KINNARPS NEXT CARE®
EN NY METODE FOR INNREDNING AV HELSEBRINGENDE ROM

Slik fungerer det           Derfor skapte vi Kinnarps Next Care®

Hvordan ville du ønsket å ha det hvis livet endret seg?  Det er like mange svar på det spørsmålet som det er mennesker. Livskvalitet er i stor grad knyttet til hvordan vi bor og nærmiljøet vårt. Det blir enda viktigere i situasjoner der vi trenger hjelp og støtte fra andre, og ikke lenger kan bo hjemme. Vi i Kinnarps ønsker å skape helsebringende omgivelser, som får personer til å føle seg trygge og føle at de blir sett. Derfor har vi skapt Kinnarps Next Care®. Dette er en metode der vi sammen skaper fremtidens helsebringende rom –for deg og meg. Helserbringende rom for en ny generasjon.

MED KINNARPS NEXT CARE® FÅR DU EN INNOVATIV OG FREMTIDSSIKRET HELHETSLØSNING

Stimulerende

Et miljø som inspirerer, stimulerer og aktiverer alle som bor i det.

Hjemlig

Et miljø som bruker kjente elementer som gjør omgivelsene mer avslappende og støtter individet i hverdagens aktiviteter.

Fleksibel

En holdbar, fleksibel og effektiv innredning som kan tilpasses mange ulike behov og som tar vare på alle områder.

Trygg

Et miljø som er trygt, lett å forstå og enkelt å navigere i. Et miljø som gjør jobben lettere og gir personalet mer tid til beboerne.

Identitet

 

Et miljø som styrker, kjennetegner og bygger virksomhetens visjon og varemerke.

SLIK FUNGERER DET – VÅRE FEM STEG TIL EN GOD INNREDNING

1.
INSPIRASJON OG VISJON

Hvordan kan vi skape riktige omgivelser? I samarbeid med virksomhetens aktører og beslutningstakere samt ansvarlige arkitekter gjennomfører vi forelesninger og studiebesøk for inspirasjon og refleksjon. I dette første trinnet vurderer vi også virksomhetens visjon og hvilken rolle den spiller i innredningen. 

2.
WORKSHOP

Over en halv dags workshop presenterer vi vår kunnskap og innsikt om gode innredningsløsninger – innsikt som er basert på erfaring, forskning og samarbeid. Vi forteller om hvordan inkluderende design og fleksible løsninger kan brukes til å støtte både individer, personale og pårørende. Basert på Håndbok for den som skal skape helsebringende rom har vi konkrete krav og praktiske løsninger som vi resonnerer rundt for å finne hvordan den rette løsningen kan øke trivsel, spare tid, gjøre arbeidet lettere og øke tryggheten. Hvordan kan for eksempel noen få centimeters høydeforskjell på en stol eller et materiale i kontrastfarger være avgjørende for et møbels funksjon og bruk? (Trinn 1 og 2 kan du velge å bestille som en ekstratjeneste fra oss.)

3.
KONKRETISERING

Hvordan kan virksomhetens visjon settes ut i praksis? Hvilke forutsetninger, behov og ønsker har dere? Med utgangspunkt i arbeidet i workshopen utarbeider vi et konkret innredningsforslag etter samråd med dere og alle som er involvert i prosjektet.

4.
IMPLEMENTERING

Når vi leverer innredningen til det nye miljøet, gjøres det med våre miljøvennlige transportmetoder der vi beskytter møblene med tepper istedenfor å bruke engangsemballasje. Møblene bæres inn og monteres av våre montører. Din Kinnarps-kontakt er selvfølgelig på plass for å sikre resultatet og forsikre seg om at alle forstår hvordan innredningen skal brukes for å fungere optimalt.

5.
OPPFØLGING

Viser det nye omsorgsmiljøet virksomhetens visjon? Støtter, inspirerer, stimulerer og aktiverer innrednings-løsningen alle individer? Dette er spørsmål som
vi diskuterer og evaluerer på de planlagte oppfølgingsmøtene.

Vil du vite mer om hvordan vi kan endre miljøet ditt?

Kontakt oss

DERFOR SKAPTE VI
KINNARPS NEXT CARE®

FREMTIDENS HELSE- OG OMSORGSMILJØER STILLER NYE KRAV. TYDELIGERE VISJONER, INNSIKT OG KUNNSKAP ER NØDVENDIG FOR Å MØTE INDIVIDUELLE BEHOV.

Samfunnet er i rask endring. Vi blir stadig flere. Vi blir stadig eldre. Vi kommer fra mange forskjellige land, og vi har helt forskjellige erfaringer. Fremtidens utfordring innen helse og omsorg blir å kunne møte alle individer ut fra deres behov, på en rettferdig og likeverdig måte. 

Forskningen viser at det fysiske miljøet faktisk påvirker den enkeltes trivsel. Det er svært viktig for trivselen å få bo eller oppholde seg et sted der man trives og føler seg hjemme, et sted som skaper de beste forutsetningene for et godt sosialt liv og meningsfulle aktiviteter. Når innredningen er basert på trivsel og velvære, legger det grunnlag for pleierom som kan være både avslappende og helsefremmende.

Kinnarps Next Care® er en metode for å skape optimale helse- og omsorgsmiljøer med hensyn til den enkelte virksomheten og med hovedfokus på individet. Den bidrar til en grunnleggende forståelse av hvordan helse og omsorgsmiljøer kan utformes for å stimulere rekonvalesens, samt beskrive kravene som bør stilles til innredninger i disse miljøene. Basert på aktuell forskning, og i samarbeid med helsepersonell, beboere, pårørende, arkitekter og designere, skaper vi innredningsløsninger som har fokus på fleksibilitet og ergonomi med støtte for individet, personalet og de pårørende i hverdagen.

NÅ VIL VI INNREDE FREMTIDENS PLEIE- OG HELSEMILJØER SAMMEN MED DEG

Sammen kan vi skape miljøer hvor alle mennesker får oppleve respekt, trygghet og stimulans. Fremtidens omsorgsmiljøer og aldersboliger er steder der individer får lov til å føle seg hjemme, samtidig som de får den hjelpen de trenger. Kanskje du vil vite mer om hvor bra et helse- og omsorgsmiljø kunne blitt hvis det fikk sjansen?

VIL DU VITE MER OM HVA KINNARPS NEXT CARE® KAN TILBY DERE?

Kontakt oss