Made in Sweden – vår fabrikk i Skillingaryd

Full kontroll over hele kjeden og nærhet til produktutvikling. Vi besøkte fabrikken til Kinnarps i Skillingaryd, som garanterer både kvalitet og fleksibilitet. Her møter høyteknologi håndverk.

Kinnarps har alltid valgt å konsentrere produksjonen i Sverige – noe som føles spesielt viktig i den pågående klimakrisen. Dette gir full kontroll over hele kjeden og sikrer anstendige arbeidsforhold for alle ansatte. Men det er også andre fordeler. Dette var spesielt tydelig under pandemien, da transportkjedene skapte store problemer for bedrifter med produksjon i fjerne land.

– Vi kan produsere i tettere samsvar med det faktiske behovet. Vi trenger ikke å gamble på at vi får en stor ordre. Hvis ordreinngangen øker, kan vi relativt raskt skalere opp vår egen produksjonsprosess, sier Thomas Wilsson, fabrikksjef på Kinnarps fabrikk i Skillingaryd.

En annen fordel med å ha produksjon i Sverige er fleksibiliteten. Hvis et produkt må endres, er det bare å gjøre det. Vi tren-ger ikke å vente til det er utsolgt på lageret.

– Hvis vi vil gjøre oppdateringer, for-bedringer eller effektiviseringer, kan vi gjøre det mye raskere. Vi har ikke  mange produkter på lageret vårt som vi må selge før vi kan gjøre forbedringer, fortsetter han.

Fakta

Skillingaryd produserer for det meste produkter med stopping og tekstiler. Fabrikkarealet er 28 000 kvadratmeter. Arbeidsstyrken er 240 personer, hvorav ca. 200 arbeider på fabrikkgulvet.

«Hvis vi ønsker å gjøre oppdateringer, forbedringer eller effektiviseringer, kan vi gjøre det mye raskere med egen produksjon»

Thomas Wilsson, fabrikksjef på Kinnarps fabrikk i Skillingaryd

Høyteknologi møter håndverk

Arbeidet i Skillingaryd handler i hovedsak om stopping og trekking av møbler. For andre produksjonstrinn har vi anlegg i blant annet Jönköping og Kinnarp.

– Vi forsørger hverandre. Vi liker å si at våre tre fabrikker planlegges og drives som én. De er bare geografisk fordelt mellom Jönköping, Skillingaryd og Kinnarp.

I dag er naturligvis store deler av fabrikken automatisert. Men til syvende og sist handler det fortsatt om ekte håndverk, forteller Thomas Wilsson.

– Først og fremst har vi automatisert vår interne logistikk. Vi har automatiserte lastebiler, samt systemer som håndterer og distribuerer materialet til rett person, til rett tid. Men det er fortsatt mye jeg liker å kalle industrielt håndverk.

Han fortsetter:

– Det kreves mennesker for å produsere den kvaliteten som etterspørres. Det finnes ingen roboter som kan sy eller sørge for detaljene. Man trenger menneskelig ekspertise og erfaring.

Made in Sweden. Kinnarps fabrikker ligger i Sverige: Kinnarp, Jönköping Skillingaryd og Vinslöv, samt to enheter i Tranås.


Et automatisert program optimaliserer tekstilkappingen og minimerer avfallet. Tekstilrester samles inn og brukes i for eksempel produksjonen av lydabsorbenter.

Column var.1_skillingaryd.jpg

På fabrikken til Kinnarps i Skillingaryd sirkulerer tekstilene effektivt langs taket og stopper ved flere stasjoner  for å gjennomgå ulike stadier.

Column var.1_skillingaryd2.jpg

En stol tar form. Alle på fabrikken har sine ansvarsområder på de ulike delenes reise til et ferdig produkt.

Hvordan ser dere på bærekraft og sirkulære prosesser?

– Allerede i produktutviklingsfasen velger vi materialer og design som sikrer lang levetid. Produktene våre skal produseres på en måte som gjør at de kan renoveres. I over et år har vi hatt en avdeling der vi trekker om våre egne produkter. Dette forlenger produktets levetid med 10-15 år.