Case: Rosenbergsskolan

Case-fakta

Antall elever:
ca. 500

Årskull:
1.-7.klasse

Antall medarbeidere:
ca. 70

Areal:
7 200 kvadratmeter på to plan

Levert:
Høsten 2020

Kunnskap, utvikling og læring sammen

Da Tidaholms kommune skulle bygge en ny skole, var den pedagogiske ideen med allerede fra planleggingsstadiet. Grundig kartlegging av behov og arbeidsmåte samt involvering av personale og elever har resultert i et læremiljø som støtter skolens visjon om å være imøtekommende, fleksibel og holdbar. ”En ny skole krever tid, krefter, ettertanke og engasjement for at den skal bli bra", sier rektorene Ulrika Eskilsson og Andreas Lindahl.

Alle klasserom har bordet Origo i ulike størrelser og former, slik at de enkelt kan møbleres i forskjellige kombinasjoner som støtter den aktuelle læresituasjonen.

Diskusjonene i Tidaholm rundt det voksende elevantallet i kommunens skoler førte til at det ble besluttet å bygge en barneskole i den nye bydelen Rosenberg. Det ga mulighet for å tenke gjennom virksomheten fra bunnen av og jobbe ut fra skolens pedagogiske idé om å skape en skole der man utvikler kunnskap for livet og setter elevenes beste i fokus.

Ulrika Eskilsson, rektor for F-3.klasse, var en pådriver for å få med dette så tidlig som mulig i prosessen.

”Når man skal investere i en ny skole, må man begynne med å spørre seg selv hva man vil med læremiljøet og hvorfor man skal gjøre en endring. Jo tidligere man har et helhetsperspektiv på alt fra arkitektur til innredning, desto bedre. Det finnes ingen snarveier til miljøer som gir trygghet, studiero og læring, så prosessen må få ta tid", sier hun.

Kollegaen, Andreas Lindahl, rektor for 4-6 klasse og innvandrerelever, er enig i og poengterer viktigheten av å være ute i god tid når man planlegger hvordan en ny skole skal se ut og fungere. Det kreves mye tid og ettertanke, kartlegging og involvering av både intern og ekstern kompetanse for å skape holdbare og inkluderende læringsmiljøer. Han forteller videre at planleggingen av Rosenbergsskolan kunne vært enda tidligere ute, men hadde likevel visse muligheter til faktisk å påvirke selve bygningen etter den pedagogiske ideen.

"Aller helst skal man ikke tenke bygning først og innredning etterpå, men la prosessene pågå samtidig – og ikke minst er det svært viktig å involvere både personalet og elevene så mye som mulig."

Andreas Lindahl, rektor for 4-6 klasse og innvandrerelever ved Rosenbergsskolan

I førskoleklasse har man bygd en øy av oppbevaringen Space i midten, som enkelt deler av slik at det skapes ulike soner i rommet. Ettersom oppbevaringen er på hjul, kan rommet enkelt endres etter behov.

Læringsmiljøer bygget etter kartlagte behov og forretningsidé

Rosenberg-skolens tilnærming til arbeidet var at det fysiske miljøet og hvordan det er utformet, påvirker hvordan både elever og personale har det og presterer. Derfor la både kommunen og personalet stor vekt på å sikre at man gjorde et omfattende forarbeid om faktiske behov og hvilke innredningsløsninger som ville støtte dem best. Alt for å kjøpe inn riktig fra begynnelsen av. Kinnarps fikk tidlig sjansen til å presentere sin læringsmiljøanalyse, Next Education®, og arbeidet deretter tett med Rosenberg-skolens ledelse, prosjektgruppe, personale og elever gjennom hele prosessen. Alle parter ble involvert gjennom en rekke forelesninger, studier av ulike typer læremiljøer, praktiske workshops og informative nettundersøkelser. Resultatet i sin helhet, samt avdeling for avdeling, ble sammenfattet av Kinnarps i en rapport, sammen med anbefalinger om det fysiske miljøet. Dette ble et viktig grunnlag da kommunen formulerte anbudet.

