La elevene være med og bestemme om innredningen

Å inkludere elevene i hva de ønsker, er en snarvei til et vellykket læremiljø. Ofte ser skolen svært annerledes ut fra elevenes synspunkt – arealer som voksne ser som dårlige eller unødvendige, ser barna som gullkorn, og farge- og materialvalgene voksne gjør for barnas skyld kan være stikk motsatt av de valgene barna selv tar, og så videre.

Og hvis man har vært med og bestemt hvordan noe skal være og se ut, tar man ofte bedre vare på det.

Flere tips