Case: Airbus

Case-fakta

Kunde:
Airbus

Areal:
18.000 m2

Bygninger: 
4

Etasjer:
4

Ferdigstillelse:
2021

Antall ansatte:
1600

Arkitekt:
Estudio Lamela

Planlegging for suksess

Med grundige forberedelser og en klar visjon, er det mulig å skape fantastiske innredningsløsninger. Det beviste Airbus, da de utviklet et 18 000 m2 kontorlokale i tilsammen fire bygninger utenfor Madrid. Ut fra et ønske om mer effektiv drift og bedre ergonomi og komfort på arbeidsplassen, var det vesentlig å få samlet inn data og utnytte disse, for å finne den beste løsningen.

Airbus er en pioner innen luftfartssektoren, med en etablert og respektert historie innen design, produksjon og levering av bransjeledende og kommersielle fly av alle typer. Selskapet hadde allerede et stort europeisk knutepunkt i Spania, og ønsket å utvikle et annet anlegg i Getafe, like utenfor Madrid – et prosjekt som innebar å sette opp fire nye bygninger.

I tillegg til selve bygningsdelen av det nye anlegget, var Airbus også opptatt av å implementere nye arbeidsmetoder som kunne forbedre effektiviteten og eventuelt omorganisere personale og avdelinger. Derfor ble det planlagt å tenke helt nytt når det gjelder planløsning og design.

HJELP TIL Å INNREDE ARBEIDSPLASSEN RIKTIG

En arbeidsplassanalyse hjelper deg med å kartlegge og analysere behov og arbeidsmønstre før du innreder kontoret. Med definerte verktøy og ulike workshops involveres personalet helt fra starten for å sikre engasjement og beslutninger basert på behov og oppgaver. Basert på resultatene gir vi anbefalinger rundt utforming, plassfordeling og arbeidsmetoder. Les mer om vår arbeidsplassanalyse Next Office® her.

Det store konferanserommet er innredet på en fleksibel måte med Fendo stoler på hjul og sammenleggbare Foldex bord som gjør det lett å endre oppsettet.

Nye måter å tenke på

For å kickstarte prosjektet internt, lanserte Airbus i 2019 initiativet «Fremtidens arbeidsplass». Formålet var å etablere en felles visjon for prosjektet og samkjøre alle parter internt. Som en del av dette arbeidet ble flere selskaper invitert til en leverandørkonferanse, der brifingen var å utfordre Airbus og presentere nye måter å tenke på, som kunne støtte selskapets overordnede ambisjoner for prosjektet. Kinnarps deltok med tanker om fremtidens arbeidsplass og hvordan den kan utformes, og presenterte også sin arbeidsplassanalyse Next Office®, som bidrar til å samle inn kunnskap og data for å skape vellykkede arbeidsplasser.

Kinnarps' analytiske tilnærming, med sine klare prosesser og smarte verktøy, var perfekt synkronisert med Airbus' ambisjoner, og analysen ble implementert.

«Vi startet denne reisen før covid kom inn i livene våre. Vi snakket om nye måter å jobbe på, digitalisering og fjernarbeid nesten som science fiction da pandemien kom og satte det på dagsordenen. Dette har uten tvil hjulpet oss mye i det nye kontorkonseptet, i endring av tankesett og i tilpasningen av løsningen, basert på aktivitetene alle de ansatte skal utføre i de nye byggene våre. Vi hadde forutsett en fremtid som vi ikke visste var rett rundt hjørnet. De nye møblene, de nye sonene, samarbeidsrommene og konsentrasjonsrommene er blitt svært godt mottatt, og de ansatte har raskt lært seg å bruke dem. Arbeidsplasser basert på teamenes aktivitet er uten tvil en metode som er kommet for å bli, og vi får stadig flere forespørsler om informasjon og personer som ønsker å komme i gang med dette» – sier Lourdes Perez Duran, Space Manager hos Getafe.

4columns-1.jpg

Space oppbevaring skaper en naturlig avdeler i det åpne rommet, og gir de ansatte tilgang til personlig oppbevaring.

4columns-2.jpg

Oberon bord med 5000 kontorstoler og Vibe bordskjermer skaper ergonomiske arbeidsplasser i det åpne rommet.

4columns-3.jpg

Samarbeidsområde med høye sitteplasser, møblert med Neo-krakker og bord i Serie [E]one. Den fleksible og multifunksjonelle Vibe lydabsorbent på hjul fremmer et godt lydmiljø, og finnes også med en tavle.

4columns-4.jpg

Fields sofa med høy rygg skaper rom i rommet og bidrar til god akustikk. I bakgrunnen Trixagon bord med 5000[CV] stoler som innbyr til samarbeid.