"For oss var kontakten med Kinnarps avgjørende. De hjalp oss å kartlegge og analysere behovene, involvere personalet, gjennomføre studiebesøk og workshops samt formulere visjon og mål. Medarbeiderne våre har fått mulighet til å være med og påvirke innredningen, men de er også blitt inspirert, påvirket og har fått kunnskap og nye ideer fra Kinnarps. Det har vært en kunnskaps- og endringsreise for oss alle."

Ulrika Eskilsson, rektor for F-3 klasse ved Rosenbergsskolan

Alle skolens arealer er gjennomtenkte og planlagt for å støtte ulike former for læring. Her er Space oppbevaring plassert som et hjørne og utstyrt med myke sitteplasser. Vibe lydabsorberende skjerm på hjul er utstyrt med en tavle som også de mindre elevene lett ruller med seg dit de behøver.

Evalueringsparameterne ved innkjøp handlet om fleksibilitet, imøtekommende miljø, god akustikk og holdbarhet. Man ønsket seg den beste og mest kreative løsningen knyttet til disse verdiene, og valget falt derfor på et innkjøp basert på funksjon i stedet for et tradisjonelt innkjøp basert på pris. Andreas Lindahl sier at tanken bak dette var å prioritere skolens visjon og forretningsidé, samt fokusere på helhetsløsningen i stedet for hvert enkelt produkt.

Fleksible innredningsløsninger var et av de grunnleggende kravene, og preger nå hele skolen, både når det gjelder hvordan ulike møbler kan kombineres med hverandre og hvordan de kan stilles inn for å passe til en bestemt person eller læresituasjon. Valget av ulike pastellfarger i duse nyanser som går ton i ton gjør det også lett å kombinere møbler uten at det blir et rotete inntrykk.

Gjennomgående myke og polstrede møbler i innredningen samt en mengde lydabsorberende skjermer bidrar både til et godt lydmiljø og en koselig atmosfære. En fin detalj og et positivt innslag som skaper trivsel og trygghet, er at alle toaletter er utstyrt med sesongbetonte lyder, for eksempel fuglekvitter.

"Vi ville formulere anbudsinvitasjonen slik at resultatet skulle bli en skole som oppleves som innbydende og som er holdbar på lang sikt. Førsteinntrykket er viktig. Vi vil at de som er på skolen skal føle 'så deilig, her vil jeg være'. Et fint miljø gjør at både barn og personale føler seg mer verdsatt, og alle tar også bedre vare på skolen."

Andreas Lindahl, rektor for 4-6. klasse og innvandrerelever ved Rosenbergsskolan

rosenbergsskolan-4.jpg

rosenbergsskolan-5.jpg

Den ergonomiske elevstolen Xpect har en innebygd naturlig bevegelse i ryggen, samt regulerbar sittedybde og fotstøtte. Den kan enkelt henges opp på to forskjellige måter for å gjøre det lettere å gjøre rent, og den kan stables for arealeffektivitet.

Korridorene er innredet for å støtte den uformelle læringen. Her skaper Monolite sofa et koselig rom i rommet, og Fields sittepuffer samt Boullé balanseball gir elevene mulighet til å sitte i ulike stillinger.

En av pedagogene som har vært engasjert i arbeidet med den nye skolen, er Malin Skatt, som er klasselærer for 4.-6. klasse. Hun mener at de nye læremiljøene og arbeidsmåtene er bedre tilpasset moderne pedagogikk. Hun viser for eksempel til at det finnes tilstøtende grupperom for alle klasserom, slik at barna kan jobbe selvstendig uten å forstyrre hverandre, men likevel være i nærheten. Ulike steder der elevene kan velge å sitte eller stå, skaper også en naturlig dynamikk og bevegelse som gjør det lettere for elevene å holde konsentrasjonen oppe. Hun er også glad for at personalet har fått arbeidsrom med variert innredning som støtter ulike aktiviteter, ergonomiske skrivebordsplasser, prosjektbord og mindre rom med myke sitteplasser for møter.

