Bli kjent med ti læremiljøer

Hva er et  undervisningsmiljø?

Et undervisningsmiljø er miljøet som en elev eller en student befinner seg i når de lærer, helt enkelt et fysisk miljø som er optimert for læring. Hvordan undervisningsmiljøet ser ut, kan avhenge av situasjon, oppgave og pedagogikk. Ovenfor har vi valgt å presentere ti undervisningsmiljø som vi ofte møter ute på skoler. Disse miljøene støtter ulike typer aktiviteter og læring, men er også viktige for sosial samhandling og en følelse av trygghet hos både elever og personale.

I vårt skolekonsept Next Education hjelper vi dere med å skape fremtidens undervisningsmiljø, der aktiv læring, bærekraft og fleksibilitet står i fokus. I fem enkle trinn hjelper vi dere å finne ut hvilke undervisningsmiljø som er viktige for nettopp deres skole, og hvordan de skal utformes for å passe for både elevene og pedagogikken.

Vi arbeider mye med holdbarhet og fleksibilitet i skolemøblene våre, fordi vi vil at de skal vare lenge, passe for mange lærere og elever, samt støtte flere aktiviteter. I holdbarhetsarbeidet vårt har vi utviklet en bærekraftsindeks for møblene våre. Vi kaller den The Better Effect Index, og den viser på en enkel måte hvordan møblene våre kan støtte deres eget bærekraftsarbeid. Men for oss betyr bærekraft også fleksibilitet. Fleksibiliteten det gir å kunne justere møbler etter ulike brukere og møbleringen etter ulike aktiviteter og behov. Da kan møblene brukes av mange, og i flere ulike sitasjoner. Kantinen kan bli teater eller prøvesal, og klasserommet kan brukes til morgenyoga. Vi tror at fremtidens læremiljøer er aktive og fleksible for å passe til både elevenes og pedagogikkens behov.