Axel Wenner, 12 år, ungdomsskoleelev

Tolv år gamle Axel Wenner har fått spesiell tillit av klassekameratene på skolen sin i Täby: Han er deres "class buddy", og dermed talsperson for klassen i samrådsforum med skolen. De har blant annet diskutert hvordan man kan endre steder på skolen der det ofte forekommer mobbing, for å øke elevenes trygghet. Det de derimot ikke har diskutert, er skolens innredning som helhet. "Tråkig", kaller Axel den, og forteller blant annet til Agnese Blaubarde at det knapt finnes noen arealer for avslapping på skolen hans.

"Det var interessant å snakke med Agnese. Jeg har ikke snakket med en arkitekt før. Det var nytt for meg at man kan ha vegg-til-vegg-teppe i klasserommet, det var smart."

Axel Wenner etter samtalen med interiørarkitekten Agnese Blaubarde

lær at kende de andre mennesker i samtalen