Sirkulært = bærekraftig?

Når kvalifiserer et møbel til å kalles sirkulært? Johanna Ljunggren, Sustainability Manager i Kinnarps, forklarer hvordan sirkulær økonomi kan anvendes for en mer bærekraftig fremtid.

Sirkularitet er et viktig verktøy for å agere ressurseffektivt, men altfor ofte likestilles begrepet automatisk med bærekraft. For at et produkt skal være bærekraftig, må det være designet for å kunne brukes i lang tid. For eksempel kan det å kjøpe et klesplagg, bruke det én gang og deretter gi det bort, eller kjøre langt til en gjenvinningsstasjon være sirkulært, men ikke nødvendigvis bærekraftig. Johanna Ljunggren, Sustainability Manager i Kinnarps, forklarer hvordan sirkulær økonomi kan anvendes for en mer bærekraftig fremtid hvis den brukes riktig.

Har jeg tatt et bærekraftig valg hvis jeg velger et resirkulert interiør?

Når kan et møbel kalles sirkulært? Er det kvalifisert når det har hatt flere eiere eller brukere? Er det mest bærekraftig for et møbel å ha flere eiere i ti år, eller at samme eier tar vare på og bruker det i femten år? Det gjelder å ikke gå i fellen, og anta at du tar et bærekraftig valg bare ved å velge gjenbruk. Vi ser jevnlig spesifikasjoner i ulike anbud og innkjøp der en viss andel av innredningen skal bestå av gjenbruk. Hensikten er god, men dessverre ikke nok til å sikre bærekraftig bruk av møbler. For å ta et bærekraftig valg, er det flere andre hensyn å ta. For det første er det viktig å sikre at kvaliteten og materialet i den gjenbrukte innredningen er egnet for bruk i det spesifikke miljøet. Hvor kommer møbelet fra? Hva slags materialer inneholder det? Er det renovert, og på hvilken måte? Du må også se på gjenværende levetid, for eksempel om det kan oppdateres, fornyes eller renoveres ytterligere ved behov.

«Jo lengre levetid et møbel har, desto lavere blir miljøpåvirkningen fra et bruksperspektiv. Derfor fokuserer vi på å skape møbler med potensial for lang levetid.»

Johanna Ljunggren, Sustainability Manager, Kinnarps

Videre bør man stille spørsmål ved hvor møbelet er produsert og hvordan det er blitt transportert. Blir det pakket inn i engangsemballasje, og hvilket drivstoff brukes til transport? Utover det, bør man kartlegge om de som produserte eller renoverte møbelet har anstendige arbeidsforhold, altså ta hensyn til sosial bærekraft. For å få en helhetlig innredning er det også viktig å planlegge hvordan gjenbrukte møbler og en eventuell ny innredning skal fungere sammen. Man bør unngå en «stollek»-løsning, som ikke bidrar til et sunt og godt arbeidsmiljø. Sist, men ikke minst, må man også stille bærekraftskrav til ny innredning. Dette er noe som altfor ofte blir oversett! Krev at den nye innredningen produseres på en bærekraftig måte med giftfrie materialer, at det er designet for å leve lenge og er forberedt på å bli oppdatert, fornyet eller renovert når den tid kommer.

Det er med andre ord litt for enkelt å likestille sirkularitet med gjenbruk. Men hvis du vet hvilke spørsmål du skal stille og hvilke spesifikasjoner du skal kreve, kan gjenbrukt innredning være en måte å velge bærekraftig sirkularitet på.

Kinnarps lastebiler er pakket som et tetris-spill, med møblene pakket inn i gjenbrukbare tepper. Dette sparer 270 kilo emballasje per lastebilskap.

Den som lever lengst vinner! Hva betyr livssykluskostnad?