Airbus' vei til det nye kontoret

2019

Juni

Airbus inviterer til leverandørkonferanse med det formål å bli utfordret med nye idéer rundt det kommende kontoret.

2019

November

Airbus har valgt Kinnarps som samarbeidspartner, og arbeidsplassanalysen Next Office® bestilles.

2020

Januar – mars

Arbeidsplassanalysen implementeres i organisasjonen, og resultatene presenteres for ledelsen.

2020

Oktober – november

Planløsningen justeres på grunn av den nye situasjonen forårsaket av den globale pandemien.

2020

Desember

Anbudet på innredningen blir lagt ut, og Kinnarps fortsetter som partner for Airbus.

2021

Februar

Levering og implementering av møbler og generell innredning.

columns-high-1.jpg

VIP-området i kantinen med Oberon søylebord og Pax stoler kjennetegnes av dempede farger i beige.

columns fields.jpg

Fields lenestoler og sofabord innbyr til å sette seg ned for å lese eller ta en uformell prat med en kollega.

columns-high-2.jpg

Afternoon bord og sofa i eik i hallen i kantinen.

Utnytt data for å skape fremtidens kontor

Prosessen med Next Office® arbeidsplassanalyse startet tidlig i 2020, og innebar tett samarbeid med ledelsen i Airbus og prosjektteamet. Gjennom dette samarbeidet ble det også igangsatt en involveringsprosess med flere ulike workshops for medarbeidere for å kartlegge behov og arbeidsmønstre. Det ble presentert detaljerte idéer om fremtidens kontor for å få de ansatte til å tenke nytt. Blant annet skulle de vurdere spørsmål som gikk på hvor de kan utføre spesifikke arbeidsaktiviteter mest mulig effektivt, og hvilket fokusnivå de ulike oppgavene krever. Gjennom en nettundersøkelse ble det samlet inn verdifull kunnskap om temaer som samarbeid, kreativitet, produktivitet og trivsel. Denne prosessen ble supplert av flere intervjuer med nøkkelpersoner hos Airbus. Kinnarps' representant i Spania understreker verdien av arbeidsplassanalysen.

«Arbeidsplassanalysen er et virkningsfullt verktøy. Det hjelper kundene våre å forstå fullt ut hvilke behov de har, slik at man kan skape en effektiv og vellykket arbeidsplass. Det ga oss en god oversikt over hvordan Airbus' ulike avdelinger fungerer og samarbeider, og gjorde at vi fikk større forståelse av prosjektets utfordringer, til å utvikle idéer som støttet kundens visjon.»

Mye naturlig lys, og tregulv i kantinen. Her innredet med Origo bord og Leia stoler i en vakker, dus korallfarge.

Da analysefasen var ferdig, ble dataene fra arbeidsplassanalysen samlet og presentert i en rapport sammen med detaljerte anbefalinger om det fysiske miljøet i det nye kontorlokalet. Etter å ha mottatt rapporten, gikk Airbus ut med en anbudsprosess, og inviterte parter som kunne levere møbler til prosjektet. Det var med stor glede at Kinnarps ble valgt. Men skjebnen grep inn, og på dette stadiet førte den globale pandemien til at prosjektet ble satt på vent. I slutten av 2020 ble kontrakten imidlertid signert, og Kinnarps kunne begynne å oversette resultatene fra arbeidsplassanalysen til faktiske tegninger og innredningsløsninger for de nye miljøene. I februar 2021 begynte de første møblene å ankomme i de nye lokalene på over 18 000 m2 med plass til over 1 600 Airbus-ansatte.

Vi ser tilbake på dette prosjektet med stor stolthet. Omfanget var utfordrende, men ved å ta i bruk en velprøvd strategi, utvikle godt teamarbeid og bruke all vår ekspertise innen design og ergonomi på arbeidsplassen, var vi i stand til å utvikle og levere en innredningsløsning som stod til alle forventninger.

Kinnarps Spania

Likte du dette kundeeksempelet? Er du nysgjerrig på hva som kan gjøres med dine lokaler?

Kontakt oss

Relaterte produkter

Fields

Fields

297 Farger og materialer | 23 Varianter

Fendo

Fendo

Cap

Cap

Space

Space

Space skap med sjalusidør

48 Farger og materialer | 65 Varianter

Plus

Plus

324 Farger og materialer | 12 Varianter

Leia

Leia

350 Farger og materialer | 15 Varianter

Pax

Pax

Multicom

Multicom

35 Farger og materialer | 46 Varianter

Uni

Uni

Neo Barstool

Neo Barstool

Neo lite

Neo lite

5000

5000

228 Farger og materialer | 6 Varianter

Humlan

Humlan