Case: PADERUP GYMNASIUM

Case-fakta

Kunde:
Paderup Gymnasium

Arkitekt:
Anne Reinholdt

Konsulent hos Kinnarps:
Pia Laursen

Arealer:
Administrasjon, personalrom/kantine, "hjemmeområder", underetasje 

Ferdigstilt:
2016

Paderup Gymnasium (videregående skole) i Randers ble bygd i 1980 og har 700 elever.  Rammen er moderne, med store, lyse områder og rikelig med pauserom, som fremmer et positivt læremiljø og arbeid på tvers av ulike fag.

Designprosjektet ved skolen ble satt i gang etter en skolereform som innebar lenge dager og større krav til forberedelser hos lærerne. Derfor ble det lagt stor vekt på både personalfasiliteter og arbeidsplasser med egnet innredning.

"De nye arealene for forberedelsesarbeid måtte være innbydende. Vi ønsket å skape en litt hjemmekoselig atmosfære, siden lærerne i fremtiden skal forberede timene på skolen i stedet for hjemme."

Pia Laursen, designkonsulent hos Kinnarps

ROM-I-ROMMET

De store, åpne rommene og områdene for forberedende arbeid har tre seksjoner med arbeidsbord. Seksjonene er atskilt av et rom-i-rommet-loungeområde med høye rygger, myke puter og skjermvegger for teambaserte forberedelser, lesing, uformelle møter og annet sosialt samvær. Sofaene her er Kinnarps' populære "Scandinavia"-modell.

FUNKSJON OG ESTETIKK

Tre møteseksjoner er integrert i personalspiserommet, der Kinnarps' Embrace-stoler skaper fargerike kontraster. Helheten preges av godt samspill mellom funksjonalitet, fleksibilitet og estetikk, og tilrettelegger for et inspirerende fysisk læremiljø.

UFORMELLE SITTEPLASSER – FOR SAMTALER

En herlig, buet Trix-sofa ved vinduet i lounge-området danner en inkluderende og innbydende plass for avslappende og sosialt samvær. Sofaen har sort understell og er trukket med lyseblått Remix-stoff fra Kvadrat. Små, plekterformede bord i eikefiner, også med sort understell, gjør innredningen komplett.

SONER FOR FORBEREDENDE ARBEID

Skolereformen fokuserte på undervisningskvalitet, og var en mulighet til å skape nye og innbydende omgivelser. Tanken var å skape best mulig betingelser for lærernes forberedelser til timene i form av et innbydende fysisk rammeverk med særpregede miljøer og ulike arbeidsområder tilpasset ulike arbeidsoppgaver.

Kinnarps ble bedt om å innrede personalarealene og arbeidsområdene, samt å renovere "hjemmeområdene" i bygningen – pauseområder utenfor klasserommene til hvert av de tre årskullene. 

Ledelsen og personalet ved skolen ønsket en helhetlig løsning med tre typer arbeidsplasser: et "stilleområde" for studier, et område for forberedelser med både individuelle arbeidsstasjoner og teamarbeidsplasser, samt et stort kantine-/pauseområde med sosiale arealer og lounger.

"Vi ønsket oss nye arealer for forberedelse av undervisningen og innbydende soner. Vi ønsket en litt hjemmekoselig atmosfære, siden lærerne skulle forberede undervisningen på skolen i stedet for hjemme.

Derfor følte vi at det var viktig å skape arealer på skolen der lærerne ville trives med å sitte og arbeide", sier Pia Laursen, designkonsulent hos Kinnarps.

Kinnarps' helhetlige design ga Paderup Gymnasium differensierte arealer med funksjonelle arbeidsstasjoner og alternativer for lærerne. 

"De tre fasene i ominnredningen av Paderup Gymnasium var både utfordrende og samtidig inspirerende. Vi fikk god respons fra både skolen og andre."

Anne Reinholdt, møbeldesigner

ET PERSONALROM MED STIL

Målet vårt var å oppnå funksjonalitet og fleksibilitet i et moderne læremiljø, med fokus på at både elever og lærere skulle kunne velge det arealet som egnet seg best for det aktuelle formålet.