Å se på prisen her og nå, er en kortsiktig måte å velge innredning på. For å få den beste og mest bærekraftige avkastningen på investeringen, må du se på livssykluskostnadene til innredningen. Hvor lenge vil møblene vare, enten hos deg eller hos andre? Hvor enkelt vil det være å skaffe reservedeler og fornye møblene ved behov? Og hvordan vil møblene fungere, og støtte de som bruker dem i organisasjonen? Alt dette må du se på for å sikre at du velger det rimeligste og mest bærekraftige produktet. Tenk deg at stol X koster 80 euro og stol Y koster 100 euro. Stol X går i stykker etter tre år og kan ikke repareres, eller forårsaker en vond rygg på grunn av dårlig ergonomi for brukeren. Stol Y gir derimot god ergonomi for brukeren og holder i ti år. I tillegg kan reservedeler skaffes, slik at stolen kan oppdateres og holde i ytterligere ti år. Hvilken stol er billigst?

Å gå fra en lineær økonomi til en sirkulær økonomi er et uttalt mål innenfor EU, hvordan jobber og bidrar Kinnarps til dette?

Kinnarps tilnærming til en bærekraftig sirkulær økonomi starter med lang levetid.

– Jo lengre levetid et møbel har, desto lavere blir miljøpåvirkningen fra et bruksperspektiv. Derfor fokuserer vi på å skape møbler med potensial for lang levetid. Kvalitet er avgjørende for lang levetid, så i den forstand er kvalitet også et bærekraftspørsmål, forklarer Johanna Ljunggren.

Vi designer også møblene våre slik at de kan renoveres og oppdateres for å forlenge levetiden ytterligere når det er nødvendig. Og vi tilbyr en rekke tjenester for å hjelpe kundene våre med å forlenge levetiden til innredningen, for eksempel gjennom inventering, møbelrens og oppdatering. Vi tilbyr også resirkulerte møbler som er kvalitetssikret gjennom nettbutikken vår. Vi gjør det enkelt for kundene våre å ta bærekraftige valg ved å samle alle våre sirkulære tjenester under konseptet Sustainable Circularity by Kinnarps.

Kinnarps sirkulære tjenester er samlet under et konsept for bærekraftig sirkularitet. Hver sirkel symboliserer en nøkkel til å velge bærekraftig innredning.

Oppdag bærekraftig sirkularitet

Bærekraftig innredning må også være fleksibel og tilpasset organisasjonens faktiske behov. Dette gir de beste forutsetningene for langvarig bruk. Med våre behovsanalyser Next Office®, Next Education® og Next Care® kan vi hjelpe kundene våre med å kartlegge behovene sine og skape en løsning basert på dette.

Vi arbeider også med sirkulær flyt i vår egen produksjons- og logistikkjede. Vi gjenbruker for eksempel emballasjematerialet vi bruker når vi leverer møblene våre. Dette består av pledd og papp-plater som vi tar med tilbake etter leveransen og gjenbruker om og om igjen. Vi samler inn overskuddsmateriell fra produksjonen og skaper nye produkter med vårt tekstilavkapp, og varmer opp fabrikkene med overskudd fra treforedlingen. Fabrikkene våre ligger i Sverige, like ved hovedkontoret vårt, noe som betyr at vi har full kontroll over hele kjeden. Vi har våre egne lastebiler, som hovedsakelig går på fossilfritt drivstoff, og vi pakker dem som et tetris-spill ved hjelp  av tepper og papp-plater, noe som betyr at vi unngår å kjøre rundt med bare luft. Der andre trenger tre lastebiler, klarer vi oss med to, og vi sparer 270 kilo emballasje per lastebilskap med vår metode.

9 x tips for å ta bærekraftige valg

1. Kartlegg og analyser behovene dine for en langsiktig løsning som passer din organisasjon.

2. Velg møbler av høy kvalitet som er designet for å kunne fornyes.

3. Se etter miljømerkinger og sertifiseringer som f.eks. FSC®, Möbelfakta og OEKO-TEX.

4. Sikre kvalitet og sikkerhet – gjennom f.eks. europeiske standarder.

5. Velg egnede materialer og farger tilpasset miljøene.

6. Spør hvordan og hvor møblene er produsert.

7. Finn ut hvordan møblene transporteres og hvordan innredningen implementeres.

8. Velg evalueringsparametere med omhu.

9. Still kvalitative bærekraftskrav til både nye og gjenbrukte møbler.