Inviter omgivelsene

En sterk trend innen pleie- og omsorgsmiljøer er å integrere omgivelsene i miljøet. Hvis virksomheten tillater det, kan du for eksempel planlegge offentlige miljøer som gjør det mulig å samvirke med resten av samfunnet. Restaurant, kafé, bibliotek eller samlingsrom som er åpne for alle, kan leies ut eller være felles med en skole.