"Muligheten til å sitte i arbeidsrommet og jobbe i stedet for i klasserommet, er et løft for oss alle. Det blir så mye enklere å skape teamfølelse blant kollegene, og for eksempel kunne spørre om noe man lurer på med en gang", sier Malin Skatt.

I skolens spesielle undervisningsgruppe for 1.-3 klasse er innredningen planlagt for å dekke behovene til hver enkelt elev. Oppbevaring og skjermer på hjul gjør det enkelt å dele av plassene slik at alle får sin egen plass. Elevstolen Xpect har svakt avrundet rygg som også bidrar til å skape en omfavnende og trygg følelse.

"De barna jeg jobber mest med, trenger ekstra støtte, men vi merker at det som er bra for dem når det gjelder innredning og møblering, er bra for alle. For eksempel bidrar innredningen i læremiljøene til å dempe inntrykkene med duse farger, trukkede møbler, tydelighet og mulighet for naturlig bevegelse."

Kajsa Ekelund, lærer for en undervisningsgruppe med behov for ekstra støtte ved Rosenbergsskolan

I biblioteket er det opprettet trygge hjørner der elevene gjerne kryper opp i lenestolen Monolite, med den høye ryggen. Tilhørende databord gjør det enkelt å variere stillingen.

I fritidslokalene har man møblert soner for ulike aktiviteter. Her finner vi elevstolen Xpect sammen med bordet Origo i ulike former. I bakgrunnen er det myke sitteplasser og avskjermende oppbevaring med lyddemping på hjul.

Alle klasserom har tilknyttede grupperom, slik at elevgrupper kan arbeide selvstendig uten å forstyrre hverandre. Ved bordet Oberon kan man velge mellom å sitte på Plint-krakkene eller stå, for å skape en naturlig variasjon med bevegelse i rommet.

Kajsa Ekelund, lærer for barn som trenger ekstra støtte, setter også pris på den varierte innredningen på skolen, og ser en stor fordel i å kunne tilpasse møbleringen etter ulike behov og elever.

"Jeg hadde vanskelig for å slippe den mer tradisjonelle møbleringen, men Kinnarps ga oss både inspirasjon og trygghet. Jeg følte at de visste hva de snakket om, og at vi kunne stole på dem. Det handlet ikke bare om møbler, men om det store bildet med verdier, visjon og pedagogisk idé", sier hun.

Funksjon og design i optimal kombinasjon for å skape et godt lydmiljø. Stillegående, flyttbare oppbevaringer med lyddempende rygg gjør det enkelt å skape rom i rommet når det trengs. Lyddempende bordplater i marmoleum som også tåler smuss. Trukkede stoler bidrar til et bedre lydmiljø, mer komfort og en koseligere atmosfære. Det slitesterke stoffet Rustico fra Kinnarps Colour Studio er tilpasset for høy slitasje, og tåler dessuten smuss med sine flerfargede tråder.

Anders Larsson, læringsmiljøstrateg hos Kinnarps, har arbeidet med prosjektet og roser rektorene, som hadde et tydelig målbilde og forståelse for hva som var nødvendig å tenke på tidlig i prosessen, for å få den skolen de hadde en visjon om. Det handlet ikke bare om møblering, men først og fremst om en endring av arbeidsmåte. En av suksessfaktorene var at det ble satt av tid og mulighet til å diskutere, reflektere, arbeide praktisk og trekke frem viktige synspunkter og ideer om læringsmiljøer. På den måten har man kunnet skape holdbare innredningsløsninger for ulike læresituasjoner, som støtter både elever og lærere og som utnytter skolens kvadratmetere på en effektiv måte.

