Case: Majåkerskolan

CASE-FAKTA

Kunde:
Lidköping kommune

Arkitekt:  
Link Arkitektur

Selger Kinnarps:
Lotta Karlsson

Arbeidsstasjoner:
Arbeidsplass for opptil 300 elever

Levert:
Til skolestart høsten 2018

Et bærekraftig skolemiljø tilpasset en fremtid i endring

Hvordan skaper man et skolemiljø som kan endres etter hvert som demografi og utdanning forandres? Den nybygde Majåkerskolan i Lidköping har blitt utformet og innredet med fleksible arealer der undervisning kan tilpasses og ommøbleres i takt med at behovene endres.

ERGONOMISKE LÆRINGSMILJØER

Det har blitt lagt stor vekt på å utforme ergonomiske læringsmiljøer med fokus på lyd, lys og stor variasjon rundt plassene.  Mange av rommene har et teppe på gulvet som gir et godt lydmiljø. Forskjellige kombinasjoner av høye, lave, harde og myke sittemøbler, samt muligheten til å arbeide stående, gir stor mulighet til aktiv og aktivitetsbasert læring. Elevene kan sitte rett på gulvet på det myke teppet, eller jobbe ved en 90 cm høy Origo skolepult som kan kombineres med elevstolen Xpect eller en høyere krakk, Plint.

SKOLEMØBLER SOM SKAPER ROM I ROMMET

Fleksibilitet er grunnforutsetningen for de forskjellige læringsarealene. Den flyttbare oppbevaringsløsningen for skoler, Space på hjul, gjør det lett å ommøblere raskt og skape nye rom i rommet etter behov. Lyddempende materiale på baksiden av oppbevaringsløsningen forbedrer rommets akustikk. Høyden er tilpasset for ikke å hindre kontakten mellom lærere og elever. Arealene ble også valgt for ikke å forstyrre den romslige følelsen på skolen, glasspartier gjør det mulig for forskjellige deler av bygningen å kommunisere med hverandre.

FARGEVALG SOM SIGNALISERER

De forskjellige læringsarealene har alle fått individuelle fargetemaer: rødt som er inspirert av fasadens farge corten, plomme og turkis. Fargene går også igjen i møbeltrekkene, noe som gjør det mulig å flytte møblene innenfor læringsarealene. Store polstrede møbler, som for eksempel sofaer, har fått nøytrale farger for å gi mer fleksibilitet ved ommøblering.  I ganger og offentlige områder er det innredet med sittenisjer med myke tepper og puter man kan lene seg på – det perfekte krypinn for å gjøre lekser eller henge med venner.

"Vår ambisjon med Majåkerskolan har vært å skape en tidsriktig skole der vi utdanner elevene for en bærekraftig framtid, både på individ- og samfunnsnivå. Skolen er utformet med vårt arbeid for bærekraftighet og miljø i fokus. Vi har valgt holdbare materialer og skolemøbler og en arkitektonisk utforming som støtter vår læringsvisjon."

Camilla Johansson, rektor ved Majåkerskolan

EN SKOLE SOM MØTER FRAMTIDENS BEHOV

Majåkerskolan ble bygget på 1980-tallet og har vært en helt vanlig skole, i et helt vanlig boligområde, i et helt vanlig svensk tettsted. Inntil nå. Nå holder Lidköping kommune på med et meget ambisiøst prosjekt der tre skoler blir transformert, nybygget og tilpasset for å møte framtidens utdanningsbehov. Majåkerskolan er den siste som ferdigstilles.

"Den tidligere Majåkerskolan var ikke dimensjonert for det økende antallet elever, og fungerte som en småtrinnskole. På grunn av et pågående generasjonsskifte i området ble det nødvendig for Majåkerskolan å oppgradere til en full barneskole. Vi tok derfor avgjørelsen om å bygge en ny skole som møtte våre krav", forteller skolens rektor, Camilla Johansson.

Majåkerskolan ble revet høsten 2016, og i mellomtiden ble elevene undervist ved en annen skole. En helt ny skole stod klar akkurat i tide til skolestart høsten 2018.

.

LÆRINGSAREALER GIR FLEKSIBILITET

Majåkerskolan er bygd rundt tre "læringsarealer". Hvert læringsareal er dimensjonert for hundre elever som deler på fire klasserom og fire grupperom. I læringsarealet er det to torg som fungerer som lokaler for fritidsaktiviteter. Klasserom, grupperom og torgene bindes sammen med en større passasje . Hele arealet brukes til møter, samlinger og undervisning med dialog og bildevisning. I tillegg er det også arbeidsrom for lærere.

"Modulene gir oss fleksibilitet og muligheten til å endre lokalene i takt med at elevgrunnlaget endres. Vi har også stor frihet til å endre bruken av lokalene i samsvar med pedagogikken", forklarer skolens rektor, Camilla Johansson.

"Innenfor arealenes rammer er det stor fleksibilitet. Elever og lærere står fritt til å møblere og flytte møbler mellom klasserom og grupperom innenfor de forskjellige modulene, etter behov og etter hvordan undervisningen endres."

I starten har Majåkerskolan elever fra første til fjerde trinn. I løpet av de neste årene skal skolen utvikles til en full barneskole i takt med at nye årskull starter.

SKOLEMØBLER SOM ER LETTE Å VARIERE

Skolens utforming og arkitektur har blitt utformet i samarbeid men LINK Arkitektur og representanter fra Lidköping kommune.  Skolens møblering ble valgt i samråd med rektor, lærere og Kinnarps' prosjektleder, Lotta Karlsson.

"Det har vært en stor fordel at dette er det tredje store skoleprosjektet i kommunen. Jeg og lærerne har rett og slett hatt muligheten til å oppleve og evaluere hvordan de andre nye læringsmiljøene fungerer. Med dette som utgangspunkt har vi utviklet et grunntilbud i samråd med Kinnarps", forteller Camilla Johansson.

Grunntanken er at hvert læringsareal har et eget fargetema for møblementet. Dette gjør det mulig å flytte møblene mellom de forskjellige rommene, men ikke utenfor arealet. Store polstrede møbler, som for eksempel sofaer, har fått mer nøytrale farger for å gi større fleksibilitet ved en eventuell framtidig omorganisering.

"Vi har valgt å ikke overmøblere, men heller kjøpe mer dersom noe mangler. Vi har også tenkt bærekraftig ved å gjenbruke eldre møbler og gjøre loppemarkedfunn. Det har dessuten bidratt til et personlig miljø med herlige variasjoner."

OPPSUMMERING

  • Kinnarps' møbler for både skoler og kontor er brukt for å støtte ideen om moduler og skape fleksibilitet i takt med at de pedagogiske behovene endres.
  • Majåkerskolan har blitt utformet for å tilby et bærekraftig læringsmiljø både med tanke på ergonomi og miljøhensyn.

Relaterte Produkter

Xpect

Xpect

298 Farger og materialer | 36 Varianter

Plint

Plint

Trix

Trix

269 Farger og materialer | 7 Varianter

Invito

Invito

265 Farger og materialer

Fields

Fields

299 Farger og materialer | 23 Varianter