Fem globale trender for arbeidsplassen du bør ha kontroll på

The Times They Are A Changin’. Den nye teknologien har allerede revolusjonert måten vi lever og jobber på – og mer er på vei. Fremtidens arbeidsplasser kommer til å bli innredet og designet på en helt annen måte enn i dag. I Kinnarps andre trendrapport har vi identifisert fem viktige trender som kommer til å bety mye for hvordan vi arbeider – og slapper av.

Verden var nok litt enklere før. I dag er verdensbildet utallige sider,  og noen ganger også fragmentert.

Grensene blir visket ut på alle nivåer. Vi er ikke lenger bundet av geografien – utfordringen er i stedet å finne og holde på gode arbeidstagere, uansett hvor de befinner seg og uavhengig av alder, kjønn eller kulturell bakgrunn. Den økte åpenheten og kommunikasjonen har resultert i et mangfold som gir helt nye kreative forutsetninger når vi planlegger og innreder arbeidsplasser.

Hva er så utfordringene – og fremfor alt mulighetene – ved utviklingen av fremtidens «mangfoldige» arbeidsplasser? Da vi utarbeidet denne trendrapporten, fikk vi mulighet til å spørre noen av vår tids skarpeste og mest inspirerende personer innen arkitektur, design, teknologi og innovasjon. Vi identifiserte fem sterke trender som kommer til å få revolusjonerende innvirkning på arbeidslivet vårt. Fellesnevneren? Såkalt smart design er hemmeligheten bak når du skal innrede arbeidsplasser tilpasset fremtidens mangfold. 

TREND 1: MANGFOLDS-DESIGN

Hvordan skaper man arbeidsplasser som dekker alle behov?

I fremtiden kommer inkluderende miljøer og design til å være viktig på alle arbeidsplasser. Vi kommer til å stå overfor tre ulike paradigmeskifter som påvirker hvordan arbeidsplassen blir utformet.

1. For første gang i historien kommer vi til å ha fire generasjoner som arbeider sammen. Det betyr at vi må ta hensyn til ulike måter å tenke og agere på når vi utformer arbeidsmiljøet.

2. Arbeidet for likestilling på jobben kommer til å gå inn i en ny fase. Å stille spørsmål ved eksisterende designløsninger ut fra et kjønnsperspektiv kommer til å være en av drivkreftene bak mer inkluderende arbeidsmiljøer.

3. Vi har alle ulike måter å resonnere og løse problemer på. Grovt sett kan vi deles inn i to personlighetstyper: introverte og ekstroverte. Fremtidens arbeidsplasser må dekke behovene hos begge.

Disse tre paradigmeskiftene sammen med den pågående globaliseringen av kompetanse kommer til å skape en kulturell sammensmeltning. Resultatet blir krav til design som oppfyller det enkelte individs behov. Og det er dette som er inkluderende design: design som tar hensyn til den menneskelige kompleksiteten og mangfoldet, med respekt for ulike evner, språk, kultur, kjønn og alder.

TREND 2: ARBEIDSPLASSBIOLOGI

Hvordan skaper man et bærekraftig og ergonomisk arbeidsmiljø?

God helse gir trivsel – og fremgang. Kunnskapen om at kropp og sinn trives er like viktige også på jobben,og har fått stadig større betydning for hvordan vi utformer arbeidsplassene våre. Og det kommer til å bli enda viktigere i fremtiden! Bedrifter som vil være attraktive og tiltrekke seg kompetanse også i fremtiden, må kunne tilby arbeidsmiljø som fungerer for både kroppen og hodet.

Kroppens behov kan vi dekke ved å gi medarbeiderne mulighet til å bevege seg i løpet av arbeidsdagen. Hev- og senkbare arbeidsbord og kontorstoler med FreeMotion-funksjon bidrar til god ergonomf fordi stolen gjør at kroppen gjør små bevegelser, og dermed kan redusere risikoen for arbeidsrelaterte belastningsskader. Men hva skal vi gjøre med hodet? Hvordan skaper vi arbeidsplasser som stimulerer til kreative tanker og som reduserer stresset i en tid da den raske teknologiske utviklingen har snudd opp-ned på jobbvirkeligheten for de aller fleste av oss? Forskningen viser at ensformige og dårlige miljøer faktisk er en helserisiko som kan føre til mer sykefravær. Omgivelsene har stor betydning for hvordan hjernen har det og reagerer – og på arbeidsplasser der man tar hensyn til det, og setter mennesket i fokus, blir også forbindelsen mellom design og psykisk helse tydelig. Den naturlige løsningen er selvfølgelig å sette individets behov og ønsker i sentrum. Å la medarbeiderne selv velge hvilke kombinasjoner av arbeid og miljøer som passer best for dem. For å unngå teknologistress kan man hente inspirasjon hos Google, som har innført teknologifrie soner der verken bærbare datamaskiner eller telefoner er tillatt.

TREND 3: TEKITUR

Hvordan bruker vi analog og digital arkitektur i fremtidens kontor?