"Fordi vi kom tidlig inn i prosessen, hadde vi tid til å kartlegge behov, diskutere og reflektere rundt utfordringer og muligheter ved prosjektet, identifisere hva som fungerte bra og mindre bra i de eksisterende læremiljøene og samle verdifull kunnskap fra alle de involverte."

Anders Larsson, læremiljøstrateg hos Kinnarps

I mål- og visjonsarbeidet ble hashtaggen #KULtilsammans utviklet i fellesskap, der KUL står for Kunnskap, Utvikling og Læring.

Implementering er en suksessfaktor

I løpet av endringsreisen forsto prosjektgruppen viktigheten av å planlegge hvordan de nye læremiljøene skulle introduseres for personalet og elevene når de var klare til å flyttes inn i. Inspirert av andre prosjekter som Kinnarps har gjennomført, skapte Rosenberg-skolen derfor en såkalt playbook, en bok med felles retningslinjer og tilnærming for personalet, samt hvilke spilleregler som gjelder i ulike situasjoner og på spesifikke områder i skolens lokaler – alt for å sette standarden for arbeidsmåten og kulturen man ønsket på skolen. Boken ble delt ut til alle ansatte før åpningen av den nye skolen.

rosenbergsskolan-13.jpg

Alle korridorer og torg er smart møblert for å fungere som studiearealer. Sittemøbelet Frame skaper et koselig krypinn, og krakken Frisbee kan raskt settes ut ved behov for ekstra sitteplasser.

rosenbergsskolan-14.jpg

 Variert møblering og funksjonell oppbevaring preger alle klasserom.

"Både personalet og elevene begynner å finne ut av hvordan de skal bruke miljøene nå, det merker jeg tydelig når jeg går rundt på skolen. Playbooken hjelper oss med å forholde oss til de spillereglene som vi selv har formulert. Det skaper tydelighet, trygghet, kraft og energi at vi alle vet hva som gjelder – det kommer også til å være til god hjelp for oss når vi introduserer nytt personale på skolen."

Ulrika Eskilsson, rektor F-3, Rosenbergsskolan

De lydabsorberende Vibe-skjermene i kantinen kan lett trilles dit det er behov for dem, og skaper også et lunere inntrykk i et av skolens største arealer.

"For å være helt ærlig så var nok mange av oss ganske fornøyde med den gamle skolen, kanskje fordi vi var vant til den, så det var bra at Kinnarps snakket om andre måter å innrede og arbeide på i skolen. Det ga mange nye tanker, og utfordret i hvert fall meg. Vi har fått påvirke, men vi har også blitt påvirket."

Malin Skatt, klasselærer 4-6.klasse ved Rosenbergsskolan

Personalets pauserom er delt inn i ulike soner med Space oppbevaring og Fields lydabsorberende takhengende skjermer. Vegghengte lydabsorbenter, med hyller i samme serie, fungerer også som dekorative innslag.

Oppsummering
  • Et omfattende forarbeid var viktig da man planla den nye skolen.
  • Personalet og elevene ble involvert.
  • Fokus på fleksibilitet, innbydende miljø, god akustikk og holdbarhet.
  • Funksjonsinnkjøp der det ble lagt vekt på den beste innredningsløsningen fremfor den laveste prisen.
  • Variert innredning som oppmuntrer til bevegelse.
  • Myke, polstrede møbler gir en koselig atmosfære og bidrar til et godt lydmiljø.
  • En fleksibel innredning som kan tilpasses ulike læresituasjoner.
  • Playbook, som beskriver retningslinjer og skolens visjon.

Relaterte produkter

Xpect

Xpect

Invito

Invito

Plint

Plint

Monolite High

Monolite High

Frame

Frame

Boullée

Boullée

Monolite table

Monolite table

Frisbee

Frisbee

Monolite

Monolite

Multi

Multi

Pio

Pio

Pio

Pio