Inspirerende innredningsløsninger til kontoret

Det utføres flere ulike aktiviteter på et kontor i løpet av dagen. Prosjektarbeid, individuelt arbeid, telefonsamtaler, skrive, lese og ulike typer møter er noen eksempler. Hver aktivitet krever ulik grad av fokus og støttende innredning for å skape et vellykket arbeidsmiljø. En gjennomtenkt innredningsløsning er utformet etter kartlagte behov og arbeidsmønstre, der innredningens egenskaper, utforming og plassering letter og støtter ulike typer arbeidsoppgaver.

Bli inspirert og se mer av de vanligste aktivitetsområdene, og hvordan de kan utformes på en fleksibel og bærekraftig måte for trivsel, kreativitet og effektivitet. Vi er her for å hjelpe dere uansett utgangspunkt – fra behovsanalyse og innredningsløsning til levering og oppfølging.