miljøsoner i de største byene i Europa og dieselbilenes være eller ikke være i denne sammenhengen, er det først og fremst et spørsmål om privatbiler, konstaterer Ingemar Åberg.

”Diesel med fornybart innhold er et utmerket miljøvalg når det gjelder å redusere utslippene av karbondioksid. Miljøsonene handler om å redusere mengden skadelige partikler. Yrkestrafikken har i mange år hatt miljøsoner å rette seg etter, og vi har gode rutiner der vi kjører med Euro 6-lastebiler i disse områdene.”

Diesel – et bærekraftig drivstoff?

Kan diesel være et bærekraftig alternativ for dem som vil redusere utslippene av karbondioksid? Og hvilke alternativer finnes egentlig? Key account Anette Rydén og produktspesialist Eva Clintenell i oljeselskapet Preem svarer på spørsmålene.

Hvilke dieselalternativer finnes for klimasmart transport?

”I dag finnes det flere ulike alternativer å velge mellom. En produktgruppe kalles FAME-fettsyremetylestere, og bygger på ulike typer vegetabilsk olje, for eksempel soya, raps eller mais. RME, rapsmetylester, er nok det som er mest velkjent. Hvis du bruker begrepet biodiesel, er det denne typen diesel det handler om. Det er en forskjell i den kjemiske oppbyggingen til biodiesel og vanlig diesel, som innebærer visse begrensninger for bruk i kjøretøy. Kjøretøyleverandørene tillater generelt maks 7 prosent biodiesel i drivstoffblandingen. Hvis du vil kjøre på 100 prosent biodiesel, må kjøretøyet være tilpasset og godkjent av kjøretøyleverandøren. I dag er det bare tunge kjøretøy som får slik godkjenning.

Et annet alternativ, som ikke krever tilpassede kjøretøy, er diesel med fornybart innhold, såkalt HVO. HVO står for Hydrert Vegetabilsk Olje, og utvinnes av restprodukter fra blant annet skogbruk. HVO har en kjemisk oppbygning som er stort sett identisk med fossil diesel, slik at man kan kjøre vanlige lastebiler med dette drivstoffet – og det er denne typen diesel Kinnarps bruker. Men fordi gjeldende dieselstandarder ikke er helt oppfylt, trenger man som regel godkjenning fra kjøretøyleverandøren. I Preem kaller vi dieselen vår med fornybart innhold for ”Evolution”. Vi bygger den på en blanding av vanlig diesel, 7 % FAME og opptil 43 % HVO. Vår HVO er blant annet basert på furuolje fra svensk skog- og masseindustri. I teorien er det mulig å ha svært høy innblanding av HVO. Jo høyere andel HVO, desto lavere utslipp av fossilt karbondioksid.”

"Voksende skog tar opp karbondioksid, og kan også fornyes raskt, slik at miljøpåvirkningen ikke blir like stor. Derfor er diesel med fornybart innhold et godt og bærekraftig drivstoffalternativ.” 

Hva er det miljømessige poenget med diesel med fornybart innhold?

”Råolje er jo egentlig også basert på planter. Men råoljen har vært lagret under jorden i millioner av år, noe som gjør at omløpstiden blir svært lang i forhold til den korte tiden det tar å forbruke den. Det blir altså en ubalanse. HVO er baseert på en fornybar råvare, i dette tilfellet fra svenske skoger. Voksende skog tar opp karbondioksid, og kan også fornyes raskt, slik at miljøpåvirkningen ikke blir like stor. Derfor er diesel med fornybart innhold et godt og bærekraftig drivstoffalternativ.”

Hva kommer loven om reduksjonsplikt til å bety?

”1. juli 2018 trer loven om reduksjonsplikt i kraft i Sverige. Det innebærer at alle drivstoffleverandører må redusere utslippene av fossile drivhusgasser fra bensin- og dieseldrivstoff gjennom innblanding av biodrivstoff. For diesel gjelder en reduksjon på 19,3 prosent. Hvis leverandørene, det vil si oss, ikke oppfyller dette, blir vi straffet med store bøter. Det innebærer at den HVO-en som finnes i dag i stor grad kommer til å være nødvendig for å oppfylle reduksjonsplikten. HVO er allerede i dag en mangelvare, så virkningen blir at kundene våre ikke kommer til å få tilgang til HVO 100 i samme omfang som i dag. HVO er svært populært i Sverige: Faktum er at vi i Sverige allerede i dag bruker hele 30 prosent av den globale produksjonen av HVO. Reduksjonsplikten kommer til å innebære en omfordeling av ressursene, men for å lage mer bærekraftig diesel med fornybart innhold kreves det store investeringer i nye produksjonsanlegg samt økt tilgang på råvarer.”

Eva Clintenell, Produktspecialist

Anette Rydén, Key Account