Innred for bildevisning

Veggene i pleie- og omsorgsmiljøer er ofte dårlig utnyttet. Hvorfor ikke bruke dem til å vise bilder? Sett opp skjermer med tilkobling for USB-minnepinner eller telefoner, så kan venner og slektninger bruke dem til å vise bilder fra reiser, hverdag og fest!