Case: Kinnarps hovedkontor, Oslo

Case-fakta

Prosjektleder Kinnarps:
Trine Jensen og Therese Hulberg

Area:
Kinnarps hovedkontor og Oslo Eiksmarka

Størrelse på lokalene innredet:
800m2

Antall arbeidsplasser:
45

Første del prosjekt ferdigstilt:
Januar 2020

Jobber i sin egen visjon

Design, ergonomi og gjenbruk er det viktigste når Kinnarps innreder sitt eget hovedkontor. Nå jobber de ansatte i sin egen utstilling.

DE ANSATTE MÅ INVOLVERES NÅR KONTORET INNREDES

De lever som de lærer på Kinnarps eget hovedkontor. Lokalet for de 45 ansatte er renovert og klart for nye, effektive arbeidsår. Og de ansatte; de jobber i sin egen utstilling.

Kinnarps egne ansatte går gjennom akkurat samme prosess som kundene, når arbeidsplassen skal innredes. Mye har skjedd på de seks årene som hadde gått siden siste oppussing og lokalene trengte å gjennomgås på nytt.

ALT STARTER MED ANALYSE

Første steg på veien til nytt kontor er innsiktsfasen. Dette er noe av det viktigste i hele prosessen med å innrede nytt kontor:

– Alle ansatte ble spurt hvordan de helst vil jobbe, forteller Trine Jensen, kundeansvarlig i Kinnarps. Hun og kollega Therese Hulberg fikk oppdraget med å innrede kontoret for seg selv og sine kollegaer på Eiksmarka i Bærum.

ALLE SKAL HØRES OG TRIVES

Akkurat som Kinnarps sine kunder, er de ansatte forskjellige: Noen liker å sitte alene og på samme arbeidsplass hver dag. Andre vil ha det mye mer sosialt og fleksibelt. Som kundeansvarlig jobber Trine Jensen hver dag med å kartlegge arbeidsflyten på kundenes arbeidsplasser. Denne gangen gikk spørsmålet til kollegaene:

«Hvordan liker du å utføre arbeidsoppgavene dine?»

– Vi må kartlegge dette fordi hver enkelt ansatt skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver på en bedre måte. De skal komme til et miljø hvor de trives.

Trine Jensen, prosjektleder Kinnarps

ERGONOMI OG BEVEGELSE

– Alle soner, rom og arbeidsplasser er formet ut ifra de ønskene som har kommet fra insight-analysen, understreker Trine Jensen.

Under utarbeidelsen av utstillingen hos Kinnarps har de hatt fokus på at de ansatte skal være mest mulig i bevegelse.

– Å kunne variere arbeidsstilling er viktig. Men det aller viktigste er å være i bevegelse, sier Kinnarps-kollega Hild Sveine. At arbeidsgiver sørger for ergonomisk riktige kontorinteriør er det beste de gjør for at vi skal trives, mener hun.

DESIGN FOR ALLE ARBEIDSOPPGAVER

Det er også viktig med gjennomtenkt design for alle arbeidsoppgaver. Derfor er lokalene innredet med soner som skal passe til de ansattes mange ulike oppgaver arbeidsdagen igjennom. Noen soner er for full konsentrasjon, andre for oppgaver som ikke krever så høy konsentrasjon. Og så har du de viktige sosiale sonene som krydrer arbeidsdagen og gir rom for pauser og møter, som igjen gjør de ansatte ekstra effektive.

GAMLE MØBLER FIKK NYTT LIV

Etter innsiktsfasen gikk rådgiverne gjennom hvilke interiørløsninger de allerede hadde og som passet til dagens ansatte og dagens arbeidssituasjon.
Ikke alle møblene ble byttet ut:

– De aller fleste sittemøblene fra Kinnarps kan trekkes om, og bordplater kan skiftes ut. Derfor gikk vi i gang med å kartlegge hvilke møbler vi hadde som kunne brukes på nytt. Disse møblene pusset vi opp. Møblene blir gode som nye og dermed sparer en både penger og enda viktigere; vi sparer miljøet!

Trine Jensen, prosjektleder Kinnarps

DU TRENGER BARE KINNARPS

I prosessen ble de ansatte overrasket over hvor mye de hadde i sortimentet for å skape en effektiv og hyggelig arbeidsplass:

– Vi ble overrasket selv over hvor mange fine møbler som dukket opp fra sortimentet. Vi er en fullverdig leverandør, understreker Trine Jensen og viser til kontorinnredningen som de fleste kjenner godt til men også til hylleløsninger, gardiner og planter og pyntegjenstander til de sosiale sonene.

INNRED FOR SUKSESS

Fokuset på alle disse tre områdene, gjennomtenkt design, rom for bevegelse og ergonomi og bærekraftige løsninger – det er dette Kinnarps kaller Successful interiors.

Kan vi hjelpe deg med mer informasjon?

KONTAKT OSS HER

MØTEROM

Kinnarps innredet mange møterom for ulike behov. Noen ganger skal møtet inkludere mange. Andre ganger bare en håndfull. Uansett er det viktig å se hverandre. Dette møtebordet legger til rette for det.

BARE FOR OSS

Alle møterom er innredet etter om det skal være korte møter, prosjektarbeid eller ro til å ta en telefonsamtale i fred og ro. Noen ganger trenger man å snakke sammen under fire, eller åtte øyne.

SOSIAL SONE

Jobb er ikke bare jobb. Kinnarps legger vekt på de sosiale sonene. Det er viktig å ta pauser. Ingenting er mer effektivt enn det.

ROM FOR FULL KONSENTRASJON

På Eiksmarka er det lagt til rette for små kontorer til de som vil ha full konsentrasjon og soner til medium konsentrasjon. Skjermer for å verne mot både synsintrykk og lyder er viktig for å skjerpe konsentrasjonen.

SONE FOR KORTE MØTER

Det var viktig å skape små møteplasser for det viktige, men korte møtet. Her kan ansatte snakke sammen – uten å forstyrre de andre i lokalet.

DESIGN FOR HVILE OG KREATIVITET

De sosiale sonene har ulikt uttrykk og noen av de har et mer eksklusivt utseende enn andre. Uansett er en lekker designerlounge til for å skape de små møtene og få medarbeiderne til å slappe av mellom slagene. Ofte er det da de virkelig gode ideene kommer.

Ønsker du å komme i kontakt med ditt nærmeste Kinnarps Showroom?

TRYKK HER