Case: Sjölunda skola

CASE-FAKTA

Kunde:
Lidköping kommune

Arkitekt:
Link Arkitektur

Selger Kinnarps:
Lotta Karlsson

Arbeidsstasjoner:
Arbeidsplass for opptil 400 elever

Levert:
Til skolestart høsten 2017

Skolemøbler som er tilpasset skolens aktiviteter - forbereder barna på et spennende arbeidsliv

Dagens barn har nye måter å lære og oppdage på. Så hvorfor skal innredning og møbler til skolen se ut som før? Nybygde Sjölunda skole i Lidköping er innredet på en måte der møblene er tilpasset oppgavene og aktivitetene til barna. Læring der barna oppmuntres til å velge den plassen som passer best for oppgaven. I tett samarbeid med Kinnarps har skolens rektor, pedagoger og barn skapt et innovativt læremiljø som forbereder elevene på fremtidens arbeidsliv.

ELEVBORD – ARBEID I ULIKE HØYDER

I hvert rom er det mulighet for å jobbe i flere ulike høyder. Elevene kan sitte rett på gulvet på det myke teppet, eller jobbe ved en høy Origo skolepult som kan kombineres med elevstolen Xpect eller en høyere krakk, Plint. Løsningen gjør det mulig å veksle mellom å stå og å sitte på en høyere krakk, noe som stimulerer til en mer aktiv arbeidsmåte. I klasserommet er det også mulighet til å sitte mykt, i form av Wilson sofaer og Invito lenestoler i kombinasjon med sofabord Origo i matchende høyde.

FLEKSIBELT OG DIGITALT LÆREMILJØ

Sjölunda skole har et avansert digitalt læremiljø, som også er grunnlaget for at man skal kunne jobbe aktivitetsbasert. Trådløst nett, skjermer i alle rom og personlige nettbrett til hver elev skaper riktige forutsetninger. Fleksibilitet er fundamentet for hvert rom – skolemøblene skal enkelt kunne flyttes innenfor og mellom klasserommene. Elevene skal få mulighet til å "kose seg" og påvirke læremiljøet etter sine egne behov. Så mange møbler som mulig er utstyrt med hjul – blant annet skoleoppbevaringen Space, som i noen tilfeller også er utstyrt med lydabsorbenter for et godt lydmiljø på skolen. Bordene kan flyttes rundt i prosjektgrupper eller i mer tradisjonell skolemøblering. Høyden på skolemøblene er tilpasset slik at læreren enkelt får oversikt over rommet, og raskt kan oppfatte elevenes behov.

IKKE BARE SKOLEMØBLER

Hvem har sagt at det bare skal være skolebenker og pulter på skolen? I skolens innovative og holdbare læremiljø får barna også oppdage "voksne møbler" fra Kinnarps sortiment for det aktivitetsbaserte kontoret. Arbeidsbord i Nexus-serien og oppbevaringsseksjoner fra Space-serien er noen eksempler. Lenestoler og sofaer, blant annet Pio og Trix samt Fields sittepuffer innbyr til myke sitteplasser. I forbindelse med undervisning i mindre grupper eller prosjektarbeid er det raskt og enkelt å arrangere sittemøblene rundt et bord.

Fremtidens skole bør innredes etter barnas aktiviteter

Sjölunda skole er ett av to aktuelle nye byggeprosjekter i Lidköping kommune. Begge skolene er utformet for å oppfylle kravene i morgendagens skole, med mulighet for å endre bruk og utforming over tid. Samarbeid og digitalisering er utgangspunktet når arkitekter og interiørarkitekter utformer skolene i tett samarbeid med elever, skoleledere og pedagoger.

Sjölunda skole er en barneskole med skolefritidsordning og plass til opptil 400 barn. Virksomheten er integrert, og lokalene brukes av alle med en innbydende aula som hjerte. Aulaen brukes så godt som hele tiden.  Her kreves ingen planlagte stormøter, men klassene bruker arealet etter lyst og behov: for å starte opp dagen, for kortere samlinger eller for film- eller medievisning. Skolens bibliotek ligger også i nær tilknytning.

De pedagogiske målsetningene har vært utgangspunktet allerede på skissestadiet, og tanken har vært å gi elevene de aller beste forutsetninger for aktivitetsbasert læring.

"Vi ville ha en skole der barna får mulighet til å utvikle seg og velge ulike arbeidsplasser for ulike oppgaver. Barns læring har endret seg mye, og den tradisjonelle klasseromsinnredningen dekker ikke det behovet. Vi har utformet Sjölunda skole med respekt for at dette er barnas arbeidsmiljø", forklarer skolens rektor, Elisabet Ingemarsson.

Pedagogene jobber naturligvis også aktivitetsbasert. Personalarealene er utstyrt med ergonomiske hev- og senkbare skrivebord og ergonomiske kontorstoler, og tilbyr ulike soner for ulike typer arbeidsoppgaver.

"Jeg har samarbeidet med Lidköping kommune og Elisabet Ingemarsson i ca. 10 år. Det er utrolig inspirerende å få jobbe sammen med en så fremsynt bestiller, som ser forbindelsen mellom skolen og den endringen som pågår i arbeidslivet akkurat nå. Sjölunda skole sammenfatter det vi i Kinnarps vil skape med Next Education-konseptet vårt."

Lotta Karlsson, innreder i Kinnarps

Skolemøblene: den tredje pedagogen

Innredningen er inspirert av Reggio Emilias tanker om rommet som den "tredje pedagogen". Miljøet og møblene skal fungere sammen med barna og hjelpe dem å ta seg frem i læringen. Elevene kan velge mellom flere ulike høyder – fra sittende til stående – når de arbeider. De kan jobbe rett på gulvet, ved mer tradisjonelt utformede skolepulter og elevstoler eller stående ved høyere arbeidsbord. Miljøet tilbyr også myke sitteplasser som lenestoler og sofaer i kombinasjon med ulike bord.

Møblene gir barna mulighet til å variere arbeidsplassen og arbeidsstillingen, noe som både stimulerer kreativiteten og gir et ergonomisk skolemiljø. En dyktig pedagog kan raskt lese elevenes atferd og foreslå når det er tid for å bytte stilling eller arbeidsplass. Innredningen er utført i etapper, noe som har gjort det mulig å engasjere barna og la dem evaluere løsningene. Men hvordan måler man resultatet? Det er veldig lett, sier rektor Elisabet Ingemarsson.

"Vi stiller spørsmål i form av elevundersøkelser, og elevene er svært tydelige på at de trives. De sier at de liker å gå på skolen."

Oppsummering:

  • Kinnarps' møbler for skole, kontor og møter er brukt til å skape et aktivitetsbasert læremiljø.
  • Fleksibilitet er nøkkelordet, med mulighet til å velge arbeidsplass, ommøblere i rommet og variere arbeidshøyden.

Likte du dette kundeeksempelet? Er du nysgjerrig på hva som kan gjøres med dine områder?

Kontakt oss

PRODUKTER BRUKT I DETTE BILDET

Xpect

Xpect

298 Farger og materialer | 36 Varianter

Plint

Plint

Arriba

Arriba

268 Farger og materialer | 2 Varianter

Afternoon

Afternoon

Monolite table

Monolite table

Pio

Pio

267 Farger og materialer | 16 Varianter

Frisbee

Frisbee

329 Farger og materialer | 6 Varianter

5000

5000

228 Farger og materialer | 6 Varianter

Fields

Fields

297 Farger og materialer | 23 Varianter