Tekitur, eller «Techiture» på engelsk, er et ord som brukes for å beskrive samspillet mellom teknologi og arkitektur. Techiture kommer til å være en sterk drivkraft når arbeidslivet utvikler seg videre. De digitale løsningene for et mer sømløst arbeidsmiljø finnes allerede, og de som er tidlig ute kommer til å bli vinnerne i fremtidens mangfoldspregede arbeidsliv. Nøkkelen til fremtidens produktive arbeidsmiljøer er å kunne utforme arbeidsplasser som kombinerer menneskelige ferdigheter med teknisk maskinvare.

Fremtidens kontorer og arbeidsplasser kommer til å se ut og fungere helt annerledes enn før. Internet of Things, Connectivity og Big Data er fenomener som kommer til å frigjøre oss fra geografiske hindringer og gjøre det mulig for oss å bevege oss fritt. Det tradisjonelle kontoret er langsomt i ferd med å bli visket ut. Det gamle kontoret med sine krav til standardiserte løsninger for strøm, IKT, belysning og ventilasjon hører fortiden til. Fremtidens kontor kommer først og fremst til å bli utformet for å oppfylle menneskelige behov – det kommer ikke til å være de tekniske forutsetningene som styrer. Målet blir å skape kreative miljøer der alle kan være så interaktive som mulig. Arbeidsplassen og kontoret skal ikke være et sted der medarbeiderne sitter passivt og mottar mengder av informasjon – men levende miljøer som oppmuntrer til dialog og kreativitet. En høyteknologisk livsstil i et avslappet miljø!

TREND 4: SAMARBEID

Hvordan kommer fremtidens bedrifter til å jobbe?

Én ting er sikkert. Tiden da bedriftene gjorde alt for å skjule utviklings- og produksjonsmetodene sine bak lukkede dører er over. I stedet arbeider bedrifter og kunder sammen for å drive designprosessen fremover. Transparens, å bygge tillit og skape en designdialog med medarbeidere og samarbeidspartnere rundt om i verden kommer til å bli hovedfokus for mange bedrifter.

Å samarbeide og skape sammen – hvor som helst, når som helst, i små bedrifter og i store konsern – blir stadig lettere og smidigere. Disse nye mulighetene påvirker alle typer design og produktutvikling – fra små produkter til arbeidsplasser og hele bygninger. Dette kommer naturligvis også til å stille krav til kontorene og arbeidsplassene våre.

Å bygge fremtidens arbeidsplass er en omfattende og kompleks prosess som berører hele bedriften. For å skape en arbeidsplass som er preget av samarbeid, må man begynne med å skape kultur for samarbeid. Det finnes ingen enkel løsning – utfordringen vi alle kommer til å stå overfor er å kartlegge og inkludere alle aspekter ved virksomheten, og deretter å skreddersy arbeidsplassene ut fra det. Organisasjon, teknologi og ledelse er en bærende del av denne prosessen. I fremtidens kontorer må organisasjonene også være villige til å endre og tilpasse måten de arbeider på. Dette gjøres ved å utforme arbeidsplassen med mange ulike miljøer og funksjoner – for eksempel multifunksjonelle arbeidsplasser og prosjektsoner – samt ved å innføre ny teknologi.

TREND 5: MIKRO-MULTINASJONALT

Hvor har alle medarbeiderne blitt av?

Dagens kompetanse er grenseløs. Medarbeiderne beveger seg hele tiden mellom ulike steder, og jobben er alltid tilgjengelig via nettskyen, uansett om man befinner seg i et annet land eller på et annet kontinent. Dette driver tilveksten av uavhengige kompetansegrupper som frilansere, selvstendige konsulenter og gründerbedrifter. Dette merkes også i form av det økende antallet nye selskap og antall selvstendig næringsdrivende. Denne kompetansegruppen er kontinuerlig på jakt etter gode steder å jobbe på – også andre steder enn hjemmekontoret og internettkafeen. Det driver også fremveksten av helt nye typer arbeidsplasser, som må designes deretter. Det flytende arbeidslivet skaper nye arbeidsplasser: alt fra hjemmekontorer til pop-up-kontor,  og nye, mer kreative varianter av kontorhoteller.

Vi må ganske enkelt «skape om» arbeidsplassene våre. For å kunne gjøre det må vi også tenke gjennom hvordan vi lever og arbeider på en mer omfattende måte, siden den «mikro-multinasjonale» arbeidsmåten også endrer samfunnet – et samfunn som bygger stadig mer på samarbeid. De som ønsker å designe nye arbeidsmiljøer må konsentrere seg om å skape løsninger som tiltrekker seg den kompetansen og det mangfoldet samarbeidet krever. Synet vårt på arbeidsplassen er i ferd med å bli radikalt endret. Hvorfor skal vi nøye oss med dårlige møbler og grå arkivskap bare fordi vi er på jobb? I stedet vil vi ha arbeidsplasser som tiltrekker seg ulikevår kompetanse, og som gir frilansere og konsulenter mulighet til å samarbeide og føle seg hjemme blant resten av personalet. Medarbeiderne kommer til å forvente de samme bekvemmelighetene på jobb som de har hjemme, uansett om det handler om et sted til personlige eiendeler eller om fellesskap og samarbeid.

LAST NED HER

Vil du vite enda mer om fremtidens arbeidsmiljø og innredning?

Her kan du laste ned hele trendrapporten.

Har du tanker og spørsmål fremtidens kontor eller ditt fremtidige kontor?

Du er hjertelig velkommen til å kontakte oss i Kinnarps.