Agnese Blaubarde, interiørarkitekt

Grunnleggeren av arkitektkontoret der interiørarkitekten Agnese Blaubarde jobber – Gunnar Cedervall – startet karrieren som skolearkitekt på 1950-tallet. Agnese og kollegene har fortsatt å tegne skolemiljøer, både skoler fra bunnen av inkludert alt, og deler av dem, som innredningen. Det er en jobb som handler om balanse – å få funksjon, estetikk, regelverk og budsjett til å møtes.

"I 2014 innredet vi en skole som hadde arrangert en konkurranse blant elevene, der de fikk tegne det nye miljøet sitt. Det var to jenter som vant, og vi fikk i oppdrag å skape hele innredningen ut fra skissene deres. Akkurat det samme gjelder Axel – han kunne godt drive et slikt prosjekt. Det er jo det han sier, elevene må få komme med sine innspill."

Agnese Blaubarde om samtalen med 12 år gamle Axel Wenner

lær at kende de andre mennesker i samtalen