Case: Nymansgården korttidsbolig

Case-fakta

Kunde:
Nymansgården korttidsbolig, Halmstad kommune

Sted:
Halmstad, Sverige

Areal:
8400 kvm

Antall leiligheter:
80

Antall etasjer:
3

Antall ansatte:
180

Arkitekt:
Under forprosjektfasen, Fredblads arkitekter i Halmstad. Under prosjektering og bygging, A Konsult Arkitekter & Ingeniører.

Ferdigstillelse:
September 2023

Hjemmekoselig og bærekraftig korttidsbolig

Hvordan skaper man balanse mellom medisinske krav og visjonen om et inkluderende og hjemmekoselig pleiemiljø? Det var utfordringen da Halmstad kommune og Kinnarps skulle innrede den nye korttidsboligen Nymansgården. «Involver personalet, tenk langsiktig og lytt til ekspertene innen både medisin og innredning», sier Niklas Ohlin, lokalplanlegger i kommunens forvaltningsavdeling for hjemmepleie. 

Nymansgården i Halmstad har 80 plasser for korttidsomsorg, veksel mellom kortidsbolig og hjemme, palliativ avdeling og rehabiliteringssenter. Niklas Ohlin beskriver virksomheten som en kombinasjon av sykehus og bolig, noe som stiller spesielle og utfordrende krav til miljøet.

«Det er høye krav til medisinsk kvalitet, hygiene og ergonomi for både pasienter og personale, samtidig som visjonen vår er å ha et så hjemmekoselig og varmt miljø som mulig. Det er en vanskelig balansegang der ulike perspektiver og behov må veies opp mot hverandre», sier han.

I inngangen til boligen finner man lenestolen Thyra, som sammen med planter og tekstiler i jordfarger gir en varm velkomst. Lenestolens løse deler kan oppdateres og skiftes ut ved behov, uten verktøy, og åpningen mellom sete og rygg gir god hygiene.

Image 3 column_nymansgarden.jpg

Sofaen Be a part of, tilbyr et inkluderende sted å slå seg ned for en pause. Mellomrommet mellom putene gir plass til for eksempel en rullestol – noe som gjør sofaen til et perfekt valg for et inkluderende og innbydende pleie- og omsorgsmiljø.

Image 3 column_nymansgarden2.jpg

Funksjonsstolen John og lenestolen Humlan er plassert i et rom for samtaler, for eksempel mellom beboer og pårørende eller personale. Et harmonisk sted med en hjemmekoselig atmosfære.

Grunnen til at prosjektet har vært så vellykket, var at man i tidlig fase samlet ulike kompetanser – medisinsk ekspertise, personale og rådgivere innen innredning. Alt med fokus på pleiekvalitet, arbeidsmiljø og spesifikke behov innen pleietjenester.

«Komplekse prosjekter tar tid, og man må inkludere alle de ulike synspunktene fra starten av. Det er viktig å ha dialog med de som skal innrede. De er profesjonelle og har kontroll på hvordan visjonen kan realiseres med både brukervennlige produkter og innredningsløsninger hvor folk trives og føler seg vel», sier han.

Spiseplassen består av Jackie stol og Nivå bord, som skaper et trygt og hjemmekoselig sted for å nyte måltidene sine. Jackie har hjul foran, noe som gjør stolen enkel å skyve inntil bordet.

I løpet av prosessen har personale fra Halmstad kommune hatt mulighet til å komme med synspunkter og ønsker, samt å teste og evaluere ulike produkter. I forkant ble det også gjort en rekke studiebesøk til andre boliger.

«Vi hadde jo vår visjon å ta utgangspunkt i, men det er alltid verdt å se, og kjenne på produktene i virkeligheten. Da får man et inntrykk av hva det fysiske miljøet kan tilføre virksomheten, hvordan det fungerer og hvorfor noen løsninger er bedre enn andre», sier Niklas Ohlin.

Han forteller at kommunens anbud etterspurte generelle funksjoner ut ifra visjon og identifiserte behov, snarere enn spesifikke løsninger, for å gi leverandøren mulighet til å komme med forslag og ideer.

«Vi ønsker å skape et miljø som er langsiktig bærekraftig på alle måter. For miljøet, for menneskene som bor og jobber på Nymansgården og økonomisk for kommunen. Da ble vi tvunget til å ta høyde for at leverandøren skulle forstå våre behov og levere en løsning ut fra det totale kravbildet. Det ville blitt feil hvis vi begynte å foreslå møbler og innredning, for den kompetansen har vi rett og slett ikke», sier han.

I en av korridorene skaper Kurbits lenestol et hyggelig og harmonisk pausested.

Niklas Ohlin sier at etter at anbudet var ferdig, har de samarbeidet tett med Kinnarps. Den skreddersydde helhetsløsningen som Kinnarps-teamet i Halmstad har skapt, fungerer sømløst med både virksomhetsvisjonen og arkitekturen. Lyse, varme, naturlige jordfarger, og overflater i ubehandlet tre dominerer. I fellesarealene og i leilighetene skaper stabile og lettstelte sittemøbler trygghet. Belysning, akustikk og farger tilpasset virksomheten bidrar til en god totalergonomi.

«Det har vært trygt å samarbeide med noen som forstår oppgaven, utfordringene og mulighetene, og som deretter kan levere de faktiske løsningene som trengs. Vi får mange positive tilbakemeldinger fra både beboere og pårørende som sier at de trives her. I tillegg tilbyr vi et godt arbeidsmiljø, med en blanding av myke og harde verdier, som gjør det enklere å rekruttere personale for kontinuerlig høy virksomhetskvalitet.»

Niklas Ohlin, lokalplanlegger i Halmstad kommunes forvaltningsavdeling for hjemmepleie

Column var.1_nymansgarden2.jpg

I personalrommet kan de ansatte hvile og samle krefter. Stol Neo Lite sammen med bord Uni skaper et hyggelig pausested.

Column var.1_nymansgarden.jpg

Stol Neo Lite med kledd sete i jordfarger som skaper harmoni.

Han fremhever blant annet Kinnarps valg av både slitesterke og visuelt tiltalende materialer, samt møbler som er praktiske, avtørkbare og enkle å vedlikeholde på alle måter – samtidig som de tilfører både visuelle og sosiale verdier.

«Vår store restaurant i entréen, som er åpen for beboere og besøkende, er eksempler på hvordan innredningen bidrar til sosial bærekraft. I tillegg ivaretar de rolige og trygge miljøene i hele boligen både fellesskapet og privatlivet. Det føles bra at vi har gjort det riktig fra starten av og investert i et miljø med kvaliteter som vil vare over tid», sier Niklas Ohlin.

Liker du dette prosjektet? Vi vil gjerne høre mer om prosjektet ditt.

Kontakt oss

Relaterte produkter

Scandinavia

Scandinavia

263 Farger og materialer | 4 Varianter

Kalmia

Kalmia

43 Farger og materialer | 21 Varianter

Kurbits

Kurbits

Thyra

Thyra

Orkester

Orkester

Be a part of

Be a part of

John

John

Humlan

Humlan

Jackie

Jackie

Nivå

Nivå

Neo lite

Neo lite

Uni

Uni

Knop table

Knop table

Humlan

Humlan