Da Kinnarps begynte å oppgradere personalkantinen,  pauseområdene og kontorarealene, var ønsket en kantine man kunne bruke hele tiden, ikke bare i lunsjpausen. Det skulle være et levende areal som var egnet for ulike aktiviteter gjennom dagen: møter, kunnskapsdeling, samtaler og uformelle samlinger. 

"Personalrommet skulle være åpent, lyst og fleksibelt, og vi ønsket å videreføre de generelle designlinjene og estetikken fra den første fasen, men med litt andre møbelvalg, for eksempel ulike utgaver av Kinnarps prisbelønte "Embrace"-stol, sier designer Anne Reinholdt.

Som en kontrast til de lyse "Square"- møte-  og spisebordene ble møtedelen møblert med et seks meter langt  GRIP-bord. Bordets rene linjer og sorte linoleumsoverflate fremheves av Embrace konferansestoler med elegante setetrekk.

En stilig, lyseblå "Trix"-sofa i personalets pauseområde innbyr til å sette seg ned og snakke sammen. I dette prosjektet måtte det også tas hensyn til skolens generelle ønske om å beholde balansen mellom møbler og åpen plass i de luftige rommene i skolebygningen. 

TILLEGGSOMRÅDER MED SÆRPREG

Den tredje fasen besto av innredning av klasserommene og fellesarealene til de tre årskullene. På Paderup Gymnasium kalles disse områdene "hjemmearealer".

"Dette ga oss mulighet til å konsentrere oss om hvert enkelt årskull. Tidligere var dette et stort, men halvtomt og ganske kjedelig areal med noen få store bord. Nå er det et sjarmerende sted som oppmuntrer elevene til å være sammen.

Det fungerer også som tilleggsrom til gruppearbeid eller når elevene trenger fred og ro til å arbeide med en bestemt oppgave. Et rom fullt av muligheter og variasjon", sier Laursen.

Hvert av de tre tilleggsrommene har et fargetema: blått, grønt eller rødt. De funksjonelle arealene er utstyrt med individuelle arbeidsstasjoner, rom-i-rommet der grupper kan arbeide sammen og  noen innbydende områder for sosialt samvær.

Kinnarps' design gir elevene mulighet til å veksle mellom arbeidsstasjoner og andre steder gjennom skoledagen, alt i et ergonomisk læremiljø.

POSITIV RESPONS

"De tre prosjektene ved Paderup Gymnasium har så langt vært et forsøk på å finne nisjer der det var mulig å skape balanse mellom møbler og åpne rom, og å skape soner der man kan konsentrere seg, studere og samarbeide", sier Laursen.

Møbeldesigner Anne Reinholdt legger til: "Helt fra begynnelsen sto vi fritt til å sette i gang med ominnredningen. Alle arealene var allerede flott utsmykket med en kombinasjon av lys maling og rød murstein.

Det var en av årsakene til at jeg opplevde de tre fasene som virkelig spennende, inspirerende og gjennomførbare. Og vi har fått virkelig fantastisk respons fra både skolen og besøkende."

Etter de tre vellykkede designfasene fikk Kinnarps også i oppdrag å innrede et nytt garderoberom og pauserom i underetasjen på skolen.

Et kjedelig rom med skap ble forvandlet til en lounge der elevene kan slappe av, lese og snakke sammen i fritiden. Det kan også tilpasses for å brukes til arrangementer og fester.

OPPSUMMERING:

  • Kinnarps' design-, møbel- og utstyrsløsninger for skoler, kontorer og møterom er utviklet for å skape allsidige, aktivitetsbaserte læremiljøer.
  • Kinnarps innreder fremtidens skoler og skaper miljøer som tilrettelegger for at alle elever skal trives.

ØNSKER DU Å VITE MER OM LØSNINGER TILPASSET DEG?

Kontakt oss

PRODUKTER BRUKT I DETTE BILDET

Embrace

Embrace

335 Farger og materialer | 24 Varianter

Trix

Trix

269 Farger og materialer | 7 Varianter

Scandinavia

Scandinavia

263 Farger og materialer | 4 Varianter

Prim

Prim

Prim gulvskjermer

103 Varianter