Liten møteplass

Et sted for spontane eller planlagte møter med opptil 6 personer. Stedet kan være en del av et åpent miljø eller lukket for mer konfidensielle samtaler. Teknologien støtter presentasjoner og fjernmøter. Velg om det skal kunne reserveres eller ikke.

Se flere små møteplasser